MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU

KUMPULAN 5 1. FARIDAH BINTI MOHD AMIN 2. SITI HAZAR BINTI ISMAIL 3. SITI SALEHA BINTI ISMAIL

Ketuhanan 2.  Model ini merangkumi akauntabiliti guru di bawah 3 sudut utama . iaitu 1. Kemasyarakatan 3.Kendiri .MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Model Konseptual Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG).

pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia . pemimpin dan sebagai agen perubahan 2. Kendiri -Menjurus kepada pembinaan daya ketahanan. Kemasyarakatan . penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang patuh kepada ajaran agama. patriotisme.Menekankan peranan guru sebagai pendidik.1. pemupukan budaya ilmu.Menganjurkan peningkatan ilmu. Ketuhanan . 3.

3.Model Konseptual dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan 3 aspek asas berikut : 1. 2. Pengetahuan Kemahiran ikhtisas Nilai .

guru yang penyayang.pengetahuan mata pelajaran dalam KBSM dan pengetahuan ikhtisas keguruan. 3. dan patuh kepada etika profesion perguruan 1. literasi komputer dan pedagogi.Pengetahuan . patriotik. kemahiran berfikir. kemahiran belajar. kreatif.Penghayatan amalan nilai-nilai murni.Merangkumi pengetahuan am. . berdaya tahan. Kemahiran iktisas . 2. berpekerti mulia.Merangkumi kemahiran berkomunikasi. Nilai .

intelek dan jasmani (JERI) . emosi.Di samping itu Model Konseptual Pendidikan Guru juga menekankan matlamat mengembangkan potensi guru secara seimbang dan bersepadu dari segi rohani.

Unsur unsur akauntabiliti guru dapat digambarkan sebagaimana Model Konseptual Pendidikan Guru di bawah ini KETUHANAN ROHANI PENGETAHUAN NILAI EMOSI INTELEK KEMAHIRAN JASMANI KENDIRI KEMASYARAKATAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful