Anda di halaman 1dari 40

KONFLIK PERSEMPAD

ANAN DAN TUNTUTAN


BERTINDIH DI ASEAN
Disediakan oleh : 1) Nor Ain Farhana
2) Nazatul Nadia
3) Farhan
ISI KANDUNGAN

1
PULAU BATU PUTIH

2
PULAU LIGITAN DAN PULAU
SIPADAN
3
PULAU LAYANG-LAYANG
PULAU BATU PUTI
H
PENGENALAN
 Dalam bahasa portugis pulau batu putih dikenali
sebagai Pedra Branca
 Sebuah pulau tunggul sebesar dua padang bola sepak
 Jarak pulau batu putih adalah lebih jauh daripada titik
terdekat Singapura (Changi), iaitu 46km (25 batu
nautika)
 Berbanding dengan 14.3km (7.7 batu nautika) dari
Johor (Tanjung Penyusop, Mukim Pengerang)
 Dinamakan pulau batu putih kerana berwarna putih
banyak didiami oleh burung camar laut
KES PELANGGARAN KAPAL
 1583 - Pelayar Belanda , Johann Van Linschoten telah mencatatkan bahawa pulau
tersebut berbahaya. Mereka belayar dari China dan selatan Melaka

 1824 hingga 1851 - berlaku 25 kemalangan kapal berhampiran Pulau Batu Putih

 1851 - Empayar British, Kapten James Horsburgh dari Scotland telah membina ru
mah api dan dinamakan rumah api Horsburgh

 Rumah api dibina bertujuan untuk membantu kapal-kapal yang akan melalui Selat
Singapura dan Selat Melaka
ISU UTAMA
 Kesultanan Johor menyerahkan Singapura kepada pihak British pada tahun
1824 rentetan daripada Perjanjian Inggeris-Belanda dan Perjanjian Crawfurd

 Penyerahan tersebut tidak termasuk Pulau Batu Putih

 Sultan Johor hanya memberikan kebenaran kepada pihak British untuk mem
bina rumah api di atas pulau pada tahun 1844

 Singapura hanya diberikan kebenaran untuk menguruskan rumah api untuk


kepentingan industri perkapalan Singapura
PERTINDIHAN ANTARA MALAYSIA
& SINGAPURA

Singapura Pulau Batu Putih, Middle Rocks, Perundingan dua


mengemukakan dakwaan dan South Ledge merupakan terra hala antara
yang mereka telah nullius/nobody's land (tidak Singapura dengan
menguasai pulau tersebut bertuan) sebelum tahun 1847 Malaysia diadakan

Pada 6 Februari 2003, Malaysia dan


Perundingan yang diadakan Singapura telah menandatangani
untuk menyelesaikan perjanjian khas untuk merujuk isu
pertikaian telah gagal (1993- tersebut kepada Mahkamah Keadlian
1994) Antarabangsa (ICJ) di The Hague,
Belanda
FAKTOR PENTING DALAM PENGHAKIMAN I
CJ
ICJ mengiktiraf Pulau Batu Putih, Middle Rocks, dan South Ledge seb
agai milik Johor berdasarkan surat balasan pemangku SUK Negeri Joh
or pada tahun 1953
Johor tidak menuntut hak milik ke atas Pulau Batu Putih
Malaysia kalah kerana kecuaian kerajaan Johor
Johor tidak pernah mengambil tahu sebarang perkara yang dilakukan o
leh British dan Singapura
Tiada bantahan terhadap aktiviti yang menunjukkan bahawa Singapura
berkuasa ke atas pulau tersebut
ICJ telah mengesahkan Pulau Batu Putih milik Singapura
PULAU LIGITA
N DAN PULAU
SIPADAN
Pengenalan
• Sebuah pulau lautan yang berhampiran dengan Semporna, Sabah.
• Satu-satunya pulau samudera yang terdiri daripada batu kapur
dengan ketinggian 600 meter dari dasar laut.
• Terkenal dengan aktiviti menyelam(skuba diving) antara yang terbaik
di dunia.
• Pada 1960 berlaku kontroversi antara Malaysia dan Indonesia
mengenai hak pemilikan ke atas Pulau Sipadan dan Ligitan.
• Status pulau berbangkit pada 1969 kerana indonesia membantah
cadangan wilayah pelantar laut Malaysia yang memasukkan kedua-
dua pulau tersebut.
• Malaysia menolak dakwaan itu kerana kedua-dua pulau itu ditakdbir olehnya
sejak berpuluh-puluh tahun dan disahkan dalam perairan Malaysia oleh
konvensyen AS-Britain pada 1930.
• Keadaan makin tegang apabila Malaysia mengeluarkan peta baharu dan
memasukkan kedua-dua pulau itu dalam wilayahnya.
• Tun Hussein Onn dan Soeharto membuat rundingan tetapi tidak berjaya dan
akhirnya dibawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa(ICJ) di Belanda pada
2 November 1998.
• Masing-masing membawa bukti yang kukuh untuk mempertahankan hak
wilayah dan kedaulatan bagi menentukan sama ada kedua-dua buah
pulau itu milik Malaysia atau Indonesia.
Kedudukan Geografi

