Anda di halaman 1dari 2

KEBAIKAN KELEMAHAN

• Tidak dapat memberikan


maklumat yang jelas dan
terperinci bagi setiap penskoran.
• Memeriksa skrip jawapan tidak
Oleh itu, ia tidak sesuai untuk
mengambil masa yang panjang.
tujuan pentaksiran formatif.
• Dapat menilai jawapan secara
keseluruhan dalam aspek
Rubrik • Terdapat perselisihan
Holistik memberikan markah antara
penguasaan pengetahuan serta
pemeriksa dan sukar
dapat menilai kemahiran yang
diselaraskan.
lain.
• Pemarkahan kurang objektif.
• Penilaian jawapan dibuat oleh
lebih daripada seorang
• Pemeriksaan hanya sesuai
pemeriksa.
dijalankan oleh orang yang
menguasai bidang berkenaan
dan yang berpengalaman sahaja.
KEBAIKAN KELEMAHAN

• Skrip jawapan boleh diperiksa


oleh pemeriksa baru yang kurang
berpengalaman memeriksa
• Masa yang agk lama diperlukan
dan yang tidak begitu menguasai
untuk memeriksa setiap skrip
bidang berkenaan.
jawapan.
• Skrip jawapan memadai diperiksa
• Pemeriksaan dilakukan secara
sekali sahaja. Rubrik fakta dan tiada penekanan pada
• Skema pemarkahan
Analitik kemahiran penulisan.
yang terperinci memudahkan
• Pemeriksaan boleh bersifat
pemberian markah dengan tepat.
negatif, iaitu markah yang
diperuntukkan bagi sesuatu
• Memberikan gambaran yang jelas
aspek ditolak apabila pelajar
tentang asas taburan markah.
membuat kesilapan dalam aspek
Oleh sebab itu, cara ini dapat
tersebut.
menjelaskan mengapa
pencapaian pelajar tinggi @
rendah

Anda mungkin juga menyukai