Anda di halaman 1dari 44

KEDUDUKAN

BAHASA MELAYU DI
PERINGKAT
SERANTAU DAN
ANTARABANGSA
OLEH:
1. MOHD FITRI CHIA
2. DYGKU AZIRA SHAZIRA BT
GHANI
3. NURUL SYAFIQAH BT
MUNAHIR
4. SALINA AZIZ
BAHASA MELAYU DI
GUGUSAN KEPULAUAN
MELAYU
BAHASA MELAYU DI NUSANTARA
• Bahasa yang digunakan di nusantara sebelum
wujudnya bahasa melayu adalah bahasa Austronesia
dan Melayu-Polinesia.
• Kedua-dua bahasa ini mempunyai persamaan kerana
tergolong dalam satu keluarga bahasa yang sama.
• Charles Adrian van Ophuijsen pada tahun 1856-
1917 telah menyusun sistem ejaan rumi yang
digunakan di Indonesia sehingga abad ke 20.
• Pada zaman pertumbuhan dan perkembangan
kebudayaan Asia tenggara, terdapat penghijrahan
manusia ke tempat yang jauh seperti ke timur
hingga ke lautan Teduh bahkan sampai ke Polinesia.
• Daripada penghijrahan tersebut maka wujudlah
sebuah daerah daratan yang dikenali sebagai Tanah
• Mengikut Harry Judge, kerajaan Melayu
Campa telah wujud sejak abad kedua
masihi. Kerajaan ini terletak di Vietnam
tengah sekarang. Bangsa yang
mewujudkan kerajaan tersebut ialah
bangsa Melayu atau dikenali sebagai
Melayu Campa.
• Terdapat satu batu bersurat yang
bertarikh pada abad ke-4 masihi dimana
batu tersebut ditulis menggunakan
bahasa Melayu kuno Campa. Ia
ditemukan di Dong yen Chau, di Teluk
Tourane, Vietnam Selatan.
BAHASA MELAYU DI INDONESIA
• Penggunaan bahasa Melayu di Indonesia bermula
pada tahun 1959, dan kemudian diperkukuh pada
tahun 1972 apabila wujudnya Majlis Bahasa
Indonesia-Malaysia (MBIM) atau Majlis Bahasa
Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia
(MABBIM), dan Singapura menjadi negara
pemerhati yang setia.
• Bukti penggunaan bahasa Melayu di Indonesia
telah dibuktikan dengan pelbagai kewujudan batu
bersurat di kepulauan Jawa yang mana ditulis
menggunakan bahasa Melayu kuno. Sebagai
contohnya adalah di Sajamerta, Manju-Syrigrha,
Dang Pu Hawang Geulis, Gunung Sundoro dan
Bukateja.
• Pertalian antara Bahasa Melayu dengan negara-negara
di Nusantara mempunyai sokongan politik yang kuat
terhadap Bahasa Melayu.
• Di Malaysia dan Indonesia, Bahasa Melayu
mendominasi sistem pendidikan di kedua-dua negara.
• Di Indonesia, Bahasa Melayu menjadi satu-satunya
bahasa pengantar dari peringkat permulaan hingga
peringkat tertinggi.
• Indonesia juga menggunakan Bahasa Melayu dalam
sistem pentadbiran mereka kerana ini memudahkan
mereka untuk berkomunikasi antara satu dengan yang
lain.
• Dalam kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan,
bahasa Melayu dikatakan sesuai dengan
perkembangan bahasa rakyat Indonesia kerana ia
saling mempunyai perkaitan dengan bahasa melayu
yang dikatakan sebagai asal kepada Bahasa Indonesia.
BAHASA MELAYU DI
BRUNEI
Bahasa Melayu adalah bahasa
kebangsaan di Brunei yang menjadi
tunjang utama dalam menyatukan
penduduk yang berbilang puak dan
bangsa.
Kedudukan Bahasa Melayu di negara ini
adalah sangat tinggi nilainya seperti yang
termaktub dalam Perlembagaan Negara
Brunei 1959 Bab 82(i) iaitu:
‘ Bahasa Rasmi Negara ialah Bahasa
Melayu’
 Dahulu, Bahasa Melayu digunakan jika hendak menjalankan
sesuatu perhubungan di Brunei.
 Contoh dalam yang terdapat dalam sejarah ialah
1. Semasa perutusan Sepanyol Brunei dalam T.M 1578
untuk membawa surat(gambar) Dr. Francisco de Sande,
Gabenor Sepanyol yang berpusat di Manila,yang mana
surat itu bertulis dalam Bahasa Melayu.
2. T.M 1800, orang-orang yang membuat perhubungan
dengan Brunei juga menggunakan Bahasa Melayu dalam
perhubungan, termasuklah bahasa yang digunakan dalam
perjanjian yang dibuat antara Kerajaan Brunei dan
Kerajaan Inggeris.
 PENGARUH INGGERIS yang berleluasa di Brunei
menyebabkan Bahasa Melayu beransur-ansur menghadapi
tekanan sehinggalah diketepikan dalam pentadbiran
kerajaan.

