Anda di halaman 1dari 4

Bilik PSV dapat

mempengaruhi
murid dalam
PdP
YA L L I N I A / P
E L A N G K U M A RA N
Pengenalan
Bilik PSV merupakan satu aspek utama dalam konteks proses PdP PSV.

Dengan penyusunan suasan dan keadaan yang menarik mampu menarik minat
pelajar untuk belajar.
 Pengurusan fizikal sesebuah bilik darjah, menggalakkan komunikasi dan
interaksi antara murid.

Bilik darjah merupakan persekitaran pembelajaran yang merangkumi aspek


murid, guru, ruang dan alat pembelajaran.
Suasana fizikal
Sistem pengudaraan yang baik, suasana bilik yang bersih dan susunan meja yang teratur.

Perancangan dan penyusunan suasana fizikal sesebuah bilik PSV melibatkan mengorganisasi,
merancang dan menggunakan perkara yang berkaitan dengan tempat duduk pelajar, bahan
bantu mengajar, sudut aktiviti, pameran, papan tulis dan lain-lain.
Ini membolehkan murid-murid untuk menerima pembelajaran tanpa halangan dari segi
keselesaan.
Hal ini juga mempengaruhi emosi murid-murid. Suasana yang kondusif boleh membantu
perkembangan social murid-muridnya dengan menunjukkan sikap yang adil semasa
melaksanakan peraturan kelas.
Suasana social dalam bilik PSV penting untuk mewujdukan iklim pembelajran yang berkesan.
Terima Kasih