Anda di halaman 1dari 7

MARI BELAJAR

IMBUHAN
APITAN
Imbuhan apitan ialah
imbuhan yang ditambah
serentak pada hadapan
dan pada belakang kata
dasar.
Imbuhan + kata dasar +
imbuhan

Me lukis kan
Imbuhan + kata dasar +
imbuhan meN-......-kan
1.
meN-......-i

2. peN-......-an

3. ke-......-an

4. Di-....-kan, di-....-i, diper-...-i

5. Ber-...-kan, ber-.....-an
Apakah contoh perkataan yang menunjukkan
perkataan berimbuhan apitan?
1.Berlari 2.Melakukan 3.Jahitan

2. melakukan

√ x
Jawapan
anda salah.
Sila cuba lagi
Tahniah!
Jawapan
anda betul.
Sekian,
terima
kasih.