Sejarah dan Perkembangan Bahasa


Melayu Di Brunei
 BahasaMelayu merupakan bahasa rasmi Brunei
Darussalam sejak tahun 1959 semasa negara ini
masih di bawah naungan kerajaan British.

 Orang yang menjadi warganegara Brunei harus


dipanggil Bangsa Brunei. Namun, bahasa rasmi yang
menjadi ciri negara ini dipanggil Bahasa Melayu dan
tidak dinamakan Bahasa Brunei.

 Rakyat dalam negera Brunei terdiri daripada beberapa


puak seperti Puak Brunei, Puak Kedayan, Puak Bisaya
dan lain-lain. Puak-puak ini mempunyai dialek masing-
masing tetapi mereka bertutur dalam Bahasa Melayu
apabila satu puak berjumpa dengak puak yang lain.

STATUS DAN PERANAN BAHASA


MELAYU DI BRUNEI
Bahasa Melayu di Brunei telah lama wujud
dan menjadi bahasa rasmi. Penggunaan
bahasa masih lagi dipanggil Bahasa
Melayu terdapat berbagai cara
penyebutannya bagi puak-puak yang
berlainan.
Konsep M.I.B yang merupakan ideologi
bangsa Brunei membawa kepada
perkembangan Bahasa Melayu yang
terus-menerus di negara Brunei.

KESIMPULAN
BAHASA MELAYU DI
KEPULAUAN BORNEO
SABAH
 Bahasa Melayu telah lama bertapak di Sabah
dan telah menjadi bahasa lingua franca dan
bahasa penyatuan bagi masyarakat pelbagai
kaum di Sabah seawal abad ke-15 lagi.

 Namun, sejak penjajahan Inggeris, bahasa


Melayu kian terpinggir.

