Anda di halaman 1dari 115

BAB 1 TINGKATAN 5

Kemunculan dan
Perkembangan Nasionalisme
di Asia Tenggara

CIKGU ROSLE YASIN


SMK SENTUL UTAMA, K.LUMPUR
Thn/
bab 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 3,7     3   3    
TEMA 103 8 3   8   3 8  

2   4     7   7   7 3   9 3 8     X

3       7   4 3     9     4 3 9 3  

4     7   3 7   8 8       9    9   X
TEMA 11
5     3     8         9 3       4 X

6   8   4           10       9     X

7 8           8 3 4   10 4   4 4 9  
TEMA 12
8 4   8   9   4     4 4 10 10 10 10 10 X

9 9 9 4,9 9 4 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 X
Thn/
bab 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 3,7     3   3     3 8 3   8   3 8  

2019 Gerakan Nasionalisme Tahap awal


Ramalan Nasinalisme Thai, Media cetak, Imperialisme Barat
Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di
Asia Tenggara

IMPERIALISME NASIONALISME DI ASIA


BARAT DI ASIA PERUBAHAN SISTEM TENGGARA
TENGGARA POLITIK

IMPERIALIS
ME BARAT
FAKTOR-FAKTOR
KEMUNCULAN
FAKTOR- NASIONALISME
FAKTOR
IMPERIALISME
BARAT PENGENALAN PERKEMBANGAN
SISTEM NASIONALISME
BIROKRASI
BARAT
Imperialisme Barat di Asia
Tenggara

Maksud
Imperialisme ialah kegiatan sesebuah Negara
meluaskan wilayahnya dengan menguasai dan
menjajah Negara lain untuk kepentingan tertentu.

Kegiatan imperialisme pernah dijalankan sejak


zaman Alexander the Great dari empayar
Yunani dan Julius Caesar empayar Rom.
Faktor-faktor Imperislisme Barat
di Asia Tenggara SPM 2004

SPM 2014

1 SPM 2016 U
4
Bahan mentah Beban Orang Putih

2 5
3
Persaingan kuasa Pengangkutan dan
Imperialis Pasaran
perhubungan
Bahan Mentah
1.Pembinaan kilang baru menyebabkan
berlakunya permintaan yang lebih
besar terhadap bahan mentah untuk
diproses di kilang.
2.Asia Tenggara menjadi sasaran
imperialisme Barat kerana kaya
dengan bahan mentah.
Persaingan kuasa Imperialis
1.Persaingan kuasa Barat menjadi
Asia Tenggara sebagai mangsa.
2.Keluasan tanah jajahan menjadi
ukuran imej sesuatu kuasa
imperialisme dan melambangkan
kekuatan serta kekuasaan kuasa
tersebut.
Beban Orang Putih
1. Orang Inggeris dan Belanda menggunakan
slogan beban orang putih yang bermaksud
tanggungjawab berat mereka untuk
membantu penduduk dunia ke arah
kesejahteraan.
2. Slogan Perancis “tugas menyebarkan
tamadun kepada penduduk dunia bukan
Barat yang dianggap mundur”
3. Mubaligh Kristian “menyebarkan agama
Kristian” kepada penduduk di tanah jajahan.
PASARAN
1.Pasaran yang luas perlu dicari
untuk memasarkan barang-barang
yang dihasilkan oleh kilang mereka.
2.India dan China menjadi sasaran
Imperialisme Barat kerana
penduduknya yang banyak dan
mempunyai pasaran yang luas bagi
hasil keluaran kilang mereka.
PENGANGKUTAN
• Penciptaan kapal yang menggunakan kuasa
wap
• Muatan yang lebih banyak, perjalanan
antara Barat dan Timur menjadi lebih cepat
dan keselamatan terjamin.
• Pembukaan terusan Suez pada tahun 1869
• Memendekkan perjalanan dan
mempercepatkan urusan perdagangan yang
dijalankan.
PERHUBUNGAN

• Penciptaan telegraf
• Dapat memberi arahan dengan
cepat kepada pegawai-pegawai
mereka di tanah jajahan.
• Ahli perniagaan Barat dapat
berhubung dengan wakil-wakil
mereka di Timur
• Urusan perdagangan menjadi lebih
mudah perdagangan antarabangsa
berkembang pesat.
Kemunculan dan Perkembangan
Nasionalisme di Asia Tenggara

PERUBAHAN SISTEM POLITIK

PENGENALAN SISTEM
BIROKRASI BARAT
PERUBAHAN SISTEM POLITIK

Sebelum Selepas
kedatangan Barat kedatangan
Barat

Sistem pentadbiran Sistem Birokrasi Barat


beraja diamalkan di menggantikan sistem
Asia Tenggara. pemerintahan beraja.
1. Pembentukan kerajaan Pusat akibat
SPM 2004 penyatuan wilayah-wilayah tanah jajahan.

Ciri-ciri 2. Gabenor Jeneral dilantik sebagai


Sistem ketua pentadbir di tanah jajahan.
Birokrasi 3. Pentadbiran berdasarkan sistem biro.
Barat (Jabatan-jabatan)

SPM 2013 4. Ketua biro adalah pegawai Barat.


SPM 2015U 5. Undang-undang Barat
diperkenalkan.
SOALAN LATIHAN
SPM 2004 SPM 2014 SPM 2016 U

Imperialisme Barat
Revolusi
Perindustrian

X Y
Faktor-faktor
Persaingan Imperialisme Sistem
kuasa-kuasa Barat di Asia Pengangkutan
Eropah Tenggara
1. Rajah di atas menjelaskan tentang faktor imperialisme Barat
 
di Asia Tenggara
a. Apakah maksud imperialisme?

i. Menjajah negara lain, meluaskan kuasa,


…………………………………………………………………
pengaruh menakluk negara lain
1 markah
Rajah di atas menjelaskan tentang faktor imperialisme Barat
 
di Asia Tenggara
b. Apakah faktor X dan Y ?
Bahan mentah
X ……………………………………………………
Pasaran
Y Beban orang putih
…………………………………………………… 2 markah
c. Berikan dua cara kemajuan sistem pengangkutan membantu perluasan
imperialisme?
Kapal wap bawa banyak barangan
i. ……………………………………………………
Perjalanan makin cepat
ii. Terusan suez memendekkan perjalanan
……………………………………………………
Terusan jimat kos, perjalanan lebih selamat 2 markah
Imperialis Barat Negara Asia Tenggara
British Tanah Melayu dan Burma
Perancis Indo-China
2 Jadual di atas berkaitan dengan penguasaan kuasa Barat ke atas di
 
negara kita di Asia Tenggara
a. Terangkan dua faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara
i. Bahan Mentah
………………………………………………………………………………
Pengangkutan dan perhubungan
ii. Pasaran
………………………………………………………………………………
Persaingan kuasa Barat
Beban orang Putih 4 markah
4 markah
b. Apakah slogan Perancis menjajah Indo-China?

