Anda di halaman 1dari 6

EDUP3053

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

IMELDA ANAK JACKSON IGAT


PISMP AMBILAN JUN 2017
PENGENALAN

Media pengajaran dapat diklasifikasikan dengan merujuk


kepada jenisnya. Ia dapat digunakan dengan bantuan
teknologi yang mudah atau dengan bantuan teknologi
yang canggih. Walau bagaimanapun keberkesanan
pengajaran bukan semata-mata bergantung kepada
penggunaan multimedia.
MODEL ASSURE

 Model ASSURE digunakan di dalam bilik darjah kerana model ini


sangat meluas penggunaannya dalam kalangan guru untuk
merancang pembangunan media instruksional secara sistematik.
Model ASSURE merupakan singkatan kepada Analyza Learners
(Analisa Pelajar).
Tema : Sekolah
Tajuk : Jaga Kebersihan Diri
Masa : 8.30 Pagi – 9.30 Pagi
Tahun : 3
Subjek : Bahasa Melayu
Fokus : Membaca
Aktiviti : Sebutan dan intonasi dengan betul.
Standard Kandungan : 2.5 Membaca, memahami dan menaakul
untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.
Standard Pembelajaran : 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan
grafik.
Objektif :
Pada akhir PdP murid dapat :
Mengenalpasti cara-cara menjaga kebersihan diri.
1.
Menyebut peralatan-peralatan kebersihan diri.
2.
AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.Video
2.Aktiviti
3.Soalan Interaktif
..\Desktop\EDUP3053.elp