 Semangat Nasionalisme Melayu di Sabah


kembali berkobar-kobar pada tahun 1950-an
melalui gerakan kebangsaan yang
memperjuangkan pemartabatan bahasa
Melayu
 Pada tempoh sepuluh tahun selepas merdeka,
sungguhpun bahasa Inggeris terus dijadikan bahasa
rasmi (berdasarkan “20 perkara” penyertaan Sabah
dalam Persekutuan Malaysia), para pejuang bahasa tetap
bertekad mempercepatkan proses pemartabatan bahasa
Melayu sebagai bahasa rasmi negeri Sabah.
 Pada 7 Mac 1972, Dewan Undangan Negeri
memutuskan agar semua urusan rasmi sama ada lisan
atau tulisan dengan kementerian, jabatan, pejabat atau
agensi kerajaan, dilaksanakan dalam bahasa Malaysia.
 Pada 16 September 1973, Bahasa Melayu diisytiharkan
sebagai bahasa rasmi oleh Ketua Menteri Sabah, ketika
itu Tun Datu Mustapha.
 Tahun 1976 dianggap sebagai kemuncak kejayaan
perjuangan memartabatkan dan memperkasakan bahasa
Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan di
negeri Sabah, yang dimanifestasikan melalui penubuhan
DBP Cawangan Sabah pada 1 Januari 1977.
SARAWAK
 Berhubung dengan perkembangan bahasa
kebangsaan di Sarawak, peruntukan-
peruntukan khas berhubung negeri ini
terkandung dalam Perkara 161
Perlembagaan negara.
 Ini disebabkan apabila Sarawak menyertai
Malaysia pada tahun 1963, jangka masa 10
tahun diberikan untuk menggunakan bahasa
Inggeris dengan bahasa Melayu sebagai
bahasa rasmi.
 Penggunaan bahasa Melayu Sarawak banyak
persamaan dengan bahasa Melayu piawai.
 Dialek Sarawak di kawasan Miri, Limbang dan
KALIMANTAN
 Bahasa Melayu Pontianak merupakan
dialek Bahasa Melayu yang dituturkan di 
Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya
 dan Kabupaten Mempawah  serta
memiliki kesamaan dengan Bahasa
Melayu Semenanjung Malaysia.
  Bahasa Melayu Pontianak dipengaruhi oleh
bahasa Dayak dari rumpun  Kalimantan
dan juga memiliki persamaan beberapa kosa
kata dengan bahasa Melayu yang dituturkan
di wilayah Kabupaten Sambas, 
Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten
Ketapang.
 Dialek ini memiliki keunikan dalam
pengucapan, karena huruf 'r' dalam dialek ini
diucapkan seperti R sengau.
 Kemudian terdapat tambahan partikel 'bah'
sebagai penegas kata yang diucapkan
sebelumnya, seperti yang digunakan dalam
logat-logat bahasa Melayu yang digunakan di
bagian utara Pulau Kalimantan, Sarawak, 
Brunei, Sabah dan provinsi Kalimantan
Utara.
  Dalam bahasa Melayu Pontianak tidak
mengenal tingkatan berbahasa seperti halus,
sebaya atau kasar. Kasar dan halusnya
seseorang berbicara tergantung pada
penekanan nada dan intonasi.
Bahasa Melayu di

Peringkat Serantau
BAHASA MELAYU
DI SINGAPURA
Bahasa melayu dianggap
“yang paling dipilih” untuk
komunitas Melayu di 20-30 Orang
Singapura Melayu
(Bangsawan)
Semakin
berkembang Beratus-
dengan ratus..
kedatangan Melaka ---
orang melayu Singapura
dari Kepulauan
Melayu

Orang melayu dari:


 Riau Kenapa???
 Sumatera  Digalakkan oleh
 Pulau Pinang British untuk
 Melaka membangunkan
 Johor Singapura.
Datang ke Singapura dan (pusat
ramai tinggal di bandar. perdagangan dan
pentadbiran)
Bahasa kebangsaan adalah
Bahasa Melayu walaupun Bahasa
Inggeris meluas.
 Lebih kurang 5000 orang peranakan yang
dikenali sebagai BABA dan NYONYA
*masih menggunakan Bahasa Melayu
sebagai bahasa BABA.

Akhir tahun 1960 atau


awal tahun 1970
 Hampir setiap orang boleh berbahasa
Melayu.
Begitu meluas
TAHUN (1965)
-Sejak perlaksanaan
2010
Cina =
BI bahasa perantara
utama dalam system
pendidikan
49.9 % Singapura

Inggeris = * Di sekolah, anak-


anak wajib

32.3 % mempelajari Bahasa


 Menjadi bahasa
Inggeris
kebangsaan atas
Melayu = sebab sejarah dan
simbolik.