i. Tugas menyebarkan Tamadun


……………………………………………………………………………

ii. Membangunkan Negara bukan barat yang mundur


……………………………………………………………………………
2 markah
c. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah maksud
Imperialisme Barat?
2 markah
……………………………………………………………………….
F1 Dasar meluaskan pengaruh dan kuasa sesebuah negara
F2 Dengan menjajah & menguasai negara lain
………………………………………………………………………….
H2a Kepentingan tertentu
C2a seperti kepentingan ekonomi dan politik
…………………………………………………………………………
Imperialisme Barat bermaksud dasar meluaskan
pengaruh dan kuasa sesebuah negara
Imperialisme juga bermaksud menjajah dan
menguasai negara lain. Imperialisme ini mempunyai
kepentingan tertentu seperti kepentingan ekonomi dan
politik penjajah.
d. Mengapakah kuasa-kuasa barat bersaing untuk meluaskan pengaruhnya di
Timur?
i. Meningkatkan imej
…………………………………………………………………………………
Kebanggaan/ kemasyhuran
ii. …………………………………………………………………………………
Mendapatkan Bahan mentah
Mencari pasaran untuk memasarkan hasil kilang
2 markah
e. Slogan “Beban Orang Putih” digunakan oleh kuasa British dan Belanda atas
alasan untuk memimpin masyarakat Timur ke arah kesejahteraan.
Apakah anda bersetuju dengan alasan tersebut?
Setuju
i.
Tidak Setuju
Masyarakat timur dapat dimajukan Alasan untuk menjajah
…………………………………………………………………………………
Perkembangan
ii. pendidikan Mengeksploitasi ekonomi
…………………………………………………………………………………
Sistem pentadbiran moden
iii. Kedudukan pemimpin tempatan terancam
Memajukan infrastrukur
…………………………………………………………………………………
Ekonomi dikuasai oleh orang asing
3 markah
SOALAN LATIHAN
SPM 2004 SPM 2014 SPM 2015 U

Sistem
Birokrasi Barat
3. a. Berikan ciri-ciri sistem Birokrasi Barat di Asia Tenggara yang menggantikan
sistem pemerintahan tradisional semasa penjajahannya.

………………………………………………………………………………
 
………………………………………….…………………………………… 2 markah
F1 Pembentukan kerajaan Pusat
H1a menyatukan wilayah-wilayah tanah jajahan.
F2 Gabenor Jeneral / Pesuruhjaya Tinggi
H2a mengetuai pentadbiran tanah jajahan
F3 Pentadbiran berdasarkan sistem biro
H3a Pelbagai jabatan ditubuhkan
F4 Pegawai Barat
H4a mengetuai jabatan/ pentadbiran
F5 Pengenalan undang-undang Barat
H5a melenyapkan undang-undang tradisonal
b. Terangkan kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap penduduk
tempat di Asia Tenggara sebelum mencapai kemerdekaan.
4 markah
F1 Sistem pemerintahan beraja merosot
H1a raja kehilangan kuasa
C1a dinasti Konbaung berakhir di Burma
C1b Institusi beraja di Melaka dihapuskan oleh Portugis dan Belanda
H1b raja tidak boleh memungut cukai

Kesan pengenalan sistem sistem birokrasi Barat ialah


sistem pemerintahan beraja merosot dan raja kehilangan
kuasa contohnya dinasti Konbaung berakhir di Burma dan
Institusi beraja di Melaka dihapuskan oleh Portugis dan
Belanda. Mereka juga tidak boleh lagi memungut cukai.
Kuasa memungut cukai dilakukan oleh pegawai Barat.
F2 Pemimpin pembesar kehilangan kuasa
H2a hilang pengaruh terhadap kawasan dan anak buah mereka
C2a kuasa datu merosot di Filipina
H2b Pemimpin tidak dibenarkan memungut cukai

Selain itu, pemimpin dan pembesar


kehilangan kuasa. Mereka hilang pengaruh
terhadap kawasan dan anak buah mereka.
Contohnya kuasa datu di Filipina merosot.
Pemimpin juga tidak dibenarkan memungut
cukai
SOALAN LATIHAN
OBJEKTIF
1 Maklumat berikut merujuk kepada dasar penjajahan
barat di Asia Tenggara.

Beban orang putih


Tugas mentamadunkan manusia

Pernyataan manakah berkaitan dengan maklumat


tersebut?
A Melaksanakan dasar imperialisme
B Mengatasi masalah kepadatan penduduk A
C Memajukan ekonomi penduduk tempatan
D Masyarakat Timur memerlukan bantuan Barat
2 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan
pentadbiran birokrasi Barat di Asia Tenggara?

  I Kedudukan pemimpin setempat ditukarkan


  II Pemimpin setempat berkuasa memungut cukai
  III Jabatan kerajaan diketuai oleh pegawai Barat
  IV Undang-undang Barat digunakan secara meluas

  A I dan II
  B I dan IV
  C II dan III
  D III dan IV
D
3. Penjajah Barat telah melaksanakan sistem
birokrasi Barat di tanah jajahan mereka di
Asia Tenggara.
Nyatakan ciri sistem birokrasi tersebut.

  A Pengekalan pemerintahan beraja


  B Perlantikan pembesar daerah
  C Pengenalan sistem ufti
  D Pentadbiran melalui biro
 
D
4 British telah memperkenalkan jawatan berikut
semasa menjajah di Tanah Melayu pada abad
ke-I9 dan awal abad ke-20

• Residen
• Penasihat British
 
Apakah persamaan tugas pegawai yang menjawat
jawatan tersebut?
A Menjaga kepentingan penduduk tempatan
B Menasihati sultan dalam pentadbiran
C Memperkukuh pentadbiran tradisional B
D Melatih pembesar tempatan mentadbir
5 Penjajah Barat telah memperkenalkan sistem
birokrasi Barat semasa menjajah negara-negara di
Asia Tenggara.
Apakah perubahan yang diperkenalkan melalui
sistem tersebut?

  A Penekanan konsep persamaan taraf


  B Peluasan peluang pendidikan
  C Pembesar mengetuai jabatan
  D Penubuhan kerajaan pusat
D
6 British telah memperkenalkan sistem Birokrasi Barat di
Tanah Melayu.
Mengapakah sistem tersebut ditentang oleh masyarakat
Melayu?
  A Tanah peribumi dirampas
  B Pemimpin kehilangan kuasa
  C Pengaruh golongan agama merosot
  D Kegiatan ekonomi tradisional terjejas
B
7 Jadual berikut berkaitan dengan kejayaan Jepun dalam bidang
ketenteraan

Tahun Kejayaan
1895 Menewaskan China
1905 Menewaskan Rusia

Apakah kesan kejayaan tersebut terhadap Asia Tenggara ?

A Pengukuhan sistem pertahanan


B Peningkatan semangat nasionalisme
C Kemunculan semangat nasionalisme B
D Kemantapan kuasa pemerintahan tempatan
8 Mengapakah negara-negara Barat memberi tumpuan kepada negara
China pada abad ke-19?