• Terletak berhampiran dengan pantai Sabah, iaitu Teluk Sibuku.


• Pulau Sipadan terletak di garis lintang 4 06’ 39” Utara dan garis bujur
118 37’ 56” Timur.
• Keluasan pulau dianggarkan seluas 7.68 ekar sahaja.
• Ligitan terletak di garis lintang 04 09’ 48” Utara dan garis bujur 118 53’ 04”
Timur.
• Terletak di penghujung gugusan batu karam yang dikenali sebagai
Gugusan Ligitan.
Peta Pulau Sipadan dan Ligitan
Sejarah

• Wilayah Borneo Utara termasuk semua pulau di sekitar Sulu dan


Sulawesi dan sebahagian daripada tanah jajahan Sultan Sulu.
• Dalam arahan Gabenor-Jeneral Netherland India 1846 disebut bahawa
wilayah yang Belanda tidak mempunyai pengaruh ialah wilayah utara
dan Timur Laut Borneo.
• Diakui wilayah ini sebagai tanah jajahan Kesultanan Sulu.
• Pada 1878 Sultan Sulu, Sultan Jamalul-Alam menyerahkan tanah jajahan
Borneo Utara termasuk pulau dalam lingkungan tiga liga laut kepada
Baron de Overbeck dan Alfred Dent tetapi tidak termasuk pulau Sipadan
dan Ligitan kerana berada luar lingkungan.
• Pada 1903 perjanjian baru termeterai iaitu perjanjian
Confirmation of Cession of Certain Island off North Borneo.
• Hak Sultan Sulu tidak dipertikaikan apabila menyerahkan pulau-pulau
itu oleh Belanda.
• Tapi bagi AS, perjanjian itu mencabarnya kerana pernah menakluk
Filipina pada 1898.
• Bagi mereka, pulau-pulau itu masih miliknya kerana Sultan Sulu tidak ada
kuasa untuk membuat sebarang perjanjian dengan mana-mana kerajaan asing
setelah dinaungi oleh AS.
• Pulau Sipadan dan Ligitan diletak di bawah tanggungjawab residensi
Lahad Datu.
• Pada 1925, AS ambil keputusan menamatkan pajakan ke atas
pulau-pulau itu dan rundingan dibuat dengan Britain.
• Keputusan dibuat untuk menetapkan sempadan anatara Filipina dan
Borneo Utara.
• Dalam perjanjian Washington 1930 itu menyebut bahawa antara pulau
milik Borneo Utara ialah Pulau Buaning, Pulau Lankayan, Pulau
Mantabun, Pulau Mataking dan Pulau Sipadan dan Ligitan.

• Borneo Utara mengisytiharkan Pulau Sipadan kawasan Bird’s


Sanctuary di bawah Ordinan Tanah Borneo Utara, 1933.

• Sejarah membuktikan yang mana Belanda tiada hak kedaulatan atas Pulau
Sipadan dan Ligitan dan ianya ditadbir oleh Residensi Lahad Datu.
• Selepas Borneo Utara di bawah koloni British selepas WWII,
British mengisytiharkan wilayah pelantar Laut Borneo Utara
yang menghubungkan penghujung Pulau Sebatik dengan Pulau
Sipadan dan Ligitan.

• Pengisytiharan dibuat di ICJ pada 1951 berasaskan pertikaian


Norway-Britain dan hal ini diakui oleh negara-negara jiran
termasuk Indonesia sendiri.