12.2 %
Tamil = 3.3
 Bahasa pertuturan
utama bagi
masyarakat Melayu

% Singapura.
 Dalam lagu
 Kira – kira 85 % kebangsaan
“Majulah Singapura”
rakyat Singapura (Bahasa Nasional)
tidak berbahasa  Pencetakan duit
BAHASA
MELAYU
DI
FILIPINA
 Bahasa Melayu ditutur oleh minoriti orang Filipina,
khususnya di kepulauan sulu dan sebahagian ari
Mindanao.
 Bahasa Melayu dikenali sebagai lingua franca
sebelum jajahan Sepanyol di Filipina dan Bahasa
melayu digunakan oleh golongan bangsawan.
 Walaupun mereka bukan daripada komuniti Melayu,
kebanyakannya dalam komuniti Islam, gelaran
pangkat bangsawan seperti datu atau raja masih
dikekalkan. (berasal daripada Bahasa Sanskrit).
 Dialek Melayu yang betul dituturkan di Filipina
adalah Bahasa Indonesia.
 Dialek ini dituturkan oleh orang Indonesia yang
menetap dan menjalankan perniagaan di Indonesia.
 Ahli-ahli angkatan tentera dan pelajar juga
mepelajari Bahasa ini yamg dianggap sebagai
Bahasa asing.
Prasasti dan tulisan Laguna
terawal yang ditemui Copperplate
di Filipina sendiri bertarikh 900
ditulis dalam Bahasa Masihi
Melayu Tua dicampur menggunakan
dengan Jawa, Tagalog tulisan Kawi
dan Bahasa Sanskrit. Canlas ada merujuk
beberapa buah buku
di dalam
penulisannya dan
Hasil nukilan Luzano salah satu
Pancho Canlas yang daripadanya adalah
bertajuk Phillipines’ 2 dari Charles Donald
Millenium History Cowan yang
menceritakan topic bertajuk Nineteenth
ringkas mengenai Century Malaya - The
Melayu di Filiipina. Origins of British
Political Control yang
diterbitkan pada
BAHASA MELAYU
DI THAILAND
PENDIDIKAN KURIKULUM
PEMERINTAH
 Anak-anak Melayu menerima
pendidikan kurikulum Thailand yang
berasaskan Bahasa Thai semenjak
daripada SD.
NARATHIWAS: Menggugurkan mata
pelajaran bahasa Melayu tulisan
rumi daripada pengajaran yang
diajar.
MEDIA MASSA
 Menerima saluran TV dan siaran
radio dari Malaysia.
 Media massa telah menjayakan
Dasar Siamisasi sehingga
masyarakat melayu menerimanya.
BAHASA MELAYU DI KAMPUCHEA
• Hubungan Dewan Bahasa Dan Pustaka
(DBP) dengan negara
Kemboja(Kampuchea) bermula sejak tahun
1999 ketika Oukhiya Haji Kamaruddin
Yusuf, Mufti negara Kemboja dan YB Tuan
Haji Zakaryya Adam bekerjasama.
• Program kerjasama kebahasaan yang
pertama diadakan di Kampuchea ialah
pada tahun 2002.
• Program kerjasama ini ditujukan kepada
masyarakat Kampuchea yang
berketurunan Melayu Cham yang
• Program kerjasama Kebahasaan diteruskan
lagi pada tahun 2003 hingga 2005 yang
bertujuan bagi melatih tenaga pengajar
dalam kalangan mereka untuk
disampaikan kepada masyarakat
Kampuchea yang lain.
• Pada tahun 2008 kursus penataran Bahasa
Melayu selama tiga hari telah diadakan di
Dewan Pejabat Mufti Kerajaan Kemboja.
• Mantan Pensyarah Universiti Putra
Malaysia Dr. Haji Amat Juhari Moain
merupakan satu-satunya pakar yang
terlibat dengan program yang diadakan di
Bahasa Melayu di
Peringkat
Antarabangsa
BELAND
BEIJING
A
Bahasa Melayu di
Universiti
Leiden(Belanda)
Sejarah pengajaran Orang-orang Belanda yang
ingin dikirim berkhidmat di
bahasa dan budaya
Indonesia dikehendaki belajar
Melayu bermula sejak bahasa dan pelbagai budaya
pertengahan abad ke-19. masyarakat Indonesia

Tradisi ini berterusan Sebuah Kursi Pengajian


hingga ke hari ini, di universiti tersebut telah
dengan taraf yang tinggi diwujudkan, anjuran
dan mantap di Universiti bersama kerajaan
Leiden. Malaysia dan Belanda.
Pengajaran Bahasa Melayu

Bahasa Pengajian Melayu


Bahasa Melayu di
Pada
Menurut
Te rdapa
1950
t Pro
ju -an
Mela yu,Indone
Bahasa-Ba
bidang
rusa
f Wu
satu-satu
hasa
, nFakulti
Zongyu,
Bahasa
sia-Me
Timur
nyalayu di
Beijing (China)
Universiti
un iversiti yang
Pe ijing
Be kingmenawarkan
dan
(Beijing)
menawarkan
Guangzhou
Bahasa Melayu Un
Baha
iversiti
da sa
n tidak
Melayu
telah
se bagai Indone
ditubuhkan
Bahasa satupasubjek. 
dasia.
1962.

