Anda di halaman 1dari 19

Pentaksiran

KSSR Matematik

Unit Matematik Rendah


Sektor Sains dan Matematik
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
KERANGKA •

Nombor dan Operasi
Sukatan dan Geometri
KURIKULUM •

Perkaitan dan Algebra
Statistik dan Kebarangkalian
MATEMATIK • Matematik Diskret

• Penyelesaian • Nilai Matematik


masalah • Sikap dan Nilai sejagat
• Penaakulan
• Berkomunikasi
secara Matematik
• Perwakilan • Kemahiran matematik
• Perkaitan • Kemahiran menganalisis
  • Kemahiran menyelesaikan masalah
• Kemahiran membuat penyelidikan
• Kemahiran berkomunikasi
Pentaksiran keupayaan murid • Kemahiran menggunakan teknologi
dilaksanakan melibatkan komponen  
• Bidang Pembelajaran
• Proses Matematik
• Kemahiran Matematik
• Sikap dan Nilai
PERUBAHAN
KSSR (Semakan 2017)
Pelaksanaan KSSR (Semakan 2017) mengambil kira
antaranya:
Tuntutan Perubahan
1. Berdasarkan “Benchmarking Review Of The
Malaysian Primary School Curriculum &
Assessment (Final Report: December 2013)
• Tajuk perlu seimbang dan agihan standard pembelajaran
yang tidak bertumpu pada Tahun 6 sahaja.
 

• Perkenalkan tajuk Pengurusan Data lebih awal (Mulai Tahun


1) berbanding KSSR memulakannya pada Tahun 3 ke atas.
 

• Penekanan yang lebih bagi tajuk Geometri di peringkat awal


lagi.
 

• KBAT, Inkuiri, Kemahiran Abad Ke-21 diberi penekanan


secara tersurat dalam Kurikulum Matematik Sekolah Rendah.
PERUBAHAN
KSSR (Semakan 2017)
2. Kerangka TIMSS Gred 4
Tuntutan Perubahan…
• Beberapa topik dari kerangka TIMSS Gred 4
dimasukkan ke dalam DSKP.
• Agihan berdasarkan kerangka TIMSS Gred 4 lebih
bertumpu kepada Kurikulum Matematik Tahun 3 dan
Tahun 4 yang dianggap terlalu lewat.

3. Dokumen DSK Kepada DSKP


Dokumen Standard Kurikulum Tahap I perlu
didokumentasikan secara integrasi berserta Standard
Prestasi (bertukar kepada DSKP). Pelaksanaan KSSR
sebelum ini bagi Tahap I menyediakan dokumen
Kurikulum (DSK) dan Dokumen Standard Prestasi
(DSP/3PM) secara bersaingan.

*(3PM: Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid)


PERUBAHAN
KSSR (Semakan 2017) 4. Pendidikan Kewangan
• Elemen Pendidikan Kewangan mula diberi penekanan
dalam kurikulum Matematik Sekolah Rendah mulai
Tuntutan Perubahan… Tahun 4. Ketika itu, pelaksanaan KSSR bagi Tahun 1
dan Tahun 2 telah berlaku dan penyebaran DSK Tahun
3 telahpun dilaksanakan. Elemen ini hanya sempat
dimulakan pada DSKP Tahun 4 selaras dengan
penyediaan buku Teks Matematik Tahun 4 ketika itu.

5. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), Kemahiran


Abad Ke-21 dan Profil Murid
• Elemen KBAT dan tuntutan Kemahiran Abad Ke-21
perlu dinyatakan secara tersurat

6. Penyusunan Semula Organisasi Kandungan Matematik


• Lebih mesra dengan pelaksana
BILANGAN SK & SP KSSR (Semakan 2017) MATEMATIK

Tahun 1
BILANGAN
BIL. BIDANG PEMBELAJARAN TAJUK
SK SP
1. NOMBOR BULAT DAN OPERASI ASAS 16 29
1 NOMBOR DAN OPERASI 2. PECAHAN 2 2
3. WANG 3 8
4. MASA DAN WAKTU 3 8
2 SUKATAN DAN GEOMETRI
5. UKURAN, SUKATAN DAN RUANG 5 13
3 STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN 6. PENGURUSAN DATA 3 3
JUMLAH 32 63
BILANGAN SK & SP KSSR (Semakan 2017) MATEMATIK