  A Bahan mentah banyak


  B Tenaga mahir ramai
  C Tanah subur
  D Pasaran luas
 

D
9. Peta berikut menunjukkan wilayah yang dikuasai oleh imperialis Barat di Asia Tenggara
pada tahun 1914.

Apakah keistimewaan wilayah tersebut?


A Politik stabil
B Pentadbiran mantap
C
C Banyak bahan mentah
D Mata wang sistematik
10 Revolusi Perindustrian yang berlaku di Eropah telah mendorong
British untuk menguasai ekonomi Tanah Melayu.
Bagaimanakah British bertindak untuk menguasai ekonomi
tersebut ?

  A Meningkatkan cukai eksport


  B Menyediakan peluang pekerjaan
  C Menyalurkan bantuan kewangan
  D Memeterai pelbagai perjanjian
D
PERUBAHAN SISTEM
POLITIK
SELEPAS
PENJAJAHAN BARAT
Filipina Selepas dijajah
•Sepanyol memperkenalkan sistem pentadbiran
Sebelum berpusat
• Terdiri daripada •Gabenor Jeneral sebagai pemerintah tertinggi.
daerah-daerah kecil •Peringkat tempatan, Sepanyol memperkenalkan
dikenali sebagai Encomienda (gabungan barangay-barangay)
barangay diperintah •di ketuai oleh Encomeindero.
oleh Datu. •Tugas Encomeindoro ialah menjaga keamanan,
• Di Selatan memungut cukai dan mengkristiankan pendududuk.
Kepulauan Filipina •Ditentang oleh penduduk Filipina kerana
wujud kerajaan- mengenakan cukai yang tinggi dan buruh paksa.
kerajaan Islam. •Encomienda menyebabkan kemerosotan
pemerintahan tradisonal dan pengaruh golongan
datu.
Selepas
Indonesia
1.Belanda memperkenalkan pentadbiran pusat
dan pentadbiran tempatan.
Sebelum
2.Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor
Jeneral.
Indonesia terdiri daripada
3.Pentadbiran tempatan dikendalikan pembesar
beberapa buah kerajaan tempatan diawasi oleh pegawai Belanda.
berasingan iaitu Mataram
dan Bantam di Jawa. 4.Belanda menubuhkan Jabatan Kerajaan
Diketuai oleh Raja dibantu seperti Jabatan Pelajaran dan Jabatan
Pertanian.
oleh pembesar
Peringkat tempatan 5.Desakan Parti Sarekat Islam, Volksraad
diketuai oleh pembesar ditubuhkan.
daerah atau bupati. 6.Merupakan Majlis rakyat yang dianggap
langkah ke arah berkerajaan sendiri.
Burma Selepas
•Selepas British menang dalam Perang Inggeris-Burma III,
Dinasti Konbaung berakhir dan sistem pentadbiran tradisonal
Sebelum terhapus.
•Pesuruhjaya Tingginya pemerintah tertinggi di Burma.
Mengamalkan •Pengenalan Akta Kampung Ulu Burma 1887 dan Akta
sistem pemerin- Perkampungan Burma 1889 melenyapkan sistem pentadbiran
tahan beraja tradisional di Burma.
Di bawah •Pentadbiran daerah Myo-ok (pegawai bandaran).
Dinasti •Perundangan Barat dan Majlis Perundangan diperkenalkan.
Konbaung. •British menubuhkan beberapa jabatan seperti jabatan
Raja penaung perhutanan, kesihatan dan pelajaran.
kepada Sami •Pengaruh golongan agama merosot.
Buddha. •Fungsi raja sebagai penaung sami Buddha telah diambil oleh
undang-undang Barat.
Indochina Selepas Penajahan Perancis
Sebelum 1.IndoChina diketuai Gabenor Jeneral
1.Peringkat awal 2.Bertanggungjawab terus kepada Kementerian Tanah
negeri-negeri di Indo- Jajahan di Perancis.
China ditadbir oleh
kerajaan pusat 3.Tahun 1887, Perancis menubuhkan kerajaan pusat
berkuasa mutlak. Union IndoChinoise
2.Sistem pentadbiran 4.Union IndoChinoise diketuai Gabneor Jeneral
Vietnam diketuai oleh
golongan Mandarin 5.Semua undang-undangnya diluluskan Parlimen
3.Dipengaruhi sistem Perancis.
pentadbiran Tanah 6.Kerajaan pusat tidak mencampuri pentadbiran
Besar China.
kerajaan tempatan
7.Tetapi mesti membayar cukai dan menyediakan
tenaga kerahan.
Tanah Melayu
SEBELUM

1.KESULTANAN MELAYU MELAKA


MENGAMALKAN SISTEM
PEMBESAR EMPAT LIPATAN DAN
DIIKUTI OLEH NEGERI-NEGERI
MELAYU YANG LAIN.
Tanah Melayu (Selepas)

1. Penaklukkan Portugis dan Belanda meruntuhkan institusi beraja.


2. Semasa British, Melaka, Pulau Pinang dan Singapura disatukan menjadi
Negeri-negeri Selat.
3. Gabenor pemerintah tertinggi dan dibantu oleh residen kaunselor
4. Sistem Residen di Negeri-negeri Melayu Bersekutu.
5. Di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu sistem penasihat
diperkenalkan.
6. Residen dan Penasihat British diletakkan di bawah Gabenor Negeri-
negeri Selat
7. Menasihati Sultan dalam semua hal kecuali agama dan adat istiadat.
8. Sistem kehakiman Barat, sistem pungutan cukai, pembahagian negeri
kepada daerah dan pembinaan balai polis.
9. Pentadbiran British telah menyebabkan peranan raja dan pembesar
Thailand
1. Raja Mongkut dan Chulalongkorn memperkenalkan sistem birokrasi Barat.
2. Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat Barat mengetuai pelbagai jabatan dan
melatih pegawai-pegawai tempatan.
3. Raja Mongkut melantik penasihat kewangan, pelabuhan dan polis dari Britain,
Penasihat kastam dan ketenteraan dari Amerika dan Perancis.
4. Raja Chulalongkorn menubuhkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat
Tertinggi dan Kabinet Menteri.
5. Juruaudit dari Britain telah dilantik berkhidmat dalam perbendaharaan negara.
6. Kesan permodenan Mongkut dan Chulalongkorn, muncul golongan baru terdiri
daripada petadbir yang berpendidikan.
7. Pada tahun 1932 berlaku Revolusi Thai
8. Pengenalan sistem raja berpelembagaan yang diamalkan di Barat mengganti raja
berkuasa mutlak.
Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di
Asia Tenggara

NASIONALISME DI ASIA
TENGGARA

FAKTOR-FAKTOR
KEMUNCULAN
NASIONALISME
Pengaruh Karya
Dasar Agama Kesusasteraan
Penjajahan

