Anda di halaman 1dari 26

KRONOLOGI BAHASA MELAYU

BAHASA MELAYU
PURBA

BAHASA MELAYU
KUNO

BAHASA MELAYU
KLASIK

BAHASA MELAYU
MODEN
PENGENALAN

BAHASA MELAYU
KUNO

BAHASA MELAYU
KLASIK

Rujukan – “Bahasa Melayu Klasik berada pada tahap ketiga dalam kronologi
bahasa Melayu” (Awang Sariyan, 1998)
PENGENALAN

AGAMA ISLAM -1 3
D KE
AB A
D A
PA
ASIA TENGGARA

Rujukan – “Bahasa Melayu Klasik telah mengalami perubahan sejak


kedatangan Islam di Nusamtara” (Siti Hajar Abdul Aziz, 2011)
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS BATU LINTANG
PPISMP JUN 2017

BAHASA MELAYU KLASIK


BMM1014
Nama Pensyarah :
•MUHD FIRDAUS B. MOHD PU’AD
•MOHAMMAD AMIR ASHRAF BIN SAMAWI CIKGU IPOT
•IZZAT HARRITH BIN IDERIS
•STEWARD ANAK MOHAMMAD
KONSEP BAHASA MELAYU
KLASIK

•Bermula pada awal abad ke-14 masihi – akhir abad


ke-18 masihi.

•Pengaruh Islam di alam Melayu semakin kuat


sehingga bahasa Melayu turut mengalami perubahan.

•Perubahan dari segi kosa kata, struktur ayat, dan


bentuk tulisan.
KONSEP BAHASA MELAYU
KLASIK
Bukti- bukti yang menguatkan lagi fakta ini ;

Penemuan Batu Bersurat yang ditulis dalam tulisan jawi.

Batu Bersurat di Pagar Batu Bersurat di Batu Bersurat di Kuala


Ruyung, Minangkabau Minye Tujoh, Aceh Berang, Terengganu (1303-
(1356 Masihi) (1380 Masihi) 1387 Masihi)
CIRI- CIRI BAHASA MELAYU
KLASIK
SISTEM TULISAN DAN EJAAN
Ayat panjang, berulang- ulang dan berbelit - belit
Contoh ;
Teks Sulalatus Salatin (halaman 18) tulisan A.Samad Ahmad iaitu;
 Adapun hikayatnya terlalu amat lanjut; jika kami
hikayatkan semuanya; jemu orang yang mendengar
dia; maka kami simpankan juga, kerana perkataan
yang amat lanjut itu tiada gemar bagi orang yang
berakal adanya.
 Teks Hikayat Abdullah (Halaman 75) Abdul Kadir Munsyi
iaitu;
 Maka ada-lah yang ku lihat barang suatu pekerjaan-
nya perkataan-nya dan kepandaian-nya dan bangun-
bangun orang-nya dan budi-bahasa-nya, jikalau tiada
salah faham-ku bahawa dapat-tiada ia-ini orang-
orang besar atau pandai, dan lagi dengan besar
himmahnya.
PENGGUNAAN KOSA KATA KLASIK
 Perkataan seperti “ratna mutu manikam” , “edan
kesmaran” , “sahaya” , “masyghul” digunakan dalam Bahasa
Melayu Klasik.
 Contohnya dapat kita temui seperti dalam ayat berikut;
Arakian maka dianugerahkan Raja Iskandar akan Tuan Puteri Syahrul-
Bariyah kembali pada ayahnya, Raja Kida Hindi; maka dianugerahi Raja
Iskandar akan Puteri Syahrul-Bariyah persalinan seratus kali, dan
dianugerahi daripada emas dan perak, dan ratna mutu manikam, dan
daripada permata dan harta…

(Teks Sulalatus Salatin, halaman 7)


PENGGUNAAN KOSA KATA KLASIK
 KOSA KATA PENGARUH DARI ARAB PARSI
 Banyak perkataan pinjaman dari Arab
 Contohnya; ( Teks Hikayat Abdullah, halaman 10)

Maka beberapa lama-nya dalam hal yang sedemikian, maka datang-lah sa-
orang orang Arab Sayyid yang bernama Habib Abdullah, bangsanya Haddad,
maka ada-lah ia-itu aulia, maka sangat-lah di-permulia orang akan dia dalam
Melaka; maka segala laki-laki dan perampuan pun pergi-lah berguru kepada-
nya dari-hal perkara agama Islam.

 Perkataan 'Sayyid' adalah perkataan daripada bahasa Arab yang


bermaksud ketua atau pemimpin telah diselitkan dalam contoh
petikan ayat di atas. Begitu juga dengan perkataan 'aulia' yang
bermaksud seseorang yang mempunyai pekerti yang baik.
TATABAHASA
 BANYAK PENGGUNAAN AYAT PASIF
 Contohnya ;

 Syahadan maka setelah dilihat oleh Patih Aria Gajah Mada


kelakuan Betara Majapahit itu...
(Sulalatus Salatin, halaman 116)

 Setelah dilihat oleh Mansur Syah perihal itu, maka baginda


pun….
(Sulalatus Salatin, halaman 139)

 Penggunaan ayat pasif dalam hasil-hasil karya pada zaman itu


disebabkan pengaruh bahasa Arab yang meluas ketika itu.
Penggunaan ayat songsang dengan pendepanan predikat akibat
pengaruh bahasa Arab dan ragam ayat pasif.
(Goay Teck, Choo Say Tee, Zainuddin Ahmad, 2007).
TATABAHASA
 PENGGUNAAN BAHASA ISTANA
 Masyarakat pada zaman dahulu amat rapat dengan istana.
 Menyebabkan pertuturan masyarakat pada ketika itu dipengaruhi
bahasa istana.
 Contoh bahasa istana ;
 patik , hamba, tuanku (kata ganti nama diri)
 bendahara , laksamana, hulubalang (gelaran)
 Contoh Ayat :
 Maka Sultan Mansur Syah pun semayam di balai kecil
menghadap orang mengepung Hang Jebat itu.
(Teks Sulalatus Salatin, halaman 139)

