Anda di halaman 1dari 7

EDUP3013

Stenhouse

• Model kurikulum dikatakan satu proses yang mempunyai ciri


berikut.
• Aktif
• Dinamik
• Bukan sesuatu yang berbentuk fizika
• Melibatkan interaksi antara guru, murid dan ilmu yang
disampaikan.
Prinsip-prinsip Kurikulum

• Pemilihan kandungan-apa yang diajar, apa yang dipelajari.


• Pemilihan strategi mengajar- bagaimana diajar, bagaimana
mempelajari sesuatu.
• Membuat keputusan mengenai urutan kandungan yang akan diajar.
• Pelaksanaan kurikulum dalam konteks sekolah, murid dan
persekitaran yang berbeza.
Pembentukan Model Kurikulum Stenhouse

 Kurikulum sebagai proses;


 Kurikulum bukan bersifat fizikal tetapi merupakan interaksi di antara
guru, pelajar dan ilmu pengetahuan;
 Kurikulum merupakan apa yang sebenarnya berlaku di bilik darjah
serta persedian-persedian yang dilakukan, dan menilai;
 Proses yang aktif dan dikaitkan dengan penaakulan praktikal yang
diperkenalkan oleh Aristotle;
 Suatu percubaan untuk menerangkan prinsip-prinsip dan cirri-ciri
usul Pendidikan di dalam bentuk yang telus dan berupaya
menterjemahkannya ke dalam bentuk amalan.
Model Stenhouse

Berupaya untuk menyediakan asas bagi merancang sesuatu kursus, meneliti


secara empiris serta dapat dijadikan asas menjustifikasikannya.
 Proses Perancangan:
i. prinsip pemilihan kandungan: apa yang perlu diajar dan dipelajari
ii. prinsip pembentukan strategi pengajaran: bagaimana ia patut diajar dan
dipelajari
iii. prinsip menentukan susunan pengajaran
iv. panduan secara praktis untuk melaksanakan kurikulum dalam konteks sekolah
yang berlainan, dalam konteks para pelajar, situasi rakan sebaya dan persekitaran
v. maklumat mengenai kepelbagaian kesan hasil daripada pelbagai konteks situasi
dan pelajar serta memahami faktor-faktor kepelbagaian tersebut;
•  justifikasi : pembentukan matlamat kurikulum yang boleh dikawal
• selia;
•  melihat kurikulum sebagai suatu bentuk spesifikasi tentang amalan
• pengajaran ( suatu cara menterjemahkan idea pendidikan kepada
• hipotesis yang boleh diuji : menggalakkan pengujian secara kritis
• dan bukan menerima secara membuta tuli ; ia bukan sebagai
• kurikulum pukal yang direkabentuk dengan tujuan untuk
• disampaikan di mana-mana sahaja);
 Hasilan bukan lagi merupakan ciri asas yang penting dan bukan
untuk mendefinisi fiturnya. Apa yang penting menurut model teori
dan amalan kurikulum ini ialah kandungan dan cara akan
berkembang maju apabila guru dan pelajar berinteraksi dan
bukannya menentukan objektif tingkah laku yang ketat ; dan
 Mengikut model ini, pelajar bukannya objek pasif untuk diajar.
Mereka perlu sama-sama menentukan bagaimana sesuatu sesi
pengajaran dan pembelajaran perlu dilaksanakan. Fokus utamanya
ialah terhadap proses interaksi (perubahan tumpuan daripada
pengajaran kepada pembelajaran: bagi guru, proses pembelajaran
diberi penekanan yang utama)

Anda mungkin juga menyukai