Anda di halaman 1dari 26

BEBAN

MEKANIKAL
KE ATAS
BADAN MANUSIA
Mampatan, Tegangan, Richihan
(shear)
Stres Mekanikal
Kilasan, Lenturan dan
Kombinasi Badan
Daya Mekanikal atas Badan Manusia

Mampatan Tegangan Ricihan


(Compression) (Tension) (Shear)

Kilasan Lenturan Kombinasi Beban


(Torsion) (Bending) (Combined Loads)
Daya Ricihan
• Daya mampatan dan daya tegangan
dikenakan pada sepanjang axis
longitud.
• Daya ricihan pula adalah daya yang
dikenakan ke atas suatu objek
secara pependikular ke atas axis
longitud.
• Menyebabkan satu bahagian pada
objek menggelongsor, displace atau
ricih dengan bahagian yang lain
pada objek.
Daya Axial
Mampatan Tegangan
(Compression) (Tension)
Daya menekan yang Daya menarik atau
dikenakan secara axial meregang secara axial
ke atas badan ke atas badan
manusia manusia

Menghasilkan Menghasilkan
pemendekan pemanjangan
Kilasan
• Berlaku apabila bahagian
badan perlu dipusing pada
axis longitudnya, biasanya
salah satu bahagian badan
pada kedudukan tetap.

Lenturan
• Berlaku apabila penghasilan
daya tegangan pada satu
bahagian dan daya mampatan
pada bahagian yang lain.
• Daya asimetrik (asymmetric)
Faktor Kecederaan Berlaku
1. Magnitud
2. Arah daya
3. Keluasan yang
dikenakan daya
4. Keanjalan
(tulang/otot)
Stres Mekanikal
•  Pressure = daya luaran yang dikenakan atas badan manakala
stress = daya yang dihasilkan dalam badan untuk menentang
pressure.
Bahagian mana
yang perlu
menyokong
berat badan
kami?
Acute Loads Repetitive Loads
• Kecederaan yang • Kecederaan yang
berlaku disebabkan berlaku disebabkan
satu daya yang kuat ke daya kecil yang
atas tisu biologi dikenakan secara
• Macrotrauma berulang kali ke atas
• Cth: Rugby Tackle tisu biologi
• Microtrauma
• Cth: Cara berjalan
yang salah
Electromyography Dynamography
• Kajian mengenai fungsi • Mengira daya dan tekanan
neuromuskular yang dikenakan atas bahagian
• Identifikasi mampatan yang plantar kaki
dihasilkan oleh otot dalam
pergerakan
• Melalui arus elektrik yang
dihasilkan oleh otot
ALGEBRA
VEKTOR
• Vektor : kuantiti yang mempunyai kedua-dua magnitud
dan arah.
- Contoh : displacement, acceleration, velocity
• Skalar : kuantiti mempunyai magnitud tapi tidak
mempunyai arah.
- Contoh : length, mass, speed, time
• Lukisan simbol vektor
KEPALA PANAH
=
ARAH
KEPANJANGAN
=
MAGNITUD
KOMPOSISI DAN RESOLUSI VEKTOR
• Apabila dua atau lebih vektor ditambahkan , operasi itu dipangil
komposisi vektor.
• komposisi vektor yang mempunyai arah yang sama = vektor yang
mempunyai sama arah dan mempunyai magnitud sama dengan
jumlah magnitud vektor yang ditambah.
• Contoh :
• . Vektor yang dihasilkan daripada komposisi dua atau lebih vektor dinamakan
resultant
• vector yang bertentangan arah = arah resultant bersama dengan vector yang
paling panjang dan magnitud adalah julat antara kedua-dua vektor
• Contoh :
• Jika vektor tidak sama arah atau betentangan arah = cara
“tip-to-tail”
• Contoh:
the tail of the second vector is placed on the tip of the first
vector
LATIHAN
JAWAPAN
APLIKASI VEKTOR DALAM SUKAN
• Baseball
Outfielder yang bergerak arah tertentu untuk jarak tertentu untuk
mencapai bola terbang tinggi sebelum menyentuh tanah.
Outfielder tidak boleh langsung berjalan di mana ia melihat bola
terlebih dahulu.
Pemain mesti menjangka arah dan sejauh mana bola akan jatuh dari
situ dan bergerak ke lokasi untuk mendapatkan peluang terbaik untuk
menangkap bola.
MENYELESAIKAN PERMASALAHAN
VEKTOR SECARA GRAF DAN
TRIGONOMETRI

Graf Trigonometri
GRAF
• 1 cm vektor = 10N daya
• Contoh : 3cm = 30N
TRIGONOMETRI

Cari kepanjangan opposite?


(hypotenuse :10cm)
LATIHAN

1.
Bola keranjang dilontar pada kelajuan awal 8m/s
pada sudut 60.
Cari komponen menegak dan mendatar velositi awal
bola tersebut.
Gunakan kaedah grafik dan trigonometri.
JAWAPAN (KAEDAH GRAF)

Skala = 1cm = 2m/s


JAWAPAN (KAEDAH TRIGONOMETRI)