Pad
a
tahu
n
199
7,
den
gan
soko
nga
n
dari
pad
a
kera
jaan
Mal
aysi
a
dan
Chin
a,
seb
uah
Pus
at
Bah
asa
Mel
ayu
tela
h
ditu
buh
kan
di
Beiji
ng.
1.Pengajian bahasa Melayu 2.Institusi yang baru
mencapai kemantapan di memulakan pengajaran
Universiti Peking dan di Universiti
Bahasa Asing di Beijing dan di Bahasa Melayu ialah
Universiti Pengajian Asing Universiti Komunikasi
Guangdong, Guangzhou Beijing (2004).

3.Peningkatan taraf program 4.Penubuhan Kursi Pengajian


bahasa kepada pengajian Melayu Kerajaan Malaysia di
Melayu di universiti tersebut China, berpangkalan di Universiti
yang menjadi asas penubuhan Pengajian Asing Beijing (BFSU)
Kursi Pengajian Melayu telah yang mula diisi pada awal tahun
bermula pada tahun 2005 2008 oleh Prof. Dr. Awang Sariyan.
Program Bahasa Pada tahun 2010
Melayu telah pula, Universiti
dimulakan di Peribumi Yunnan
di kota Kunming
Universiti
telah memulakan
Peribumi
program bahasa
Guangxi di China Melayu. Pada
Selatan pada tahun 2010 dan
bulan September 2011, terdapat 79
2008. orang pelajar.
KURSI BAHASA MELAYU
• Pada akhir tahun 1992, langkah penubuhan Kursi
Pengajian Melayu telah dimulakan oleh Kerajaan
Malaysia di Eropah dengan ditempatkan oleh
seseorang yang bertaraf Profesor di Universiti Leiden.
• Pada tahun 1995, Kursi Pengajian Melayu telah
ditubuhkan di Universiti Victoria, Wellington,
New Zealand.
• China juga turut mengiktiraf bahasa Melayu dan Pengajian
Melayu apabila Kerajaan Malaysia telah menubuhkan Kursi
Pengajian Melayu, Malaysia-China di Universiti Pengajian
Asing Beijing (BFSU), China dari tahun 2008 hingga
2011. Pada awal tahun 2008 yang lalu, seorang Profesor
telah ditempatkan di sana. Kursi tersebut disandang oleh
Awang Sariyan, tokoh Bahasa Melayu terkemuka di
Malaysia.
• Pandangan Awang Sariyan dipetik dalam Nazmi Yaakub (2011
10 Oktober), bahawa tanggungjawab Kursi Pengajian
Melayu China dalam memperluaskan penyebaran bahasa
Melayu tidak hanya berlegar di Universiti Pengajian Asing
Beijing sahaja, tetapi universiti tersebut juga bertindak
sebagai pangkalan untuk menyebarluaskan bahasa Melayu
ke seluruh negara China.

• Hasilnya, Bahasa Melayu telah berkembang dengan tiga buah


universiti yang sudah pun mempunyai Program Bahasa Melayu
iaitu Universiti Peking, Universiti Komunikasi dan
Universiti Bangsa-Bangsa Guan Xi.

• Selain itu, terdapat banyak lagi Kursi Pengajian Melayu yang


ditubuhkan di pelbagai universiti terpilih dunia seperti di
Universiti Leiden, Belanda; Universiti Ohio, Amerika
Syarikat, Victoria University of Wellington, New Zealand
dan Hankuk University of Foreign Studies, Korea Selatan.
SEKIAN…

Anda mungkin juga menyukai