Anda di halaman 1dari 8

ASAL USUL ALAM SEMESTA, SISTEM

SURIA DAN OBJEK-OBJEK SAMAWI


Teori Big Bang dan hipotesis
nebular.
APAKAH ITU TEORI BIG BANG?

Big Bang teori


adalah salah satu Menurut teori ini, Alam semesta
daripada teori alam semesta telah dikatakan bermula
berkenaan asal usul terbentuk sejak daripada satu titik
kejadian alam 13.73 billion tahun yang sebesar saiz
semesta yang lalu. satu atom.

Titik ini mula


Tiada apa-apa yang berkembang apabila
wujud selain berlaku satu letupan
daripada titik itu. besar-besaran.
KRONOLOGI PEMBENTUKAN ALAM SEMESTA BERDASARKAN TEORI BIG
BANG
Pembentukan Galaksi dan bintang

Muncul daya graviti yang Graviti menarik objek dan


menarik objek antara unsur membentuk
satu sama lain. kelompok atau ketulan.

Graviti ini akan


Molekul hydrogen dan
menggabungkan gas
helium bergabung Bintang ini boleh meletup
hidrogen dan helium
membentuk bintang dan dan menjadi supernova
yang terhasil daripada
bintang jika terdapat perubahan
letupan big bang dan
mempunyaikekuatan pada pusat bintang.
membentuk ‘Giant
graviti yang tersendiri.
Clouds’
PEMBENTUKAN SISTEM SURIA
• TEORI INI DICADANGKAN OLEH
IMMANUEL KANT DAN PIEER
SIMON DE LAPLACE.
• SISTEM SURIA BERASAL
DARIPADA AWAN MOLECULAR
ATAU GAS NEBULA.
• AWAN GAS TERDIRI DARIPADA
BAHAN-BAHAN YANG
TERLEPAS DI ALAM SEMESTA
SELEPAS KEMATIAN BINTANG-
BINTANG LAMA.
• KANDUNGAN AWAN INI BUKAN
HANYA GAS HYDROGEN DAN
HELEIUM, TETAPI TERDAPAT
JUGA ELEMEN BERAT YANG
TERHASIL DARIPADA GENERASI
BINTANG YANG LEBIH AWAL
Awan mula jatuh dan Gumpalan awan ini Pre-Solar nebula ini Menjadi semakin
membentuk satu telah berpusing dan tertarik dengan nipis dan
gumpalan awan yang pre-solar nebula gravity dan medan membentuk sebuah
padat terbentuk magnetnya sendiri. cakera gergasi.

Cakera akan menjadi Molekul gas yang Suhu dan tekanan


Cakera itu akan terus
berkelompok. ada akan bergabung semakin bertambah
berkembang dan
Kelompok akan dan memebntuk dan pusat cakera
tertarik ke arah pusat
bersatu dan partikel yang lebih akan menjadi Proto-
nebula.
membentuk planet. besar (Dust Grain) Matahari.

Bahagian cakera Bahagian yang jauh Angin-Super Suria


Planet
panas dan jasad dari pusat telah mula bertiup di
bergas( Muystari dan
kekal ialah batuan mempunyai cakera seluruh sistem suria.
zuhal) akan berada
dan logam. (Planet yang lebih sejuk. Menyapu semua gas
di tengah-tengah
dalaman) (Planet luaran) yang tersisa.
Bukti yang menguatkan teori Alam semesta pada masa
big bang akan datang

• Pemerhatian yang telah • Galaksi terbuka


dilakukanoleh Edwin hubble
menyatakan bahawa galaksi Galaksi akan terus berkembang
bergerak menjauhi antara satu sehingga semua bintang mati.
sama lain. (anjakan merah).

• Pembentukan bintang dan • Galaksi tertutup


evolusinya.
Perkembangan galaksi akan
berhenti dan graviti akan
menarik semua bintang dan
akan menghasilkan big bang
yang kedua.