Anda di halaman 1dari 7

KARYA SASTERA POPULAR

• Juga dikenali sebagai karya sastera umum


• Mempunyai pelbagai tema.
• Biasanya mengutamakan tema persoalan rumah
tangga, percintaan, persahabatan,
pengembaraan, namun ada juga unsur
nasionalisme.
• Kebiasaannya ,penulisnya juga seorang yang
sangat berpengalaman dengan hasil karya
sasteranya.
Tokoh terkenal dalam karya sastera popular

Kamaluddin Muhamad ( Keris Mas)


Dato’ Usman Awang ( Tongkat Warrant)
Noordin Hassan
CONTOH KARYA SASTERA POPULAR
• Saudagar Besar dari Kuala Lumpur(Keris
Mas),DBP, 2003.

Novel ini secara keseluruhannya cuba


membincangkan kesan Dasar Ekonomi Baru
(DEB) yang telah diperkenalkan oleh kerajaan
pada tahun 1970 demi membasmi kemiskinan
terutama di kalangan orang melayu
• Bukan Lalang Ditiup Angin, karya Noordin
Hassan1400,
• Tema utama “Bukan Lalang Ditiup Angin”
ini ialah mengenai ketidakadilan sosial
yang terjadi di Kampung Sukamenanti.
Drama ‘Bukan Lalang Ditiup Angin’ adalah
satu karya yang mempunyai nilai-nilai
kemasyarakatan pada zaman
• Jangan Bunuh Rama-rama karya Noodin
Hassan.

• Drama ini mengisahkan kehidupan dan sifat-


sifat dalam diri manusia yang sentiasa
bertentangan antara kebaikan dan
keburukan. Manusia perlu mempunyai iman
yang kuat untuk membuat pilihan antara
kedua-dua sifat ini.

Anda mungkin juga menyukai