• Dan kini Borneo Utara dikenali sebagai Sabah menyertai


Malaysia 1963, wilayah Pelantar Laut baru berdasarkan
Konvensyen Undang-Undang Laut 1958 yang mana Pulau
Sipadan dan Ligitan termasuk dalam wilayahnya.
• Mengapa pulau-
pulau ini menjadi
rebutan ?
FAKTOR G
EOGRAFI
• Kedudukan sumber asli
- Ambalat terletak pada kedudukan lebih kurang 65km
daripada barat arah timur dan 135km daripada selatan ke
utara.

- Blok minyak ND6 dan ND7 mengambil masa lebih kurang


dua jam jika bertolak daripada Pangkalan Tarakan,
Kalimantan Timur.

- Terletak sejauh 150km ke arah timur jika dikira dari


Bandar Tawau, Sabah, Malaysia.
FAKTOR E
KONOMI
Sumber mineral
• Sumber gas asli dan petroleum yang digelar “emas hitam”
tertanam di dasar blok minyak dianggarkan 40million
dollar US blok minyak

• Berpotensi menghasilkan 764juta tong dan 1.4 trillion kaki


gas per kubik.

• Kekayaan di ND6 dikenali juga sebagai Ambalat Timur


dijangkakan mencecah 62 juta tong minyak dan 348 kaki
kubik gas.
Kegiatan menyelam/pelancongan
• Kaya dengan sumber laut seperti ikan, udang, ketam dan batu
karang.

• Mampu menjadi pusat pembiakkan ikan dan sumber laut


yang lain.

• Pengutipan telur penyu sejak 1941 oleh kerajaan Great


Britain Borneo Utara dan menjadi sumber pendapatan.

• Pantai menjadi tempat penyu menetas telur.


Kesimpulan

• Pulau Sipadan dan Ligitan adalah sah milik Malaysia


berasaskan perjanjian terdahulu dan konvensyen yang dimeterai
oleh British dan Belanda serta AS sejak 1878.

• Keputusan ICJ memihak kepada Malaysia dengan bukti


yang kukuh.

• Satu pertikaian yang berlaku di rantau Asia diselesaikan


dengan cara yang aman tanpa ada ancaman.
• Daripada apa yang berlaku ini, boleh dijadikan contoh yang
terbaik pada seluruh dunia terhadap isu pertikaian wilayah
antara jiran- jiran negara yang lain dan melakukan
penyelesaian masalah secara baik tanpa ada peperangan,
pertelagahan dan sebagainya.

• Sebarang masalah hanya membuat perbincangan di ICJ


untuk menyelesaikannya.
PULAU LAYANG-LA
YANG
PENGENALAN

 Pulau Layang-Layang atau Terumbu Layang-Layang ialah sebuah pulau yang m


erupakan sebahagian daripada gugusan Kepulauan Spratly.

 Merupakan salah satu daripada tiga Kepulauan di Asia Tenggara.

 Mempunyai lebih daripada 30 000 buah pulau dan terumbu yang terletak di kaw
asan Filipina dan Malaysia ( Sabah ).
 Kaya dengan hasil petroleum, fosforus, gas asli dan pelbagai hasil marin yang
memukau menyebabkan Kepulauan Spartly menjadi rebutan antara negara Ma
laysia, China, Vietnam, Filipina, Taiwan dan Brunei.

 Kerajaan Malaysia menegaskan bahawa pulau itu kepunyaan Malaysia kerana


bersempadan dengan Sabah.

 Dari segi kedudukan, pulau ini merupakan tuntutan Malaysia terhadap sebaha
gian daripada pemilikan di Kepulauan Spartly kerana berdekatan dengan kawa
san daratan.

 Kabinet Malaysia mengarahkan agar kajian dilakukan untuk mendirikan tugu


dan penempatan di beberapa terumbu batu karang .
 Kerajaan Malaysia mengisytiharkan terumbu-terumbu Pulau Layang-Layang itu terlet
ak dalam perairan Zon Ekonomi Eksklusif ( ZEE ) Malaysia pada 20 September 1979
.
 Hasil kajian memperlihatkan tugu pertama iaitu, Terumbu Layang-Layang atau stesen
Lima telah didirikan pada 21 Jun 1980.
 Pada Mei 1983, 18 orang anggota Pasuka Khas Laut (PASKAL) Tentera Laut Diraja
Malaysia (TLDM) ditempatkan di Terumbu Layang-Layang.
 Terumbu Layang-Layang merupakan sebahagian daripada gugusan Kepulauan Spratly
.
 Empat lagi terumbu dikawal oleh TLDM, iaitu
- Terumbu Ubi
-Terumbu Mantanani
-Terumbu Siput
-Terumbu Peninjau
 Pulau Layang-Layang terletak 162 batu nautika bersamaan 300km daripada barat laut K
ota Kinabalu, iaitu dalam lingkungan 200 batu nautika dari ZEE seperti yang dibenarka
n oleh Konvensyen Undang-Undang Laut PBB.

