Anda di halaman 1dari 12

AL ISLAM III

FIKIH MUAMALAH

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


MUHAMMADIYAH BANGKA BELITUNG
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
2019
PENGERTIAN MUAMALAH MENURUT ETIMOLOGI

 Muamalah berasal dari kata


‫معاملة‬
Bentuk Masdar dari
-‫عامل – يعامل‬
‫معاملة‬

Artinya : Saling bertindak, saling berbuat,


saling mengamalkan
PENGERTIAN MUAMALAH MENURUT ISTILAH

Pengertian Luas

Muamalah

Pengertian Sempit
PENGERTIAN MUAMALAH (SECARA LUAS)
 Menurut Ad-Dimyathi :
“Suatu aktivitas keduniaan untuk
mewujudkan keberhasilan akhirat”

 Menurut Yusuf Musa :


“Peraturan-peraturan Allah yang harus
diikuti dan dita’ati dalam hidup
bermasyarakat untuk menjaga
kepentingan manusia”

 “Segalaperaturan yang diciptakan Allah


untuk mengatur hubungan manusia
dengan manusia dalam kehidupannya”
‫‪DR.ABDUL SATTAR FATHULLAH SA’ID:‬‬
‫‪DALAM AL-MUAMALAH FIL ISLAM‬‬

‫معاملة هي األحكام المتعلقات بتصرفات الناس في‬


‫شؤنهم الدنيوية‬
‫كأحكام البيع والرهن والتجارة والمزا رعة والصنعة‬
‫واالجارة والشركة والمضاربة والنكاح و الرضاع‬
‫والطالق‬
‫والعدة والهبات والهديات والموارث والوصايا‬
‫والحرب والصلح‬
PENGERTIAN MUAMALAH SECARA LUAS

Dr.Abdul Sattar Fathullah Sa’id :


“Fiqh muamalat ialah hukum syari’ah
yang berkaitan dengan
transaksi manusia mengenai jual beli,
gadai, perdagangan, pertanian,
sewa,menyewa,
perkongsian, perkawinan, penyusuan
thalak, iddah, hibah & hadiah,
washiat, warisan, perang dan damai”.

Al-Muamalah fil Islam, Makkah, Rabithah alam Al-Islami, hlm.12


Kesimpulan

PENGERTIAN MUAMALAH
SECARA LUAS

“Muamalah adalah : “Aturan-aturan Allah


untuk mengatur manusia dalam
kaitannya dengan urusan duniawi dalam
pergaulan sosial”.
DALAM KONTEKS MUAMALAH DALAM MAKNA
LUAS, IBNU ABIDIN MEMBAGI MUAMALAH KEPADA
5 BIDANG

 Mu’awadhah Maliyah (hukum kebendaan)


 Munakahat (Hukum perkawinan)

 Muhasanat (Hukum Acara)

 Amanat dan ‘Ariyah (Pinjaman)

 Tirkah (harta warisan)

Dalam kajian
muamalah kita,
pengertian luas
ini
tidak kita
gunakan
PENGERTIAN SEMPIT
 Khudhari Byk
 Semua akad yang membolehkan manusia
saling menukar manfaatnya

 Rasyid Ridha :
 “Tukar menukar barang atau sesuatu yang
bermanfaat dengan cara yang ditentukan”
PENGERTIAN MUAMALAH SECARA
SEMPIT (KHUSUS)
 Dr.Mustafa Ahmad Zarqa,
“Hukum-hukum tentang perbuatan manusia
yang berkaitan dengan hubungan sesama
manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak
dan penyelesaian sengketa”.

 (Al-Madkhal al-Fiqh Al-Am, Damaskus, 1966-1967, Al-


Adib, hlm.55)
KESIMPULAN
 Muamalah ialah : “Aturan-aturan Allah yang
mengatur hubungan manusia dengan manusia
dalam memperoleh dan mengembangkan harta
benda”
 Muamalah ialah “aturan tentang kegiatan
ekonomi manusia”
Thank you
ขอบคุณมาก
どうもありがとうございました