FAKTOR-FAKTOR Sistem
Pengaruh Luar KEMUNCULAN Pendidikan
NASIONALISME
DI ASIA
TENGGARA
Perkemban
Pengangku gan sistem Kemunculan
tan dan Per
hubungan Golongan
Intelektual
Pengaruh Media
Massa
SPM 2009

SPM 2012
Dasar Penjajahan
1. Tidak memberi peluang kepada penduduk tempatan
dalam pentadbiran moden.
2. Penduduk tempatan kekal dalam kegiatan ekonomi
tradisonal dan terus miskin.
3. Dasar ekonomi penjajah menindas penduduk tempatan
contoh Sistem Tanaman Paksa di Indonesia dan Sistem
Polo di Filipina.
4. Sikap penjajah berlagak seolah-olah mereka manusia
istimewa.
5. Dasar penjajah membawa masuk golongan imigran
6. Mereka menguasia ekonomi, timbul rasa tidak puas hati
rakyat tempatan.
Pengaruh Agama
 Berjaya menyatukan penduduk tempatan
 Gerakan nasionalisme awal menunjukkan peranan
agama dan golongan agama menyatukan
masyarakat.
 Kemunculan gerakan Islah di Indonesia dan Tanah
Melayu telah memperjuangkan Pan-Islamisme
 Di Burma, gerakan nasionalis pertama dipelopori
Persatuan Belia Buddha.
 Agama Kristian menyatukan penduduk Filipina
menentang kuasa Sepanyol kerana penganut Kristian
tempatan dianggap kelas kedua
Karya Kesusasteraan
1. Menggambarkan penindasan dan kesengsaraan
rakyat
2. Novel Noli Me Tangere karya Jose Rizal
mencetuskan semangat nasionalisme di Filipina dan
menjadi sumber inspirasi gerakan nasionalisme di
Asia Tenggara.
3. Di Indonesia lahir karya Raden Adjeng Kartini (Habis
Gelap Timbullah Terang) dan karya Chairil Anuar
(Kerikil-kerikil Tajam dan Ke Makam Bonda).
4. Di Tanah Melayu antara karya yang terkenal ialah
Putera Gunung Tahan hasil karya Pak Sako.
Sistem Pendidikan
1. Kemudahan pendidikan menggunakan bahasa penjajah
sebagai bahasa pengantar.
2. Terbatas pada peringkat rendah
3. Terhad kepada anak golongan elit dan penduduk Bandar
contohnya anak golongan priyayi di Indonesia.
4. Mengamalkan dasar pilih kasih dalam bidang pendidikan
bertujuan memecah belahkan perpaduan masyarakat
tempatan.
5. Pendidikan sekular dan sekolah mubaligh di Burma telah
menjadi ancaman kepada sekolah Buddha.
6. Di Tanah Melayu, lepasan sekolah Vernakular mempunyai
masalah mencari pekerjaan berbanding dengan lepasan
sekolah Inggeris.
Kemunculan Golongan
Intelektual
 Melanjutkan pelajaran sama ada di Barat atau di Asia
Barat terdedah kepada idea dan falsafah Barat dan
Islam.
 Memimpin gerakan nasionalis setelah kembali ke
negara mereka.
 Peringkat awal mereka menuntut pihak penjajah
membela nasib bangsa mereka
 Akhirnya menuntut penjajah memberikan
kemerdekaan kepada Negara mereka.
Pengaruh Media Massa
1. Akhbar dan majalah menyemarakkan perkembangan
semangat nasionalisme di Asia Tenggara.
2. Media Massa menyebarkan idea-idea nasionalis serta
menanamkan semangat anti-penjajah dalam kalangan
masyarakat.
3. Antara akhbar dan majalah yang berpengaruh ialah
Tribune Indigene dan Cloche Felee (Vietnam), dan Ikhwan,
Saudara, Warta Malaya dan Majlis (Tanah Melayu).
4. Perkembangan akhbar dan majalah mengancam
kepentingan politik dan ekonomi penjajah di tanah jajahan.
Perkembangan sistem
Pengangkutan dan
Perhubungan
1. Kemunculan perkhidmatan radio, telefon dan
telegraf telah memudahkan penyebaran idea
nasionalisme dan hubungan di kalangan nasionalis.
2. Perkembangan infrastruktur moden seperti jalan
raya dan jalan kereta api yang menghubungkan
seluruh pelusuk negara memudahkan rakyat dan
pemimpin bertemu serta membincangkan idea-idea
nasionalisme.
Pengaruh luar

1. KEJAYAAN JEPUN MENGALAHKAN RUSIA DALAM


PERANG RUSIA JEPUN 1904-1905
2. KEJAYAAN JEPUN MENEWASKAN CHINA 1894-1895
3. MEMBUKA MATA SEBUAH NEGARA YANG KECIL
BOLEH MENEWASKAN NEGARA YANG BESAR
4. PERJUANGAN MAHATMA GHANDI DI INDIA TELAH
MEMBERI INSPIRASI KEPADA NASIONALIS DI ASIA
TENGGARA.
SOALAN LATIHAN

Faktor Kemunculan
Nasionalisme di Asia
Tenggara
1

a. Apakah X dan Y ?
 
i.  
  X : ……………………………………………………
ii.  
Y : ……………………………………………………
2 markah
CONTOH SOALAN STRUKTUR MENENTUKAN SAMA ADA
JAWAB DALAM BENTUK FAKTA
ATAU
AYAT LENGKAP

CONTOH SOALAN STRUKTUR


TA
i. __________________________________ AK
F
ii. __________________________________
ATAU P
K A
X. __________________________________ N G
Y. __________________________________ LE
A T
A Y
ATAU
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
1

a. Apakah X dan Y ?
  Dasar Penjajahan Barat
i.  
Pengaruh agama
  X : ……………………………………………………
ii.   Sistem Pengangkutan dan perhubungan
Pengaruh Media massa
Y : ……………………………………………………
Kemunculan golongan intelektual 2 markah
b. Bagaimanakah sistem pendidikan dapat membangkitkan semangat
  nasionalisme?

i. F1 Dasar penjajah yang mengamalkan dasar pilih kasih


…………………………………………………………………………………
   F2 Sekolah venakular sukar mendapat pekerjaan
F3 Memecahbelahkan perpaduan rakyat tempatan
ii. …………………………………………………………………………………
F4 Melahirkan golongan intelektual membangkitkan
  semangat nasionalisme 2 markah
 
c. Senaraikan dua buah karya kesusasteraan yang membangkitkan
  semangat nasionalisme di Asia Tenggara.
 