 Pulau ini timbul hampir 2 000 meter dari dasar laut.

 Berukuran sepanjang 1.2 km dan selebar 200 meter.

 Pulau berbentuk bujur ini menarik dengan pelbagai pemandangan dasar laut yang meng
agumkan seperti kepelbagaian batu karang dan ikan terumbu.
 Juga menjadi tempat perlindungan kepada beribu-ribu ekor burung berpindah.

 Isu Kepulauan Spratly di Laut China terus menjadi konflik besar di rantau Asi
a Tenggara.

 Negara besar seperti China juga menuntut seluruh atau sebahagian wilayah di
Kepualaun Spratly kerana Kepulauan Spratly disahkan memiliki sumber gali
an dan minyak.

 Bagi Malaysia , hanya Pulau Layang-Layang menjadi lambang kedaulatan Ne


gara di tengah Laut China Selatan itu hingga kini.
 Awal tahun 80-an , Pualu Layang-Layang belum lagi wujud, hanya terumbu karang sahaja
.

 Hasil kebijaksanaan Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tun Dr. Mahathir mengarahkan pasu
kan komando Negara untuk menawan terumbu tersebut dan dijadikan sebuah pulau.

 Pangkalan hadapan TLDM di terumbu Layang-Layang Berjaya mengurangkan jumlah pen


cerobohan nelayan asing dan tentera asing diperairan tersebut.

 Pegawai Pemerintah Terumbu Layang-Layang, Leftenan Mohd Khairulislah Ahmad (TLD


M) telah menjelaskan bahawa kes pencerobohan nelayan asing di kawasan terumbu karan
g makin berkurangan.
 Pasukan tentera Malaysia berwaspada 24 jam bagi mengawasi peraira
n terumbu negara.

 Malaysia telah melaksanakan strategi dengan melakukan pembangunan


yang paling pesat di kepulauan tersebut berbanding dengan negara lain.

 Filipina menguasai pulau yang paling besar di kepulauan Spartly.

 Negara lain hanya memiliki terumbu-terumbu kecil sehinggalah Malay


sia membawa masuk bertan-tan pasir untuk mengubah landskap.
 Kawasan tuntutan Malaysia mempunyai kadar simpanan minyak dan gas yang palin
g banyak berbanding dengan kawasan lai di kepulauan Spratly.

 Malaysia juga turut membina pangkalan kapal selam di Teluk Sepanggar, Sabah seb
agai persediaan menghadapi sebarang konflik di Spratly.

 Juga sebagai senjata mencegah rintangan bagi menghadapi ancaman China .

 China mempunyai armada laut yang besar tetapi mempunyai kelemahan yang agak
ketara dari segi kekuatan Peperangan Anti Kapal Selam.

 Jarak operasi pesawat Sukhoi dan J-10 China ke Spratly sangat jauh
 Kuasa besar itu tidak mempunyai kapal induk untuk menjalankan operasi ketentera
an secara berkesan.

 Kemasukkan pesawat-pesawat Sukhoi SU-30MKM menyediakan negara dengan s


ystem pertahanan yang mempunyai kemampuan menguasai udara dari jarak yang j
auh.

 Jarak penerbangan Sukhoi yang beroperasi dari Gong Kedak berhampiran Laut Ch
ina Selatan memberi kelebihan kepada TUDM.

 Kehebatan Pangkalan Tentera Udara Terapung Malaysia di Pulau Layang-Layang


dan di Terumbu Layang-Layang Berjaya mengurangkan pencerobohan nelayan asi
ng dan entera asing di perairan tersebut.
RUJUKAN

 https://www.slideshare.net/jemindar/isu-pemilikan-pulaubatuputeh

 https://www.slideshare.net/mobile/alecisalex/konflik-persempadanan-
pulau-ligitan-dan-pulau-sipadan

 https://www.sejarah.my/konflik-pulau-layang-layang-di-negeri-sabah/
T H A N K

Y O U