Anda di halaman 1dari 21

PERANAN

PEMEGANG TARUH
Hasil Pembelajaran Menterjemahkan peranan pemegang taruh
dalam konteks TS25 di sekolah masing-masing.

Objektif sesi Kriteria kejayaan

 Menerangkan pentingnya  Menyenaraikan peranan setiap


peranan pemegang taruh pihak yang terlibat dalam TS25: 
IAB, IPGM, PPD, JPN, Sekolah, PIBG
 Mengenal pasti langkah- dan Komuniti
langkah untuk
melaksanakan  Menyenaraikan tindakan pihak
pemuafakatan berkesan sekolah bagi memastikan
pelibatan pemegang taruh
Memantapkan
kepimpinan sekolah

Memaksimum potensi guru dan


MATLAMAT murid menerusi peningkatan
kualiti pembelajaran dan
TS25 pengajaran

Mengukuhkan pelibatan ibu bapa,


komuniti dan pihak
berkepentingan demi kejayaan
murid
Perbincangan..
Apa yang dimaksudkan
dengan `Pemegang
Taruh’?

Siapakah `Pemegang
Taruh’ di sekolah?
Definisi…
Pemegang Taruh atau Stakeholders adalah mereka yang terlibat
secara langsung atau pun tidak langsung dalam sesebuah
organisasi malah mereka  akan menentukan sejauh mana inisiatif
yang diambil oleh sesebuah institusi untuk melakukan perubahan
dan transformasi dapat digerakkan sebaik mungkin serta
juga menentukan sejauh mana kejayaan dapat dikecapi dalam
jangka panjang.

14 Januari 2016
http://news.usm.my/index.php/berita-mutakhir/3212-ug-
peranan-pemegang-taruh-penting
Perkongsian..
Bincangkan program yang
telah anda jalankan
bersama Pemegang Taruh
dan lengkapkan Toolkit
1.4.1
Nama Sekolah:
Program bersama Pemegang Taruh Toolkit 1.4.1

Kebaikan/Isu/
Pemegang
Nama Program Objektif Impak Masalah
Taruh
Pelaksanaan
         
 
 
 
 

         
 
 
 
 
Aktiviti 1
Setiap peserta perlu menjawab soalan yang dikemukakan di
atas lembaran yang disediakan.
Peserta Tugasan

PGB & PK Lengkapkan Toolkit 1.4.2a

• Pensyarah IAB
• Pensyarah IPG Lengkapkan Toolkit 1.4.2b
• Pegawai JPN & PPD
• SIP+ & SISC+
Toolkit 1.4.2a
Soalan untuk PGB dan PK
a) Bincangkan bagaimana pemegang taruh boleh
membantu menjayakan TS25 di sekolah anda?

c) Jelaskan bagaimana pelibatan PIBG dan komuniti dapat


membantu menjayakan TS25 di sekolah anda?

Toolkit 1.4.2b
Soalan untuk Pensyarah IAB, Pensyarah IPG, Pegawai
JPN, PPD, SIP+ dan SISC+
b) Bincangkan bagaimana anda boleh membantu pihak
sekolah melaksana dan menjayakan TS25?

c) Jelaskan bagaimana sokongan PIBG dan komuniti


dapat membantu menjayakan TS25 di sekolah
bimbingan anda?
Aktiviti 2

Dalam kumpulan semeja, PGB, GPK


dan RE/JPN/PPD/SIP+/SISC+
berbincang tentang catatan masing-
masing dan cuba selaraskan senarai
masing-masing dengan membuat rujuk
silang.
Aktiviti 3

Setiap peserta memindahkan senarai


tersebut ke atas kertas sebak yang
disediakan mengikut peranan masing-
masing. Peserta tidak perlu mengulang
senarai yang sama tetapi perlu membuat
penambahbaikan.
Aktiviti 4
Semua peserta dibekalkan dengan pelekat
mata ikan untuk ditampal pada peranan
yang tersenarai di atas kertas sebak.
Peserta melekatkan mata ikan di sebelah
peranan yang paling dipersetujuinya sahaja
dan mesti menyemak kesemua senarai di
semua tapak yang ada.
Peranan PGB/PK dan
Rakan ELIT yang terbaik
dan sesuai bagi
menjayakan TS25 di
sekolah masing-masing
Perbincangan..
Bincang dan senaraikan
langkah-langkah yang
boleh dilaksanakan oleh
pihak sekolah untuk
meningkatkan pelibatan
pemegang taruh
Mengenal pasti kehendak, minat dan idea pelibatan
melalui kaji selidik atau bancian

Menyediakan polisi dan peraturan mesra pemegang


taruh untuk menggalakkan pelibatan menyeluruh

Pendedahan dan latihan untuk guru dan pemegang


Langkah taruh tentang pelibatan dan pemuafakatan berkesan
Meningkatkan
Pelibatan
Pemegang Taruh Komunikasi berkesan melalui pelbagai saluran dan alat

Outreach strategy untuk menyampaikan maklumat kepada


pemegang taruh tentang usaha penambahbaikan sekolah

Penilaian keberkesanan program bersama pemegang


taruh
Strategi
Pendekatan Lima
Melibatkan
Langkah
Pemegang Taruh Strategi Menetapkan visi dan tahap harapan pelibatan masa
Pelibatan hadapan dan menilai semula tindakan masa lalu

Mapping Menyatakan kriteria mengenal pasti pemegang taruh


Pemegang Taruh dan mekanisme pelibatan

Fokus kepada matlamat jangka pendek dan jangka


Persediaan panjang, tentukan logistik pelibatan dan tetapkan
peraturan

Laksanakan pelibatan, pastikan sumbangan yang sama


Pelibatan rata, kawal tension jika ada dan fokus kepada isu

Kenal pasti peluang daripada maklum balas dan


Pelan Tindakan tentukan tindakan, semak semula matlamat dan
rancang tindakan seterusnya untuk susulan dan
pelibatan masa hadapan
Sumber:
Back to Basics: How to Make Stakeholder
Engagement Meaningful for Your Company
Strategi Melibatkan Pemegang Taruh – Toolkit 1.4.3
Sila rujuk bahan bacaan e-Learning Back to Basics: How to Make Stakeholder Engagement Meaningful for Your Company
Pendekatan Lima Langkah – Sila tandakan Langkah Pendekatan yang menjadi tugasan kumpulan anda

Langkah Penerangan Langkah Cara Pelaksanaan dan Tindakan


Pendekatan
     
Strategi Pelibatan

Mapping
Pemegang Taruh
Persediaan
Pelibatan
 
 
Pelan Tindakan
 
Rumusan..Apa yang dimaksudkan
dengan
`Pemegang Taruh’?

Siapakah `Pemegang
Taruh’ di sekolah?

Nyatakan Pendekatan
Lima Langkah
pelibatan berkesan
pemegang taruh
TUGASAN MODUL 1.0
PERANAN PEMEGANG TARUH

Arahan:

Sediakan cadangan satu inisiatif kolaboratif bersama


pemegang taruh untuk mewujudkan persekitaran
pembelajaran positif bagi menjayakan Program TS25 di
sekolah.
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai