Anda di halaman 1dari 25

TIPE BERKAS PENGANGKUT DAN TIPE

STELE
pada akar, batang, dan daun
Kelompok 4 :
1. Ana Saniatur Rohmah
2. Atika Erviana
3. Jasminfyta Intan Hasanah N.
4. Zuhrotul Mufidah
Berkas Pengangkut
Berdasarkan letak floem terhadap xilem
maka dibedakan menjadi :

Berkas Kolateral TIPE BERKAS Berkas bikolateral


PEMBULUH

Berkas Konsentris Berkas Radial


Berkas Kolateral
• Letak floem dan xilem berdampingan searah jari-jari

Dibagi menjadi dua :


• Kolateral terbuka
antara xilem dan floem terdapat kambium
ex : batang tumbuhan dikotil dan gymnospermae
• Kolateral tertutup
antara floem dan xilem tidak terdapat kambium pembuluh,
letak berkasnya tersebar
ex : batang tumbuhan dikotil
Berkas Bikolateral
• Xilem diapit oleh floem luar dan floem dalam
• Batas antara xilem dan floem luar : kambium
• Batas antara xilem dan floem : parenkima
penghubung
ex : Solanaceae, Cucurbitaceae, Apocynaceae
Berkas Konsentris
• Berkas pengangkut melingkar

Berdasar letak xilem dibedakan menjadi :


• Konsentris amfivasal
xilem mengelilingi floem
ex : Batang Acorus, Cordyline, Testudimaria, Aloe dan
Agave
• Konsentris amfikribal
xilem dikelilingi floem
ex : rizoma tumbuhan paku
Berkas Radial
• Berkas pada akar, letak xilem dan floem
berganti-ganti
• Akar mengalami pertumbuhan sekunder,
sehingga kambium pembuluh menghasilkan
xilem dan floem sekunder
• Akar mempunyai struktur seperti batang
STELE
Terdiri dari jaringan perisikel, satu lapis sel
parenkimatis, xilem, floem, dan empulur (jika ada)
STELE

Protostele Sifonostele

Haplostele Sifonostele ektofloik

Aktinostele Sifonostele amfifloik

Plektostele Diktiostele

Eustele

Ataktostele
Protostele
• Tipe primitif
• Massa yang utuh, bagian sentral xilem secara
menyeluruh dilingkupi oleh floem
• Masih sederhana, hanya berisi berkas
pengangkut
• Terdapat pada akar yang belum mengalami
pertumbuhan sekunder
Haplostele
• Tipe paling sederhana
• Xilem kurang lebih berbentuk lingkaran
berada di pusat dan dikelilingi oleh floem
ex : batang Selaginella dan Rhynia
Aktinostele
• Bagian xilem ditengah dan tepi berombak
sehingga berbentuk seperti bintang
• Tipe berkas pengangkut radial, letak jari-jari
xilem bergantian dengan jari-jari floem
ex : batang Lycopodium dan Psilotum
Plektostele
• Tipe paling maju
• Bagian tengah xilem terbelah menjadi
sejumlah papan-papan dan silinder kecil yang
sejajar satu sama lain, floem ada di sela-
selanya
ex : batang Lycopodium annotinum
Sifonostele
• Modifikasi protostele
• Terdapat empulur dibagian tengah yang terdiri
dari sel parenkim
Sifonostele Ektofloik
• Empulur dikelilingi xilem yang konsentris
• Xilem dikelilingi oleh floem yang kosentris
ex : batang Selaginella
Sifonostele Amfifloik
• Floem konsentris sebelah luar
• Floem konsentris sebelah dalam dari silinder
xilem mengelilingi empulur
ex : batang Adiantum dan Marsilea
Diktiostele
• Tipe sifonostele amfifloik dengan banyak
jendela daun
• Ikatan pembuluh terpisah (meristele)
• Mempunyai tipe konsentris amfikribal
Eustele
• Modifikasi sifonostele
• Berkas pembuluh kolateral atau bikolateral, biasanya pada
kolateral terbuka
• Terletak di tepi empulur
• Jendela daun dengan jaringan interfaskuler sukar
dibedakan satu sama lain
• Empulur dibagian tengah eustele dikelilingi berkas
pengangkut
• Diantara berkas pengangkut ditemukan jaringan parenkima
ex : batang Gymnospermae dan dikotil
Ataktostele
• Letak berkas pembuluh tersebar
• Tipe berkas pengangkut kolateral tertutup
atau konsentris amfivasal.
• Biasanya terdapat pada batang monokotil
Batang zea mays
• Perbesaran 10x10
• berkas
pengangkut :
kolateral tertutup
• Tipe stele :
ataktostele
Batang sirih
• Perbesaran 10x10
• Berkas pengangkut
: kolateral terbuka
• Tipe stele :
ataktostele

Sirih termasuk
anomali
Batang bayam
• Perbesaran 10x10
• Berkas pengangkut :
kolateral terbuka
• Tipe stele :
diktiostele

• Bayam termasuk
anomali
Preparat Awetan Penampang Melintang Cucurbita moschata
Perbesaran 10x10

• Tumbuhan
dikotil
• Konsentris
amfikribal
• Diktiostele
• Struktur batang
normal
Preparat Awetan Penampang Melintang Hibiscus
rosa-sinensis
Perbesaran 10x10
• Tumbuhan
dikotil
• bikolateral
• eustele
• Struktur
batang normal
Preparat Awetan Penampang Melintang Batang
Aloevera
perbesaran 10x10

• Tumbuhan
monokotil
• Konsentris
amfivasal
• Ataktostele
• Struktur
batang
normal