  F1 Novel Noli Me Tangere
i. …………………………………………………………………………………
  F2
  Kerikil-kerikil tajam
ii. F3 Ke makam bonda
…………………………………………………………………………………
F4 Putera Gunung Tahan 2 markah
 
 Tanah Melayu
 Filipina
 Indonesia

2 a. Berdasarkan Negara di atas, berikan tujuan dan contoh media cetak


dalam kalangan intelektual pada zaman penjajahan
8 markah
F1 Menyemarakkan semangat nasionalisme
C1a Novel Noli Me Tangere karya Jose Rizal
Tujuan media cetak sama ada akhbar, novel dan majalah
adalah membangkitkan semangat nasionalisme untuk menentang
penjajah. Contohnya Novel Noli Me Tangere karya Jose Rizal bukan
sahaja telah mencetuskan semangat nasionalisme di Filipina, malah
menjadi sumber inspirasi kepada gerakan nasionalisme di Asia
Tenggara.
F2 Menyebarkan idea-idea nasionalis
C1a Tribune Indigene dan Cloche Felee (Vietnam)
C1b Ikhwan, Saudara, Warta Malaya dan Majlis (Tanah Melayu).

Selain itu, tujuan media menyebarkan


idea-idea nasionalis dalam kalangan rakyat
membangkitkan semangat menentang penjajah.
Contohnya Tribune Indigene dan Cloche Felee
(Vietnam) dan Ikhwan, Saudara, Warta Malaya
dan Majlis (Tanah Melayu) telah membangkit
kesedaran rakyat tentang penjajahan kuasa
asing.
F3 Penindasan penjajah dan kesengsaraan
C3a Habis Gelap Timbullah Terang karya Raden Adjeng Kartini
C3b Kerikil-kerikil Tajam dan Ke Makam Bonda karya Chairil
Anuar
Selain itu, tujuan media untuk
menggambarkan penindasan dan kesengsaraan
rakyat supaya rakyat sedar dan membangkitkan
kesedaran nasionalisme dalam kalangan mereka. Di
Indonesia lahir karya Raden Adjeng Kartini (Habis
Gelap Timbullah Terang) dan karya Chairil Anuar
(Kerikil-kerikil Tajam dan Ke Makam Bonda).
3. Penjajahan Barat telah mencetuskan gerakan nasionalisme di negara- negara Asia
  Tenggara.
a. Jelaskan maksud nasionalisme
[2 markah] 
F1 Perasaan cinta akan bangsa / negara
F2 Membawa kepada gerakan membebaskan tanah air daripada
penjajahan barat
F3 Tidak terhad kepada pembebasan daripada kuasa politik

F4 Pembebasan daripada penguasaan ekonomi


F5 Pembebasan daripada budaya asing
b. Nyatakan faktor-faktor kemunculan semangat nasionalisme di Asia Tenggara
 [4 markah] 

F1 Dasar penjajahan Barat


F2 Pengaruh agama
F3 Karya kesusasteraan
F4 Sistem pendidikan
F5 Kemunculan golongan intelektual
F6 Pengaruh media massa
F7 Sistem pengangkutan / perhubungan
F8 Pengaruh luar
c. Pada pandangan anda, apakah kesan sekiranya rakyat Malaysia tidak mempunyai semangat
nasionalisme?
F1 Rakyat berpecah belah [4 markah]
F2 Keamanan / keharmonian negara terancam
F3 Terpengaruh dengan budaya asing
F4 Ekonomi tidak berkembang
F5 Pertumbuhan ekonomi akan tergendala
F6 Kemakmuran negara tergugat
F7 Pembangunan negara terbantut
F8 Kedaulatan negara akan terancam
F9 Negara terdedah kepada campur tangan kuasa asing
F10 Imej negara akan terjejas
F11 Politik tidak stabil
F12 Pentadbiran akan kucar kacir
F13 Rakyat tidak menghormati pemimpin
F14 Masyarakat hilang jati diri
SOALAN LATIHAN
OBJEKTIF
1. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan
sistem Encomienda yang dilaksanakan oleh
Sepanyol di Filipina?
  I Mengutip cukai
  II Mengetuai pentadbiran
  III Menasihati pemerintah
  IV Mengkristiankan penduduk
  A I dan II
  B I dan IV
  C II dan III B
  D III dan IV
2. Penjajah Sepanyol memperkenalkan Sistem
Encomienda di Filipina.
Mengapakah penduduk Filipina tidak berpuas hati
terhadap sistem tersebut?

  A Ekonomi sara diri terjejas

  B Cukai yang membebankan

  C Perusahaan tradisional terancam B


  D Perdagangan tukar barang terganggu
3 Apakah implikasi pengenalan akta Akta kampong
Ulu Burma dan Akta Perkampungan Burma kepada
Burma?

  A Pengaruh golongan agama meningkat

  B Pendapatan penduduk tempatan merosot

  C Kedudukan institusi beraja diperkukuhkan

  D Sistem pentadbiran tradisional terhapus

D
4 Merujuk pernyataan berikut, pemilihan tersebut
dibuat berdasarkan
Terdapat persamaan pemilihan golongan mandarin dalam
birokrasi di Vietnam dengan sIstem pentadbiran di Tanah
Besar China
 

A Pungutan suara rakyat


B Pencapaian dalam peperiksaan
C Pelantikan oleh gabenor Jeneral
B
D Pencalonan oleh pembesar tempatan
5 Apakah implikasi pengenalan birokrasi Barat
oleh Mongkut dan Chulalongkorn kepada
negara Thai?
  A Pengurangan kuasa raja
  B Persaingan kuasa Barat
  C Pengekalan kemerdekaan
  D Penguasaan ekonomi oleh pembesar

A
6 Apakah kesan Sistem Tanaman Paksa di Indonesia dan Sistem Polo
di Filipina terhadap penduduk tempatan ?

  A Meningkat ekonomi
  B Mewujudkan jurang sosial
  C Menghapuskan cukai pertanian
  D Menyediakan peluang pekerjaan

B
7 Sepanyol telah memperkenalkan Sistem Polo di Filipina.
Kesan pengenalan sistem tersebut ialah

  A Syarat kerakyatan ketat


  B Harga komoditi rendah
  C Imigran bertambah
  D Cukai tinggi

D
8. Sistem pendidikan pada zaman penjajah telah membangkitkan
semangat nasionalisme di Asia Tenggara.
Mengapakah keadaan tersebut berlaku?

  A Kemasukan kaum imigran tidak terkawal


  B Kepelbagaian sukatan mata pelajaran
  C Kemunculan ramai golongan intelek
  D Kewujudan golongan bangsawan

C
9. Jadual 1 merujuk kepada novel yang dihasilkan di Asia Tenggara sebelum
Perang Dunia Kedua.

Novel Penulis
Noli Me Tengere Jose Rizal
Kerikil-Kerikil Tajam Chairil Anwar
Putera Gunung Tahan Pak Sako

Apakah persamaan isu yang dimuatkan dalam novel-novel


tersebut?
A Nasib kaum wanita
B Penindasan oleh penjajah B
C Peningkatan status sosial
D Tuntutan kemerdekaan
10 Maklumat berikut berkaitan dengan sistem pendidikan yang diperkenalkan
oleh Belanda di Indonesia?

Sistem Pendidikan di Indonesia awal abad ke-20


Bandar Anak golongan Priyayi
Kampung Anak orang kebanyakan

Berdasarkan maklumat tersebut, apakah tujuan Belanda


mengasingkan sistem pendidikan di Indonesia?

