Anda di halaman 1dari 6

HUTANG

PIUTANG
PENGERTIAN
HUTANG PIUTANG

 MEMBERIKAN SESUATU KEPADA


ORANG LAIN DENGAN PERJANJIAN
AKAN DIKEMBALIKAN DENGAN NILAI
DAN JUMLAH YANG SAMA PADA
WAKTU TERTENTU.
1. BAGI ORANG YANG MEMBERI HUTANG
HUKUMNYA :
= SUNAH, NAMUN BISA
BERUBAH MENJADI WAJIB DAN
HARAM.

2. BAGI ORANG YANG BERHUTANG


HUKUMNYA :
= MUBAH,
1.Orang yang 2.Orang yang
hutang
menghutangi
3.Barang /
4.akad
uang

5.Batas waktu
PERWUJUDAN DARI SIKAP TOLONG
MENOLONG TERHADAP SESAMA
MANUSIA.
MAKA DARI ITU, ORANG YANG MAMPU
HENDAKNYA MAU MEMBERIKAN
HUTANG KEPADA ORANG YANG
MEMBUTUHKAN.
 MENGEMBALIKAN HUTANGNYA SESUAI
DENGAN WAKTU YANG TELAH
DITENTUKAN
 APABILA BELUM BISA MENGEMBALIKAN
PADA WAKTU YANG TELAH
DITENTUKAN, MAKA HARUS SEGERA
MENYAMPAIKAN HAL ITU KEPADA YANG
BERSANGKUTAN DAN MINTA MAAF.