Anda di halaman 1dari 17

Zaman Kesultanan Melayu Melaka

• Pedagang-pedagang dari Arab, Cina, India dan lain-


lain kepulauan Melayu datang ke Melaka.
• Melaka sejak itu menjadi bandar kosmopolitan
yang penduduknya terdiri daripada pelbagai etnik.
• Sejumlah kecil yang bermastautin tetap tinggal di situ.
Tetapi tidak melahirkan masyarakat plural kerana
mereka diasimilasikan ke dalam masyarakat Melayu
yang dikenali sebagai “komuniti baba”. Masyarakatnya
terdiri daripada pelbagai etnik tetapi tetap
mengamalkan budaya tempatan. Sebab itulah ia tidak
dikategorikan sebagai masyarakat plural (Fauziah
Shaffie 2000: 257).
MASYARAKAT PLURAL
1. Kemunculan
• Bermula selepas kemasukan orang Cina dan India
secara besar-besaran, campur tangan Inggeris
di
Tanah Melayu untuk memajukan sektor
perlombongan bijih timah dan ladang
mulai tahun 1848. getah
• 1870-an penduduk Tanah Melayu hanya
berjumlah 500,000 orang. Jumlah itu meningkat
secara mendadak. Contohnya pada tahun 1921
berjumlah 3.3 juta orang (Fauziah Shaffie, 2000:
270).
2. Ciri Masyarakat Plural Malaysia

• Ciri-ciri utama masyarakat pural adalah seperti berikut


Malaysia (Mohamad Idris Saleh, 1998: 30-35):

(a) Ekonomi
• Pemisahan etnik berlaku atas perbezaan bidang ekonomi
• Pemisahan demografi - Cina di lombong bijih, etnik India di estet getah
dan etnik Melayu di pedalaman
• Interaksi dan sosialisasi terhad dalam jual beli sahaja di pasar dan kedai.
• Mengamalkan agama, kebudayaan dan adat resam masing-masing.
• Asimilasi etnik Cina dan India ke dalam masyarakat Melayu tidak berlaku
(Kesultanan Melayu Melaka).
• Itulah yang dimaksudkan dengan masyarakat plural. Plural dari
segi masyarakat dan plural dari segi budaya.
• 1931, penduduk Tanah Melayu - 53% Cina, 44.7%.
• 1957, (merdeka) Melayu 49.8%, Cina 37.2%, India 11.3%, lain 1.8%.
• Berlakunya migrasi sub-etnik Melayu dari seluruh Alam Melayu terutama dari
Indonesia, etnik serumpun yang semuanya beragama Islam, bertutur dalam
bahasa Melayu dan mengamalkan kebudayaan dan adat resam Melayu (Fuziah
Shaffie, 2001: 259).

• Migrasi bermula sejak abad ke-15 - etnik Jawa sebagai masyarakat perdagangan di
zaman Kesultanan Melayu Melaka - meninggalkan Melaka apabila ia dijajah oleh
Portugis - berhijrah semula di abad ke-19 di negeri Selat sebagai pedagang kecil,
kelasi dan orang gaji. Berhijrah ke Johor, Selangor dan Perak sebagai peneroka.

• Etnik Minangkabau dari Sumatera Barat telah bermastautin di Negeri Sembilan


sejak abad ke-14. Abad ke-17 orang Bugis dari Sulawesi pula bermastautin di
Selangor, Perak dan Johor.

• Dari segi komposisi dan bilangan penduduk Indonesia yang berhijrah ke Malaysia,
etnik Jawa merupakan kumpulan terbesar. Dalam tahun 1930, jumlah mereka lebih
dari 17,000 orang, kemuudian diikuti oleh etnik Minangakabau, Banjar dan Bugis
(Fuziah Shaffie, 2001: 263).
b) Agama
• Aspek agama merupakan ciri masyarakat plural
Malaysia yang terpenting. Jadual 1.1 ini
menerangkan perangkaan l957.
Jadual 1.1
Agama Etnik Peratus
Islam Melayu 53
Buddha Cina/India 17.3
Confucious/Taoisme Cina 11
Hinduism India 7
Kristian Cina/India dll 7
• Umat Islam merayakan beberapa perayaan penting di
sepanjang tahun Hijriah - Awal Muharram, Maulidur
Rasul, Nuzul al-Qur’an, Idil Fitri dan Idil Adha.
• Penganut Buddha mengutamakan perayaan hari
Wesak.
• Penganut Konfusius dan Toisme memuja roh dato’
nenek, merayakan hari jadi dewa-dewa yang
dipuja dan diraikan pada setiap tahun.
• Penganut Hinduisme merayakan hari Deepavali
dan Thaipusam.
• Penganut Kristian merayakan hari Krismas dan Easter.
(c) Pendidikan
• Sebelum kemerdekaan Malaysia 1957,
– Pendidikan Melayu berteraskan pengajian al-
Qur’an, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.
– Pendidikan Cina juga berasaskan pengetahuan
klasik konfusius yang masih berorientasikan tanah
besar Cina.
– Pendidikan India - guna bahasa Tamil, buku teks
diimport dari India mengenai kebudayaan, sejarah
dan geografi benua kecil India.
(d) Politik