A Mengelakkan masalah pemberian bantuan


B Menyekat penghijrahan penduduk ke Bandar C
C Memecahbelahkan perpaduan penduduk tempatan
D Menghapuskan amalan tradisi penduduk tempatan
SPM 2004 SPM 2016
Kemunculan dan Perkembangan
Nasionalisme di Asia Tenggara

PERKEMBANGAN NASIONALISME
DI ASIA TENGGARA
Perkembangan
Nasionalisme
Tahap pertama
Tahap kedua
•Lebih terbuka tetapi bersifat •lebih radikal
setempat dan tidak tersusun.
•Berorganisasi kerana tahap pertama
•Dipimpin oleh golongan kelas
menengah yang berpendidikan bercorak sederhana gagal.
Barat dan Asia Barat. •Dipimpin oleh golongan berpendidikan,
•Perjuangan tahap pertama lebih berpengetahuan luas dalam bidang
menumpukan kepada isu kebudayaan dan ilmu pengetahuan Barat.
kebudayaan, agama dan hak •Matlamat perjuangan lebih jelas
peribumi. •Menuntut kemerdekaan dan Membentuk
•Mementingkan kesedaran kerajaan sendiri yang berdaulat.
politik daripada tindakan politik.
PERKEMBANGAN NASIONALISME DI FILIPINA (TAHAP PERTAMA)
1. Gerakan nasionalis pertama di Asia Tenggara Pergerakan dakyah .
2. Dipimpin oleh Jose Rizal
3. Mendapat sokongan golongan pertengahan berpendidikan Barat.
4. Menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol, rakyatnya diberi hak yang sama
dengan rakyat Sepanyol.
5. Tuntutan tidak hiraukan oleh Sepanyol
6. Jose Rizal menubuhkan Liga Filipina mendesak Sepanyol melakukan
pembaharuan politik, ekonomi dan sosial.
7. Sepanyol terancam, Jose Rizal ditangkap dan dibuang negeri ke Dapitan di
Mindanao.
8. Dijatuhkan hukuman mati atas tuduhan terlibat dalam gerakan
pemberontakan.
PERKEMBANGAN NASIONALISME DI FILIPINA TAHAP KEDUA
1. Katipunan ditubuhkan oleh Andres Bonifacio
2. Penentangan secara radikal.
3. Matlamat menyatukan bangsa Filipina dan mencapai kemerdekaan secara
revolusi.
4. Menggunakan media cetak (Kalayan ) menyebarkan fahaman revolusi
5. Melancarkan pemberontakan bersenjata, gagal.
6. Bonifacio dihukum mati, Katipunan menjadi lemah.
7. Emilio Aguinaldo bekerjasama dengan Amerika Syarikat
8. Berjaya mengusir Sepanyol.
9. Mengisytiharkan kemerdekaan Filipina pada tahun 1899, tetapi tidak
disahkan oleh Amerika.
10. Revolusi diteruskan , Aguinaldo ditangkap pada tahun 1901.
11. Sergio Osmena menubuhkan Partido Nacionalista.
12. Dilantik mengetuai Dewan Perhimpunan
13. Nasionalis Filipina menuntutkan kemerdekaan melalui perlembagaan.
Perkembangan Nasionalisme Di Indonesia Tahap Pertama
1. Tumpuan kepada pendidikan
2. Percaya pendidikan dapat mengubah nasib rakyat
3. Raden Adjeng Kartini menghasilkan karya Habis Gelap
Terbitlah Terang dan Penulisan Seorang Puteri Jawa
mendedahkan kemunduran rakyat dan penindasan oleh
Belanda.
4. Perjuangannya memberi isnpirasi kepada pejuang nasionalis
lain
5. Muhammadiyah ditubuhkan bertujuan menyebarkan ajaran
Islam sebanar dan menentang sekularisme Barat.
6. Muhamadiyah banyak menubuhkan sekolah, klinik dan
masjid
Perkembangan Nasionalisme Di Indonesia Tahap Kedua

1. PEMBENTUKAN PERTUBUHAN-PERTUBUHAN POLITIK LEBIH


RADIKAL SEPERTI SAREKAT ISLAM, PARTI KOMUNIS INDONESIA
DAN PARTI NASIONAL INDONESIA.
2. LANTANG MENUNTUT KEMERDEKAAN WALAUPUN DENGAN
CARA KEKERASAN.
3. PARTI NASIONAL INDONESIA DI BAWAH PIMPINAN SOEKARNO
MENDAPAT SOKONGAN PADU RAKYAT INDONESIA.
4. BELANDA BERTINDAK MENANGKAP SOEKARNO DAN PEMIMPIN
YANG RADIKAL SERTA MENGHARAMKAN PARTI NASIONAL
INDONESIA.
Perkembangan nasionalisme di Indo China tahap pertama

1. Tertumpu di Vietnam
2. Dipelopori oleh golongan bangsawan dan golongan Mandarin
3. Pemperjuangkan pemulihan sistem beraja.
4. Golongan kelas menengah berpendidikan Barat memperjuangkan
pendidikan Barat.
5. Dipimpin oleh Phan Boi Chau dan Pan Chau Trinh
6. Melancarkan revolusi tetapi gagal.
7. Phan Boi Chau tubuhkan Viet Nam Quang Phu Hoi (VNQPH)
8. Melancarkan beberapa pemberontakan di Tongkin, gagal.
9. Ditangkap dan dipenjara, VNQPH telah diharamkan.
PERKEMBANGAN NASIONALISME DI INDO CHINA
TAHAP KEDUA
1. MUNCULNYA GERAKAN NASIONALISME YANG LEBIH RADIKAL.
2. VIET NAM QUOC DANG DANG (VNQDD) DIPIMPIN OLEH NGUYEN
THAI HOC DAN PARTI KOMUNIS VIETNAM (PKV) DIPIMPIN OLEH HO
CHI MINH.
3. PERANCIS BERTINDAK MENANGKAP PEMIMPIN-PEMIMPIN VNQDD
DAN NGUYEN THAI HOC DIHUKUM BUNUH
4. HO CHI MINH PEMIMPIN PKV MELARIKAN DIRI KE HONG KONG.
5. PERJUANGAN NASIONALIS KEMBALI SEDERHANA DIPIMPIN OLEH
MAHARAJA BAO DAI.
6. USAHA PEMBAHARUANNYA DISEKAT DAN BELIAU TIDAK
DIBENARKAN MELIBATKAN DIRI DALAM GERAKAN NASIONALISME.
PERKEMBANGAN NASIONALISME DI BURMA
TAHAP PERTAMA
• PERJUANGAN GOLONGAN SAMI BUDDHA DAN GOLONGAN
ELIT BERPENDIDIKAN BARAT.
• GOLONGAN SAMI MENUBUHKAN PERSATUAN BELIA BUDDHA
1906.
• TUJUAN MENGEKALKAN TRADISI BUDDHA DAN MEMAJUKAN
PENDIDIKAN RAKYAT BURMA.
• ISU KASUT TELAH MEMBANGKITKAN SEMANGAT
NASIONALISME DI BURMA.
• PERSATUAN BELIA BUDDHA DITUBUHKAN TAHUN 1916,
DIPIMPIN OLEH NASIONALIS RADIKAL SEPERTI U BA PE.
• PADA TAHUN 1920, MAJLIS PERSATUAN BELIA BUDDHA YANG
LEBIH RADIKAL TELAH DITUBUHKAN.
PERKEMBANGAN NASIONALISME DI BURMA TAHAP
KEDUA

