Anda di halaman 1dari 22

SCES 3152

Proposal Projek
Inovasi Digital
NAMA PELAJAR : NAMA PENSYARAH :
MIRZA SYAHMIEY BIN Ts Dr PAJUZI BIN
MOHD GHAZALI AWANG
TAJUK INOVASI DIGITAL : EZ-Notes

• EZ- merupakan singkatan kata daripada “easy” yang


melambangkan penggunaan inovasi ini yang mampu memudahkan
murid menghasilkan nota berkesan
• NOTES – merupakan perkataan nota dalam bahasa inggeris
PENGENALAN
• Ez-Notes merupakan inovasi digital bagi membantu murid
membuat nota dengan lebih efektif secara maya dan juga
diaplikasikan secara manual.
• Membantu murid menguasai kegunaan i-think, peta minda dan
nota bentuk lain mengikut kesesuaian topik.
• Menggalakkan pembelajaran interaktif, penggunaan digital secara
positif dan menambah baik kemahiran menulis nota bagi meningkat
kefahaman murid terhadap pembelajaran sains.
• Meningkat dan menggalak amalan membaca dan mencatat dalam
pembelajaran.
KUMPULAN SASARAN

MURID
TAHAP 2

GURU
SASARAN PELATIH
SAINS

GURU
SAINS
OBJEKTIF

Murid dapat :
• Memahami konsep dan cara membuat nota.
• Membezakan fungsi dan penggunaan peta pemikiran.
• Membina nota menggunakan kata kunci dan peta pemikiran yang
tepat mengikut kesesuian topik.
RASIONAL

Membantu murid mengenalpasti kata kunci (keywords) untuk dicatat dalam nota

Membantu murid memahami peta pemikiran mengikut fungsi dan meningkatkan


penggunaannya dalam pdpc sains

Meningkatkan capaian murid mendapat dan menyimpan nota secara maya dan maujud

Kemahiran kreativiti murid meningkat dalam menghasilkan nota


MATLAMAT

MENINGKATKAN KEMAHIRAN
KREATIVITI MURID DALAM
PEMBELAJARAN

MENGGALAKKAN MINAT MURID


MEMBACA DAN MEMPELAJARI SAINS
DENGAN MENARIK

MEMBANTU MENINGKATKAN FOKUS


MURID UNTUK MEMAHAMI
PEMBELAJARAN SAINS DAN GALAKAN
ULANG KAJI PEMBELAJARAN
PERNYATAAN MASALAH
MURID TIDAK FAHAM PENULISAN NOTA YANG BETUL
• MENYALIN 100% DARI PAPAN PUTIH, BUKU, SLIDE DAN dll
• TIDAK FOKUS PADA KATA KUNCI DAN PERKARA UTAMA TOPIK

MURID TIDAK FAHAM PENGGUNAAN PETA PEMIKIRAN


• KURANG PENDEDAHAN DAN APLIKASI
• TIDAK TAHU PERBEZAAN SETIAP FUNGSI PETA PEMIKIRAN

PENGUNAAN GAJET AKTIF TETAPI TIDAK DIGUNAKAN


UNTUK PEMBELAJARAN
• INTERNET DIGUNAKAN UNTUK GAMES, YOUTUBE DAN MEDIA SOSIAL
KEPENTINGAN PROJEK

Guru Murid Aplikasi


Panduan kepada Murid faham Menguji
guru untuk tentang konsep, keupayaan murid
membimbing kewujudan dan menggunakan
murid kepelbagian peta teknologi dan
menghasilkan pemikiran dan aplikasi
nota dengan baik jenis nota yang kemahiran
dan berkesan boleh digunakan membuat nota
mengikut fungsi secara manual
masing-masing. dengan tepat.
JENIS ALATAN YANG DIGUNAKAN

LAPTOP/KOMPUTER SMARTPHONE INTERNET

PRINTER
KELEBIHAN PROJEK

• Penggunaan platform padlet yang mudah akses menggunakan


laptop ataupun smartphone.
• Panduan dan bimbingan diberikan kepada murid bagi tujuan
pemantapan konsep.
• Templat nota pelbagai jenis disediakan bagi murid membuat nota
secara digital dengan mudah.
• Murid dapat menyimpan nota secara atas talian dan Salinan cetak
(hardcopy)
ANGGARAN KOS

BAHAN KOS
LAPTOP TERSEDIA
SMARTPHONE TERSEDIA
PRINTER TERSEDIA
INTERNET TERSEDIA
KERELEVENAN PROJEK

ICT APLIKASI
MEMANTAPKAN
SELARI DENGAN KEMUDAHAN YANG
PEMBELAJARAN ADA SEPERTI I-THINK
BERLANDASKAN ICT DAN PETA PEMIKIRAN
LAIN SECARA PRAKTIKAL

