Anda di halaman 1dari 6

MICROSOFT

EXCEL
(HAMPARAN
ELEKTRONIK)
BPP3012 – BASIC DATA ENTRY
HAMPARAN ELEKTRONIK
Hamparan Elektronik
(Excel) ialah perisian
yang
menjalankan fungsi-
fungsi
pengiraan secara tepat
dan
cepat
MENGAPA PERLU KEPADA PERISIAN
HAMPARAN ELEKTRONIK?
 Masukkan data dengan cepat dan tepat
 Kira semula dengan mudah
 Lakukan Apa Jika Analisis
 Tukar rupa maklumat
 Buat carta
 Berkongsi maklumat dengan pengguna lain
 Buat lembaran kerja baru dari yang sedia ada dengan
cepat
 Internet / internet di seluruh dunia
KEPERLUAN PERISIAN HAMPARAN ELEKTRONIK
DALAM PERNIAGAAN?
 Membuat laporan pendapatan
 Membuat laporan jualan
 Membuat senarai kedatangan dan rekod
pekerja
 Menghitung gaji, insentif dan upah kerja lebih
masa
 Menghitung pembahagian pembayaran gaji
Lajur
Sel A1
(colum)
(Cell A1)

Baris
(row)

<<<<<<<<<Baris sebanyak
65,536>>>>>>>>>
Tab
helaian
kerja
(Sheet)