• PADA TAHUN 1920, MELETUS REVOLUSI PELAJAR


• MENDESAK PENUBUHAN SEBUAH UNIVERSITI
• GOLONGAN SAMI BUDDHA TELAH MENCETUSKAN PEMBERONTAKAN SAYA SAN.
• DIPIMPIN OLEH SAYA SAN SEORANG PEMIMPIN DI THARAWADDY.
• MUNCUL GOLONGAN ANTIPEMISAHAN BURMA DENGAN INDIA
• MENENTANG PEMISAHAN BURMA DARI INDIA KERANA MELEWATKAN PROSES
KEMERDEKAAN.
• PERLEMBAGAAN BURMA TAHUN 1935 MEMBERI PELUANG KE ARAH
BERKERAJAAN SENDIRI.
• TAHUN 1935, PARTI DOBAMA ASIAYONE DITUBUHKAN OLEH MAHASISWA
UNIVERSITI RANGOON
• MENGGELAR DIRI MEREKA SEBAGAI THAKIN (TUAN).
• PEMIMPIN TERKENAL IALAH AUNG SAN, KYAW NIEN DAN U NU.
• DR. BA MAW DILANTIK SEBAGAI PERDANA MENTERI BURMA PERTAMA SETELAH
MEMENANGI PILIHANRAYA PERTAMA.
Perkembangan Nasionalisme Di Thailand
TAJUK PENTING 2018

Tahap Pertama

•Berbeza dengan Negara Asia Tenggara lain.


•Lebih kepada kebimbangan rakyat terhadap penguasaan politik oleh golongan
kerabat diraja
•Menentangan kuasa mutlak raja.
•Perkembangan pendidikan Barat mendedahkan golongan intelektual terhadap
fahaman liberal, sistem demokrasi dan sistem raja berpelembagaan.
•Kelemahan pentadbiran beraja, sifat boros Vajiravudh menyebabkan rakyat tidak
berpuas hati.
•Tahun 1932, Parti Rakyat dipimpin oleh Pridi Panomyong dan Phibul Songgram
melancarkan Revolusi Thai
•Menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak.
Perkembangan Nasionalisme Di Thailand
TAJUK PENTING 2018

TAHAP KEDUA
•PERASAAN TIDAK PUAS HATI TERHADAP PENGUASAAN EKONOMI OLEH
ORANG CINA DAN KAPITALIS BARAT.
•PHIBUL SONGRAM MELULUSKAN UNDANG-UNDANG MENYEKAT
KEBEBASAN DAN PENGUASAAN EKONOMI ORANG CINA, MENUTUP
SEKOLAH DAN SURAT KHABAR CINA.
•PERIBUMI DIGALAKKAN MELIBATKAN DIRI DALAM PERNIAGAAN
•JAWATAN TERTINGGI KERAJAAN HANYA UNTUK PENGANUT BERAGAMA
BUDDHA.
•PADA TAHUN 1939, PHIBUL SONGRAM TELAH MENUKAR NAMA NEGARA
SIAM KEPADA THAILAND BERMAKSUD TANAH BEBAS.
•KERJASAMA SIAM DENGAN JEPUN SEMASA PERANG DUNIA KEDUA,
JEPUN MENYERAHKAN SEMULA WILAYAH-WILAYAH SIAM DI INDOCHINA
DAN TANAH MELAYU KEPADA SIAM.
SOALAN LATIHAN
1. a. Mengapakah gerakan nasionalisme pada tahap awal bersifat
sederhana?
8 markah
F1 Penentangan secara terbuka
F2 Bersifat setempat
F3 Tidak tersusun/ tidak mempunyai organisasi
F4 Dipimpin golongan kelas menengah menerima pendidikan Barat /Asia
Barat
F5 Perjuangan lebih menumpukan isu kebudayaan, agama dan hak
peribumi.
F6 Menekankan kesedaran politik daripada tindakan politik
F7 Menuntut hak mereka dikembalikan dan taraf hidup mereka dibaiki
F8 Tidak menuntut kemerdekaan secara segera
Gerakan nasionalisme pada tahap awal bersifat sederhana kerana
penentangan secara terbuka (F1) dan bersifat setempat (F2).

Gerakan nasionalisme pada tahap awal tidak tersusun dan tidak


mempunyai organisasi (F3). Ia dipimpin oleh golongan kelas menengah(F4) yang
menerima pendidikan Barat(H4a) dan pendidikan Asia Barat (H4b).

Selain itu, perjuangan golongan nasionalis pada waktu ini lebih


menumpukan kepada isu kebudayaan, agama dan hak peribumi.

Seterusnya ia bersifat sederhana kerana menekankan kesedaran politik


daripada tindakan politik.

Perjuangan mereka bersifat sederhana kerana ia lebih kepada menuntut


hak mereka dikembalikan dan taraf hidup mereka dibaiki oleh penjajah.

Akhirnya, gerakan nasionalisme pada tahap awal bersifat sederhana kerana


tidak menuntut kemerdekaan secara segera.
SOALAN LATIHAN “RAMALAN”
Jelaskan tentang gerakan nasionalisme pada tahap yang kedua di Asia
Tenggara

F1 Penentangan menyeluruh di seluruh negara.


F2 Gerakan ini dipimpin oleh ahli politik.
F3 Mempunyai parti politik sebagai penggerak.
F4  Bertujuan menuntut kemerdekaan dan memerintah sendiri.
F5 Gerakan ini bersifat radikal
F6 Gerakan ini bersifat tindakan politik
F7 Menentang secara tegas atau menggunakan kekerasan.
SOALAN LATIHAN “RAMALAN”
1. Nasionalisme di Thailand berbeza daripada yang berlaku di negara lain di
Asia Tenggara yang bersifat anti penjajah.
a. Nyatakan gerakan nasionalisme tahap pertama di Thailand
   6 markah
   
F1 Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja
F2 menentang raja berkuasa mutlak
F3 Perkembangan sistem pendidikan Barat
F4 Memberi pendedahan tentang fahaman liberal
F5 Sistem demokrasi dan raja berperlembagaan
F6 Kelemahan sistem pentadbiran raja bersikap boros
F7 penubuhan Parti Rakyat oleh Nai Pridi Phanomyong dan Phibul Songram
F8 Parti Rakyat melancarkan revolusi pada tahun 1932
 
b. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah sebab Thailand dapat
mengekal kemerdekaan negaranya?
 4 markah
 
