Anda di halaman 1dari 19

REFLEKSI

PERTENGAHAN
PRAKTIKUM
WISAM HUSNAA BINTI
AHMAD NAZORI
SEKOLAH KEBANGSAAN
SUNGAI DURI
MATEMATIK : 3 IHSAN
PENSYARAH
PEMBIMBING:
DR. ROSMAWATI MUSA
ISI KANDUNGAN

Pengetahuan dan Kemahiran Sedia


Ada
Pengetahuan dan Kemahiran
Baharu
Ilmu Binaan dan Inovasi
Komen dan Reaksi terhadap Pengalaman
Pengajaran
PENGETAHUAN DAN
KEMAHIRAN
DALAM BILIK DARJAH BAHARU
LUAR BILIK DARJAH
 Teori yang dipelajari
 Kemahiran komunikasi
tidak semestinya dapat
antara warga sekolah
diaplikasikan secara
dan murid
keseluruhan. Guru perlu
bijak mendalami jiwa
 Menggalakkan murid
murid
berjumpa dengan guru
 Guru dapat bagi mentoring
menggunakan masa
 Mengendalikan
dengan baik bagi murid
persatuan
melaksanakan buku
ISI KANDUNGAN

Pengetahuan dan Kemahiran Sedia


Ada
Pengetahuan dan Kemahiran
Baharu
Ilmu Binaan dan Inovasi
Komen dan Reaksi terhadap Pengalaman
Pengajaran
PENGETAHUAN DAN
KEMAHIRAN SEDIA ADA
KEMAHIRAN PENGAWALAN KELAS
PENGETAHUAN KAEDAH PENGAJARAN
KEMAHIRAN MERANCANG RPH

 Guru menetaokan  Guru  Guru merancang


peraturan dan menggunakan RPH dengan
rutin kelas kaedah menggunakan
sebelum pengajaran format yang telah
memulakan berdasarkan PAK dipelajari sewaktu
pengajaran 21 . Contohnya PRKA 3012
koperatif dan
 Guru membuat kolaboratif  Guru dapat
Energizer kepada merancang aktiviti
murid untuk  Strategi mengikut
ISI KANDUNGAN

Pengetahuan dan Kemahiran Sedia


Ada
Pengetahuan dan Kemahiran
Baharu
Ilmu Binaan dan Inovasi
Komen dan Reaksi terhadap Pengalaman
Pengajaran
ILMU BINAAN DAN INOVASI
“PECAHAN
TELUR”
• Memperkenalkan konsep
tambah pecahan sama
penyebut

• Bagi pecahan tak sama


penyebut, guru menggunakan
PENGGUNAAN
TMK DALAM
KELAS
• Guru menggunakan kemudahan
TMK secara optimum

• Guru juga melaksanakan


permainan dengan
menggunakan TMK dan
kemudahan internet
PENGGUNAAN
ROD CUISENAIRE
• Memperkenalkan murid
dengan konsep tolak
pecahan sama penyebut

• Supaya murid dapat


pengetahuan secara
konkrit
ISI KANDUNGAN

Pengetahuan dan Kemahiran Sedia


Ada
Pengetahuan dan Kemahiran
Baharu
Ilmu Binaan dan Inovasi
Komen dan Reaksi terhadap Pengalaman
Pengajaran
KOMEN DAN REAKSI
PENGALAMAN SEMASA
MENGAJAR

KEKUATAN KELEMAHAN CADANGAN


PENAMBAHBAIKAN
KEKUATAN

Suara guru yang Murid dapat Guru dapat


lantang dan memahami menggunakan
jelas arahan dan kemudahan TMK
penerangan dengan baik
guru

Murid dapat Murid tidak


memberikan segan untuk
kerjasama dan bertanya
terlibat dengan aktif
sewaktu aktiviti
kumpulan
KOMEN DAN REAKSI
PENGALAMAN SEMASA
MENGAJAR

KEKUATAN KELEMAHAN CADANGAN


PENAMBAHBAIKAN
KELEMAHAN

Pengawalan Terdapat
Terdapat
kelas masih murid yang
murid yang
dalam masih belum
belum
keadaan menguasai
menguasai
sederhana operasi asas
sifir
Guru kurang Pengajaran
memberi menggunakan
kerja kelas secara
tambahan menyeluruh
kepada
murid
KOMEN DAN REAKSI
PENGALAMAN SEMASA
MENGAJAR

KEKUATAN KELEMAHAN CADANGAN


PENAMBAHBAIKAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Guru perlu mempelbagaikan tempat untuk


mengajaran supaya murid tidak bosan
Guru perlu menyediakan lembaran kerja tambahan
supaya murid didedahkan dengan pelbagai bentuk
soalan
Guru perlu menyediakan satu carta ganjaran
kepada murid supaya dapat mengawal kelas
dengan baik
TERIMA KASIH
SEBARANG PERSOALAN?

Anda mungkin juga menyukai