 Maka kata Bendahara Seri Maharaja, "Apa kehendak hati


tuanku, katakanlah kepada patik."
(Teks Sulalatus Salatin, halaman 251)
FUNGSI BAHASA MELAYU
KLASIK
FUNGSI BAHASA MELAYU KLASIK SEBAGAI LINGUA
FRANCA

•Semua pedagang dari Eropah, Arab, India dan China


menuturkan Bahasa Melayu pada zaman kegemilangan
Melayu Melaka.

•Pada abad ke-16, bahasa melayu klasik berfungsi sebagai lingua


franca di alam melayu.
(Daftar Kata Melayu-Itali).

•Menjadi bahasa paling dihormati antara bahasa negeri Timur


pada masa itu.

• Urusan perdagangan dipermudahkan dengan penggunaan


bahasa melayu klasik.
FUNGSI BAHASA MELAYU KLASIK SEBAGAI BAHASA
PENTADBIRAN

•Banyak kerajaan Melayu menjadikan bahasa Melayu


klasik bahasa pemerintahan. (Kerajaan Pasai-Samudera,
Melaka, Johor-Lama, Johor-Pahang, Palembang, Banjarmasin dan
sebagainya)

•Sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran


Sebagai tujuan surat-menyurat oleh kalangan raja-raja
kepulauan Melayu.

•Pedagang menggunakan bahasa Melayu klasik dalam surat-


surat izin perniagaan.
FUNGSI BAHASA MELAYU KLASIK SEBAGAI BAHASA
ILMU ( AGAMA )

•Menjadi bahasa utama di Asia Tenggara dalam pengembangan


agama Islam.

•Karya ilmu dalam tulisan bahasa melayu klasik dihasilkan oleh


cendekiawan melayu semasa zaman kerajaan Acheh.

•Ilmu tasawuf dan falsafah Islam menggunakan bahasa


Melayu di Acheh.

•Antara karya ilmu Islam pada masa itu ialah Miratul Mukmin,
Syarab al-Asyikin dan sebagainya.
FUNGSI BAHASA MELAYU KLASIK SEBAGAI BAHASA
UNDANG - UNDANG
•Undang – undang digubal oleh penulis – penulis di istana atas
arahan raja.

•Dalam naskah undang – undang melayu lama dibincangkan


tentang aspek perlembagaan berkaitan kedudukan raja dan
pembesar, undang – undang jenayah, perdagangan,
pertanian dan sebagainya.

•Antara naskah undang – undang yang ditulis dalam tulisan


melayu klasik ;
•Undang – undang Melaka
•Undang – undang Pahang
•Undang – undang Perak
•Undang – undang Johor
FUNGSI BAHASA MELAYU KLASIK SEBAGAI BAHASA
PERSURATAN

•Peranan tersebut terbukti apabila terhasilnya pelbagai karya


sastera klasik dalam bahasa melayu.

•Karya – karya klasik tersebut berperanan untuk menguatkan


semangat rakyat dalam peperangan misalnya Hikayat Muhammad
Hanafiah.

•Karya – karya yang ditulis juga menjadi sumber hiburan kepada


rakyat bagi meredakan tekanan dan merehatkan fikiran mereka.
PENGARUH BAHASA ASING
DALAM BAHASA MELAYU
KLASIK
PENGARUH BAHASA ASING DALAM BAHASA MELAYU
KLASIK

PENGARUH DARI ARAB

Pedagang Dari Arab Pendakwah Dari Arab

TANAH MELAYU

kedatangan Islam ke tanah melayu merupakan faktor utama.


Bahasa Melayu klasik menerima pengaruh bahasa Arab.
PENGARUH BAHASA ASING DALAM BAHASA MELAYU
KLASIK

PENGARUH DARI INDIA


Pedagang Rempah
Ratus Dan Kain Sutera

TANAH MELAYU

Penggunaan abjad india dalam bahasa Melayu Klasik


dipengaruhi oleh kedatangan pedagang- pedagang dari india
ke tanah Melayu.
PENGGUNAAN BAHASA MELAYU KLASIK DALAM BATU
BERSURAT

TULISAN JAWI

Batu Bersurat di Kuala Berang,


Terengganu (1303 Masihi)

Hal ini membuktikan bahasa Melayu pada masa itu iaitu bahasa Melayu klasik telah
dipengaruhi oleh bahasa Arab.
PENGGUNAAN BAHASA MELAYU KLASIK DALAM BATU
BERSURAT

HURUF INDIA

Batu Bersurat di Pagar Ruyung,


Minangkabau (1356 Masihi)

Ditulis dalam huruf India dan mengandungi prosa Melayu kuno .


PENGGUNAAN BAHASA MELAYU KLASIK DALAM BATU
BERSURAT
HURUF INDIA DAN PENGGUNAAN KATA- KATA ARAB

Batu Bersurat di Minye Tujoh, Aceh


(1380 Masihi)

 Masih memakai abjad India tetapi buat pertama kalinya terdapat penggunaan
kata-kata Arab seperti kalimat nabi , Allah dan rahmat.
SEKIAN
TERIMA KASIH
RUJUKAN
•www.academia.edu/29049363/Bahasa_Melayu_Z_Ultra_-_Copy

• Abdul Rashid Melebek, Sejarah Bahasa Melayu, 2006

Anda mungkin juga menyukai