Anda di halaman 1dari 13

Tutorial:

1. Apakah kemahiran-kemahiran yang perlu ada pada abad ke- 21?

2. Kenapa kemahiran-kemahiran itu penting?

3. Terangkan implikasi & peranan guru dalam pendidikan pada abad


ke-21?
Ahli Kumpulan:
Sia Tin Tin
Ting Yi Ling
Wennie Wong Kai Sing
1) Apakah kemahiran-kemahiran yang perlu ada pada abad ke-21?

Communication
(Komunikasi)

Critical
Collaboration Thinking
(Kolaborasi) 4C (Pemikiran
Kritis)

Creativity
(Kreativiti)
Komunikasi
• Suatu proses pertukaran maklumat daripada individu
(Guru/Murid) kepada individu yang lain (Murid)

Pemikiran Kritis
• Keupayan individu untuk membuat penilaian
mengenai sesuatu perkara, termasuk kebaikan dan
kelemahannya
Kreativiti
• Sesuatu proses yang melibatkan penghasilan sesuatu yang
baru, berguna dan berkualiti
• Bersifat meluas

Kolaboratif
• Sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama atau
berkumpulan
• Kerjasama yang wujud antara guru dengan murid atau murid
dengan murid secara aktif dan menyeluruh
2) Kenapa kemahiran-kemahiran itu penting?

1.Mendorong kepada pengukuhan


kemahiran berkomunikasi yang
lebih berkesan
2.Membolehkan pelajar membuat
Kemahiran pertukaran pemikiran dan idea
menerusi lisan dan tulisan
Komunikasi 3.Komunikasi yang berkesan
dapat membantu pelajar dalam
memperolehi ilmu dengan lebih
meluas dan dunia tanpa
sempadan
1.Pelajar akan mempunyai
semangat juang dan
keterampilan diri yang unggul,
serta mampu untuk berkolaborasi
dengan rakan sekelas yang lain.

Kemahiran 2.Bersifat terarah kendiri, dengan


cara setiap pelajar belajar
mengikut aras kebolehan
Kolaboratif masing-masing.
3.Membolehkan pelajar
bekerjasama dalam satu
pasukan untuk mencapai
sesuatu matlamat
1.Seseorang pelajar tidak
harus menerima sesuatu
perkara tanpa menilainya
terlebih dahulu. Oleh sebab
itu, pemikiran kritis adalah
sangat penting supaya
Kemahiran pelajar dapat menapis dan
menilai kebenaran sesuatu
Pemikiran perkara yang diperolehi.
2.Membantu pelajar
Kritis membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah.
3.Membantu pelajar
membuat banding beza,
mengkategori,
menghuraikan dan membuat
rumusan serta ramalan
1.Membantu pelajar
menghasilkan idea serta
mereka cipta untuk
menhasilkan sesuatu yang
baru
Kemahiran 2. Membantu pelajar membuat
keputusan & menyelesaikan
Pemikiran masalah
3. Pelajar mampu untuk
Kreatif menjana dan menghasilkan
idea, membuat hipotesis,
mengsintesis dan membuat
hubungkait.
3) Terangkan implikasi & peranan guru dalam pendidikan pada abad ke-21?

Peranan:
Guru bertindak sebagai fasilitator yang
sentiasa memberi galakan kepada pelajar
berfikir

Implikasi:
Pelajar mampu menyelesaikan masalah &
membuat keputusan seterusnya mempunyai
kemahiran berkomunikasi yang baik
Peranan:
Guru perlu mempunyai kemahiran
merancang program bagi menyokong &
membantu perkembangan pelajar melalui
kepelbagaian kaedah

Implikasi:
Meningkatkan perkembangan pelajar
(jasmani, emosi, rohani, intelek & sosial)
Peranan:
Guru harus memanfaatkan penggunaan
ICT pada masa kini.

Implikasi:
Meningkatkan kualiti pembelajaran &
pengajaran di dalam bilik darjah
Peranan:
Guru kini juga perlu peka & prihatin dengan
keperluan pembelajaran pelajar selepas
waktu sekolah seperti melayani pertanyaan
menerusi aplikasi Whatsapp atau e-mel atau
Frog VLE selepas waktu PDP.

Implikasi:
Pelajar boleh berinteraksi dengan guru melalui
alam maya selepas waktu kelas untuk
mendapatkan rujukan lanjutan, sekali gus
mampu mewujudkan hubungan.