Anda di halaman 1dari 9

TEORI ETIKA

Teori Keperibadian Mulia

 Diasaskan oleh Aristotle (384-322 sm)


 Peribadi mulia – satu keperluan utk membolehkan seseorang
melaksanakan aktiviti yg rasional & berkesan
 Kecenderungan utk sesuatu tujuan
 Bukan perasaan atau kebolehan @ kekuasaan manusia merasai
 Peribadi mulia tidak lahir secara semula jadi
 Diperoleh menerusi latihan dan pengalaman
Dua jenis keperibadian mulia :

 Intelektual
 Kecemerlangan minda utk memahami, menaakul, dan membuat
penilaian dengan baik

 Moral
 Tuntutan berkelakuan baik dengan menjalankan proses yg sama
secara berulang.
Perkembangan Teori Kperibadian
Mulia
Peringkat • Diupuk dgn
bayi & nilai murni
kanak- oleh
keluarga
kanak

• Dipengaruh
Peringkat i oleh
remaja masyarakat
sekeliling

• Matang &
rasional. Mula
Peringkat menilai
dewasa kemoralan diri
masing-masing
dan kesannya
Teori Wajiban (Deontologis)

 Diasaskan oleh Immanuel Kant ; ahli falsafah Jerman (1724-1804)


 Menekankan prinsip tanggungjawab
 Tidak terikat dengan akibat satu-satu tindakan
 Adil, jujur, simpati & sbgnya merupakan satu tanggungjawab
 Deontologi : Istilah Bahasa Greek (tanggungjawab) atau
kewajipan
 Nilai moral sesuatu tindakan tidak dinilai ke atas kesannya
 Sesuatu tindakan berasaskan tanggungjawab dan bukan
kesannya
Teori Hak Asasi

 John, lacke (1632-1704) merupakan pendokong utama teori ini


 Sekiranya sesuatu tindakan yg melanggar hak-hak seseorang,
akan dianggap tidak bermoral
 Memberi kebebasan kpd individu utk bertindak
 teori ini bersifat individualistic
 Bebas utk melakukan tindakan negative tanpa ditegur
 Pandangan lain : Konsep Hak Kebajikan
 Membentuk masyarakat lebih prihatin kpd orang lain
 Setiap manusia perlu menunaikan tanggungjawab kerana
mempunyai hak tertentu
 Setiap manusia mempunyai tanggungjawab terhadap manusia
lain
Isu konflik

 Seorang peguam mempertahankan klien kerana telah dibayar


 Wanita tidak dibernarkan kerja da;am bidang kejuruteraan kerana
bidang in sesuai utk lelaki
 Wanita tidak boleh berpurdah di tempat kerja kerana telah
melanggar polisi berpakaian