Anda di halaman 1dari 12

RAMBAI JAKU.

Raban Singka Miga.


Tutorial.
1. Terangka atur enggau tusun rambai
jaku.
2. Terangka konsep rambai jaku nama
enggau rambai jaku pengawa.
3. Beri chunto rambai jaku nama enggau
rambai jaku pengawa.
Atur enggau tusun rambai jaku.
• Nitihka Asraf( 2008), rambai jaku nya seleka jaku tauka lebih ari seleka jaku ti
ngembuan fungsyen nyadi subjek tauka predikat tauka objek ba siti-siti ayat.
• Rambai jaku tau digaga ari siti tauka lebih leka jaku ti nyadi konstituen dalam
sesebengkah ayat.
• Dua bansa elemen ti nyadi konstituen ayat pelasar jaku Iban nya
dikumbai subjek enggau predikat.
• Dalam jaku Iban, konstituen ayat tau digaga ari empat bansa rambai jaku, iya nya rambai
jaku nama (RJN), rambai jaku pengawa (RJP), rambai jaku adjektif (RJA) enggau rambai
jaku penempat (RJPt). Empat tukuh ayat pelasar jaku Iban nya baka tu:

• (i)           RJN + RJN
• (ii)          RJN + RJP
• (iii)         RJN + RJA
• (iv)         RJN + RJPt
Konsep rambai jaku nama.
• Rambai Jaku Nama dipenyadika ari siti tauka lebih leka jaku. Nyema iya
dipenyadika lebih ari seleka jaku, pugu iya mesti jaku nama.
Subjek. Predikat.

Minggat astronout..

Menyadi tuai Pat Lutur ba Sepital Kuching.

Edwin Mandal tuai rumah.

Bala temuai nya Nembiak ari Australia.

Apai Sambang Mekanik.


Tusun Konstituen Rambai Jaku
•Lebuh nusun konstituen Rambai Jaku Nama,
bisi atur ti patut dititih, iya nya : atur D-N,
enggau atur ke enda disengkaum D-N, iya nya
N-D.
•Atur nya nentuka bagi leka jaku ti patut
dulu/dudi dalam tukuh jaku Rambai Jaku Nama.
D N

Laptop Asus

Manuk Panggang

Telefon Samsung

Pengajar Iban

Tuchur Pisang
N D

Kepala Kaunselor

Penulung Seketari

Mandal Penghulu

Ketuai Pengajar
Rambai

Jaku Pengawa
Rambai Jaku Pengawa(RJP) nya rambai jaku ti bepunka jaku
pengawa. RJP nyadi ari seleka tauka lebih leka jaku dalam
konteks ayat jaku Iban.
Jaku pengawa tu iya nya jaku pengawa intransitif tauka jaku
pengawa transitif.
 JP Intransitif- jaku pengawa ke enda diimbai objek tang
ditangkanka rambai jaku ti nyadi penerang.
JP transitif- jaku pengawa ti mesti ditangkanka rambai jaku
nama ti nyadi objek ayat.

Dua leman tukuh RJP


1. Rambai jaku pengawa nadai mai objek.(intransitif)
2. Rambai Jaku Pengawa mai objek.(transitif)
Rambai Jaku Pengawa
(siti objek)
Subjek Jaku Pengawa Objek

Marion nulis surat nya.

Aba mantun rumput.

Indai nyembi padi.

Ini nganyam uyut nya.

Edwin nemu Jaku Cina.


RJP Dua Objek
Jaku Nama Jaku Pengawa Objek 1 Objek 2

Angan meri pangan iya buah empelam.

Manan ngenahka temuai pemakai.

Gina melika menyadi iya kasut baru.

Sida makai manuk panggang Edwin.

Debra mandi ba pendai tuai rumah.


Rambai Jaku Pengawa Nadai Penembu.

Subjek Predikat

Bala nembiak bediri.

Pun pisang nya tumbang.

Anak mit nya belagu.

Ukui nya nyalak.

Iya makai.
Jaku Pengawa Intransitif bisi
penembu
Subjek Jaku Pengawa Predikat

Qho diau di Sibu. (jaku penempat)

Orang tesat nya bepuaka ambun. (jaku nama)

Pengerai aki nyau belinsur gerai. (jaku


adjektif)
Manuk nya majak jinak. (jaku adjektif)

Kami besuarka munti. (jaku nama)

Anda mungkin juga menyukai