Anda di halaman 1dari 8

SUMBANG SARAN

Murid
gunakan
imaginasi
secara
kreatif.

konsep
Dlm bentuk Murid beri
peneranga sumbangan
n, fakta, idea
jawapan, terhadap
kesimpulan pengajaran
KEKUATAN
Murid Murid dapat
Idea murid mengolah Murid aktif
dapat
didengari dan beri idea
berfikir memperkem
dan dan
secara bangkan
diterima pendapat
spontan idea rakan

CONTOH
Dengan Sticky Notes, murid Murid diberikan satu
diberikan sehelai seorang, tajuk dan mereka perlu
Post It mereka tulis idea dan kemudian
menampalnya di papan putih. mencari satu perkataan One Word
Notes
Guru kemudiannya membacakan yang boleh dikaitkan
idea-idea murid tadi. dengan tajuk yang diberi.
PERBINCANGAN
KONSEP Satu aktiviti
berkumpulan.

konse
p
Murid memberi
reaksi terhadap
sesuatu topik

Pada akhir
pengajaran,
guru dn murid
akan buat
rumusan dan
persefahaman
KEKUATAN CONTOH
Melatih Forum:
murid Guru memberi sebuah tajuk dan murid-
melahirkan murid sebagai ahli panel akan mengulas
idea tajuk tersebut
Membina
keyakinan
diri
Membantu Soal-jawab:
mengasah Guru memberikan soalan pada setiap
kemahiran kumpulan dan setiap kumpulan
komunikasi dikehendaki berbincang untuk mencari
murid jawapan
Meluaskan
ilmu
pengetahu
an
ELAJAR SAMBIL BERMAIN
Membina
pengalama
n kpd murid

konsep

Suasana
Perkemban
fleksibel
gan
tanpa
menyeluruh
kongkongan
KEKUATAN CONTOH
Suasana
pembelajar Murid diberikan beberapa
an lebih blok huruf dan dikehendaki
ceria membina perkataan
Shahiba menggunakan blok-blok
tersebut. Permainan ini
dijalankan secara
berkumpulan
Memupuk
pemikiran
inovatif dn Murid mecantumkan
kreatif kepingan puzzle menjadi
gamba dan dikehendaki
Puzzel
membina ayat
berdasarkan gambar
tersebut.
Membina
kemahiran
kendiri
DEMONSTRASI
Menunjukkan
contoh atau
uji kaji

konse
p
Memerlukan
Secara penglibatan
praktikal gutu dan
murid
KEKUATAN CONTOH
Mengemba
Model Simbolik:
ngkan
Semasa mengajar Kemahiran Hidup,
kemahian
murid akan melakukan aktiviti memasak
komunikasi
bersasarkan langkah-langkah yang
ditunjukkan dalam resepi masaka

Menambah Meningkat
kan kan
pemahama ingatan Model Persepsi:
n murid murid Guru menunjuk cara yang betul untuk
menggerakkan tangan semasa berlari
100m secara perlahan-lahan menerusi
tayangan video.

Pembelajar
an
kolaboratif