Anda di halaman 1dari 1

Definisi sistem ekonomi tradisional

dan moden
• Sistem ekonomi tradisional
• merupakan sistem ekonomi yang dijalankkan secara bersama untuk kepentingan Bersama,
sesuai dengan tata cara yang biasa ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya. Dalam siste ini
segala barang dan jasa yang diperlukan, dipenuhi sendiri oleh masyarakat itu sendiri guna
untuk memenuhi keperluan sendiri.
• Dikenali sebagai ekonomi sara diri
• Ekonomi tradisional merujuk kepada kegiatan ekonomi yang bersifat sara diri dengan
pengeluaran yang rendah, penggunaan kaedah tradisional, tumpuan di luar bandar dan
diusahakan oleh orang Melayu. Jenis-jenis kegiatan ekonomi pula terdiri dari perdagangan,
pertanian, perikanan dan perlombongan (Sivachandralingam, 2017).
• Sistem ekonomi moden
• ekonomi yang dimajukan oleh British dan pengusaha Cina yang dicirikan oleh pengeluaran
secara besar-besaran, penggunaan modal yang banyak, teknologi moden, tenaga kerja yang
ramai, penggunaan tanah pertanian dan perlombongan dan kaedah pengurusan yang cekap.