• Inggeris menjalankan dasar “divide and rule”.


• Pemisahan etnik Melayu, Cina dan India disengajakan
melalui faktor ekonomi dan demografi.
– Sebab itulah hanya etnik Melayu tetap menumpukan
kesetiaan mereka kepada Tanah Melayu.
– Etnik Cina pula kesetiaan mereka berkiblatkan tanah
besar China.
– Etnik India pula berkiblatkan benua kecil India.

• 1945 hingga 1957 - perpecahan dan konflik antara etnik


tidak dapat dielakkan. Masalah ini diserahkan kepada entik-
etnik tersebut untuk menyelesaikannya setelah mencapai
kemerdekaan tahun 1957.
• Masyarakat plural di Malaysia bertanggungjawab
mengurus kumpulan masing-masing.
• Bersaing antara satu sama lain merebut
sumber yang terhad.
• Kewujudan setengah etnik tertentu
yang mengambil kesempatan untuk meraih
pemimpin
populariti dan sokongan etnik
dari masing. masing-
• Kegagalan satu kumpulan membawa kejayaan
kepada kumpulan lain.
• Ketegangan entik kian
meningkat. Pertelingkahan, konflik dan
perbalahan berlaku. Keganasan kadangkala tidak
dapat dielakkan.
(e) Kebudayaan
• Setiap etnik utama di negara ini
mewarisi tamadun dan kebudayaan besar
dunia.
– EtnikMelayu dengan warisan tamadun
dan kebudayaan Melayu,
– EtnikCina mewarisi tamadun dan
kebudayaan antara yang tertua di dunia dari
tanah besar China

– EtnikIndia mewarisi tamadun dan


warisan terkenal dari benua kecil India.
PENGENALAN

KOLONIALISME

Satu bentuk pemerintahan ke atas sesebuah wilayah atau negeri lain (tanah jajahan)
atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui paksaan atau
dengan cara damai. Usaha untuk mendapatkan wilayah biasanya melalui
penaklukan.
Kronologi Penjajahan Kuasa Asing di Tanah Melayu

PENJAJAHAN

PORTUGIS BELANDA BRITISH JEPUN


(1511-1641) (1641-1824) (1824-1941) (1941-1945)
(1945-1957)

• Negara dijajah selama 446 tahun bermula dari tahun 1511 hingga
1957
FAKTOR-
FAKTOR
KEDATANGAN
PENJAJAH
• Mendapatkan bahan-bahan mentah
yang diperlukan.

• Menguasai kawasan-kawasan
yang mempunyai sumber bahan
mentah.

• Menguasai pentadbiran
tempatan.

• Kedudukan geografi di Tanah


Melayu.
• mencari penempatan dan pasaran
baru bagi perdagangan mereka.

• Pengolakan politik di Tanah Melayu.

• Kedudukan Tanah Melayu sesuai


untuk dijadikan pengkalan tentera.
Kesan dari Kolonialisme

Sosial Politik

KESA PENGAJARA
N N
Kesan dari Kolonialisme
samb.
Ekonomi Pendidikan

KESA PENGAJARA
N N
• Sikap British tidak berhasrat
• Ubah sistem ekonomi tradisi berasaskan membantu kemajuan orang
ekonomi sara diri kepada sistem Melayu dalam pendidikan
ekonomi bermatlamatkan keuntungan. menjadikan mereka paling
• Masyarakat di Tanah Melayu terasing
ketinggalan.
mengikut lokaliti kegiatan ekonomi
masing-masing - masalah perpaduan
kaum.