F1 Permodenan yang dilakukan oleh Mongkut dan
  Chulalongkorn memperkenalkan sistem birokrasi Barat.
F2 Melantik penasihat Barat untuk mengetuai pelbagai
jabatan
F3 Melantik pegawai Barat melatih pegawai-pegawai
  tempatan
F4 kebijaksaan pemimpin Thailand
F5 semangat patriotisme yang tinggi
F6 Dasar pro Jepun semasa perang DUnia ke-2
c. Apakah iktibar yang boleh kita pelajari daripada keistimewaan gerakan
nasionalisme di negara Thailand
 4 markah
F1 Meningkatkan kesungguhan untuk memajukan
  negara
F2 Mewujudkan masyarakat bersatupadu
F3 Mengingati dan menyanjung/ membantu pejuang
  tanah air
F4 Melahirkan rakyat yang mempunyai nilai moral
F5 Bangga menjadi rakyat Malaysia
F6 Mengamalkan sikap toleransi
F7 Mengesuai ilmu pengetahuan
F8 Berhati-hati dengan kuasa asing
d. Pada pandangan anda, mengapakah gerakan nasionalisme yang berlaku di
Thailand berbeza dengan yang berlaku di negara lain ?
  4 markah

F1 Bukan bersifat antipenjajah.


F2 Bertujuan untuk mengekalkan kemerdekaan negara Thailand.
F3 Mereka menentang penguasaan politik oleh kerabat diraja.
F4 Melancarkan revolusi menamatkan sistem raja berkuasa mutlak.
F5 Bertujuan memperbaiki kelemahan dalam sistem pentadbiran.
F6 Menentang sikap raja yang boros.
F7 Mahu menyekat penguasaan orang Cina dalam ekonomi.
F8 Mahu mewujudkan perpaduan kaum.
Soalan Hot’s
Bab 1
2a. Dengan mengambil contoh Tanah Melayu, Filipina dan Indonesia, jelaskan tujuan penerbitan media
  cetak dalam kalangan intektual pada zaman penjajah Barat di Asia Teggara .
   4 markah
 
F1 Menyebarkan idea-idea nasionalis.
F2 Menanam perasaan antipenjajah kepada rakyat
F3 Menyemarakkan semangat nasionalisme.
F4 Memajukan bangsa.
F5 Menyeru perpaduan
b. Senaraikan penerbitan media cetak yang diterbitkan di Asia Teggara pada zaman penjajah?
   2 markah
    
i.F1 Akhbar Ikhwan, Saudara, Warta Malaya, dan Majlis
 
F2 Novel Putera Gunung Tahan (Tanah Melayu)
 
F3 Akhbar La Solidaridad, Novel Noli Me Tangere (Filipina)
ii.
 F4 Novel Kerikil-kerikil Tajam, Ke Makam Bonda (Indonesia)
c. Pada pendapat anda, apakah nilai yang boleh dijadikan iktibar daripada perjuangan golongan
nasionalis di Asia Tenggara?
 4 markah

F1 Semangat kental
F2 Pengorbanan tinggi
F3 Perpaduan rakyat
F4 Kebijaksanaan pemimpin
F5 Sifat kepimpinan berwibawa
F6 Berilmu pengetahuan 
SOALAN LATIHAN
OBJEKTIF
1. Antara berikut yang manakah ciri-ciri persamaan
gerakan nasionalisme peringkat awal di Asia
Tenggara?
  I Perjuangan secara militan
  II Menekankan kesedaran politik
  III Mengutamakan isu kebudayaan
  IV Dipimpin golongan berpendidikan barat
  A I dan II
  B II dan III B
  C III dan IV
  D I dan IV
2 Mengapakah corak nasionalisme di Asia Tenggara
berubah daripada sederhana kepada radikal?

  A Sekatan pengaruh luar


  B Perjuangan tidak berkesan
  C Kekurangan sumber kewangan
  D Sokongan pemerintah tempatan B
3 Pada tahun 1932, Parti Rakyat melancarkan
revolusi di Thailand.
Apakah kesan revolusi tersebut

  A Dasar tutup pintu dikuatkan


  B Pemerintahan republik dilaksanakan
  C Kuasa pembesar tempatan diperkukuh
  D Sistem raja berkuasa mutlak tamat

D
4 Pertubuhan Muhammadiyah merupakan
pertubuhan yang penting dalam gerakan
nasionalisme tahap pertama di Indonesia. Apakah
matlamat perjuangan pertubuhan tersebut?

  A Menghindari ancaman sekularisme


  B Memperjuangkan kemajuan ekonomi
  C Meningkatkan kerjasama dengan kerajaan
  D Mempertahankan kuasa pemimpin tempatan

A
5. Apakah faktor yang membolehkan Thailand
mengekalkan kemerdekaannya ?

  A Kekuatan tentera
  B Perkongsian kuasa
  C Kedudukan strategik
  D Pemodenan pentadbiran

D
6. Setiap nasionalis pasti akan memperjuang-kan kebebasan
negaranya daripada cengkaman penjajah asing.
Apakah faktor kejayaan perjuangan para nasionalis tersebut?

  A Bantuan golongan bangsawan


  B Perpaduan penduduk peribumi
  C Kerjasama dengan kuasa asing
  D Kepelbagaian hasil dalam negara

B
7. Apakah faktor yang membolehkan Thailand mengekalkan
kemerdekaannya ?

Tokoh Negara Hukuman


Jose Filipina Dijatuhi hukuman bunuh oleh penjajah
Rizal Sepanyol

Mengapakah tokoh nasionalis tersebut dijatuhi hukuman bunuh ?


A Dituduh menyertai gerakan pemberontakan
A
B Bersubahat dengan Amerika Syarikat
C Disyaki mengkhianati agama Kristian
D Membunuh pegawai tinggi kerajaan
8. Karya berikut mendedahkan tentang

Tokoh Hasil Karya


Raden Adjeng  Habis Gelap terbitlah terang
Kartini  Penulisan Seorang Puteri Jawa
 

A Kemunduran rakyat
B Kemerosotan ekonomi
C Ketidakadilan undang-undang A
D Kelemahan sistem pemerintahan
9. Liga Antipemisahan adalah sebuah gerakan nasionalisme di Burma yang
menentang tindakan British memisahkan pentadbiran India dengan Burma
pada tahun 1920an.
Mengapakah Liga Antipemisahan menentang tindakan tersebut?

  A Melindungi kepentingan golongan petani


  B Menyekat perluasan fahaman komunis
  C Memperjuangkan kemerdekaan negara
  D Mempertahankan kedudukan golongan pelajar

C
10 Apakah tindakan Jose Rizal setelah gerakan dakyah gagal
mencapai matlamatnya?

  A Menubuhkan Katipunan
  B Membentuk Liga Filipina
  C Melancarkan revolusi bersenjata
  D Menyebar fahaman melalui akhbar

B
SEKIAN TERIMA
KASIH