KEMUDAHAN ICT DAN MENAMBAH


PALING MINIMA KEFAHAMAN MURID
SMARTPHONE MENJADI DENGAN MENGGALAK
KEBIASAAN DAN PENEROKAAN DAN
DIMILIKI OLEH HAMPIR PEMBELAJARAN SECARA
SEMUA ORANG KENDIRI
SUMBER YANG
MENJANA IDEA PENGGUNAAN
PENGALAMAN PADA INTERNET DAN GAJET
PRAKTIKUM FASA 1 YANG TINGGI DALAM
KALANGAN MURID

WUJUD INOVASI DAN


KEMUDAHAN YANG
TIDAK DIGUNAKAN
SECARA OPTIMUM
Reka Bentuk Projek

Project analysis slide 3

PENGENALAN CONTOH LINK TEMPLAT TUTORIAL


NOTA NOTA

Menyediakan ruang Menyediakan contoh Menyediakan URL ke Menyediakan contoh Satu ruang latihan bagi
pengenalan dan peta minda, i-think dan blog yang templat nota menguji kefahaman
penerangan tentang nota jenis lain yang menyediakan tips, berbentuk i-think, peta murid terhadap
jenis-jenis, digunakan secara tepat contoh dan templat minda dan peta kepelbagaian fungsi
kepelbagaian dan mengikut fungsi dan yang bagus untuk pemikiran lain sebagai peta pemikiran
fungsi nota. cara penulisan nota pelajar menerokai sumber insprasi dan
yang berkesan kemahiran menulis idea
nota.
PEMBANGUNAN SISTEM PROJEK INOVASI

MURID & GURU

MURID AKAN MENGAKSES EZ-NOTES


DI PADLET MENGGUNAKAN
SMARTPHONE DAN LAPTOP,
PENGGUNAAN BOLEH BERLAKU
BERSAMA GURU DI SEKOLAH DAN
KENDIRI DI RUMAH
16
Carta Gantt
Masa
2/2-8/2 9/2-15/2 16/2- 23/2-29/2 1/3-7/3 8/3-14/3 15/3- 22/3-28/3
Bil. Perkara
22/2 21/3
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
Fasa 1 Mengumpul
maklumat,
merangka dan
menyusun idea
Fasa 2 Membuat
pembentangan dan
yang dirancang
Fasa 3 Membuat proposal
menghasilkan dan
mempromosikan
projek
Fasa 4 Membuat laporan
projek
CARA PENILAIAN
PENGUJIAN
Project analysis slide 4 GURU MEMBERI
KOMEN
TERHADAP
KOMEN
MURID TUGAS MURID
MEMBACA DAN BAHAGIAN
PEMAHAMAN “TEMPLAT”
KONSEP NOTA
MELALUI TEORI
MELALUI
PEMBACAAN. MURID PERLU
MEMBUT NOTA
TERHADAP
TEROKA TEMPLAT TUTORIAL
BAHAN
RANGSANGAN
MURID DENGAN TEPAT.
MENDAPAT
PEMBINAAN MURID MURID DAN
GAMBARAN MENEROKA
IDEA MELALUI MELAKUKAN GURU AKAN
AWAL DARIPADA CONTOH DAN
CONTOH KAEDAH CUBA MEMBERI
CONTOH YANG KEPELBAGAIAN
DISEDIAKAN. JENIS NOTA DARI JAYA BEBAS KOMEN KEPADA
PERBINCANGAN
LAMAN TANPA TERIKAT HASIL NOTA
SESAWANG LAIN DENGAN FUNGSI RAKAN LAIN.
PETA PEMIKIRAN PERBINCANGAN
DAN JENIS NOTA BERSAMA
LAIN
KESIMPULAN

PROJEK INI DAPAT :


• Memberi pendedahan kepada murid untuk menggunakan teknologi
digital untuk pembelajaran dan lebih bermakna.
• Meningkat kemahiran membuat nota yang betul dan berkesan
untuk pembelajaran yang lebih tersusun dan menarik.
• Integrasi penggunaan teknologi sebagai salah satu mekanisma
penyelesaian masalah dalam pembelajaran dan kehidupan.
RUJUKAN
Siti Rosni Mohamad Yusoff & Abd Samad Hanif. (2019). Inovasi
Digital Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Selangor:
Oxford Fajar Sdn. Bhd.

KPM & MDEC. (2016). Computional Thinking and Computer


Science Teaching Certificate Programme for Master Trainer .
Cyberjaya: MDEC.

Saemah Rahman & zamri Mahamod. (2017). Inovasi pengajaran dan


pembelajaran mengoptimumkan pembelajaran pelajar . Kuala
Lumpur: dewan bahasa dan pustaka.
RUJUKAN

KPM & MDEC. (2016). Computional Thinking and Computer


Science Teaching Certificate Programme for Master Trainer.
Cyberjaya: MDEC.

Azali, J. M. (2012). I-think: Aplikasi peta visual dalam pengajaran:


Langkah menuju thinking school. Kangar: Jabatan Teknologi
Pendidikan, Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis
Thank You