Tahun 2
BILANGAN
BIL. BIDANG PEMBELAJARAN TAJUK
SK SP
1. NOMBOR BULAT DAN OPERASI ASAS 13 22
1 NOMBOR DAN OPERASI 2. PECAHAN DAN PERPULUHAN 4 13
3. WANG 7 10
4. MASA DAN WAKTU 3 6
2 SUKATAN DAN GEOMETRI
5. UKURAN, SUKATAN DAN RUANG 7 16
3 STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN 6. PENGURUSAN DATA 3 3
JUMLAH 37 70
BILANGAN SK & SP KSSR (Semakan 2017) MATEMATIK

Tahun 3
BILANGAN
BIL. BIDANG PEMBELAJARAN TAJUK
SK SP
1. NOMBOR BULAT DAN OPERASI ASAS 15 24
1 NOMBOR DAN OPERASI 2. PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUS 5 21
3. WANG 8 13
4. MASA DAN WAKTU 9 12
2 SUKATAN DAN GEOMETRI
5. UKURAN, SUKATAN DAN RUANG 9 24
3 PERKAITAN DAN ALGEBRA 6. KOORDINAT 2 4
4 STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN 7. PENGURUSAN DATA 4 4
JUMLAH 52 102
BILANGAN SK & SP KSSR (Semakan 2017) MATEMATIK

Tahun 4
BILANGAN
BIL. BIDANG PEMBELAJARAN TAJUK
SK SP
1. NOMBOR BULAT DAN OPERASI ASAS 9 19
1 NOMBOR DAN OPERASI 2. PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUS 4 12
3. WANG 7 17
4. MASA DAN WAKTU 6 8
2 SUKATAN DAN GEOMETRI
5. UKURAN, SUKATAN DAN RUANG 9 21
3 PERKAITAN DAN ALGEBRA 6. KOORDINAT, NISBAH DAN KADARAN 4 5
4 STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN 7. PENGURUSAN DATA 2 3
JUMLAH 41 85
BILANGAN SK & SP KSSR (Semakan 2017) MATEMATIK

Tahun 5
BILANGAN
BIL. BIDANG PEMBELAJARAN TAJUK
SK SP
1. NOMBOR BULAT DAN OPERASI ASAS 9 17
1 NOMBOR DAN OPERASI 2. PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUS 4 8
3. WANG 6 13
4. MASA DAN WAKTU 4 6
2 SUKATAN DAN GEOMETRI
5. UKURAN, SUKATAN DAN RUANG 8 22
3 PERKAITAN DAN ALGEBRA 6. KOORDINAT, NISBAH DAN KADARAN 4 4
4 STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN 7. PENGURUSAN DATA 3 3
JUMLAH 38 73
BILANGAN SK & SP KSSR (Semakan 2017) MATEMATIK

Tahun 6
BILANGAN
BIL. BIDANG PEMBELAJARAN TAJUK
SK SP
1. NOMBOR BULAT DAN OPERASI ASAS 4 8
1 NOMBOR DAN OPERASI 2. PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUS 5 9
3. WANG 3 3
4. MASA DAN WAKTU 2 3
2 SUKATAN DAN GEOMETRI
5. UKURAN, SUKATAN DAN RUANG 5 9
3 PERKAITAN DAN ALGEBRA 6. KOORDINAT, NISBAH DAN KADARAN 4 5
4 STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN 7. PENGURUSAN DATA DAN KEBOLEHJADIAN 3 4
JUMLAH 26 41
BILANGAN SK & SP KSSR (Semakan 2017) MATEMATIK

RUMUSAN (TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6)


BILANGAN
BILANGAN
BILANGAN
TAHUN BIDANG
TAJUK SK SP
PEMBELAJARAN

1 3 7 32 63
2 3 7 37 70
3 4 7 52 102
4 4 7 41 85
5 4 7 38 73
6 4 7 26 41
JUMLAH 226 434
BILANGAN SK & SP KSSR (Semakan 2017) MATEMATIK
RUMUSAN (TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6)
NOMBOR DAN SUKATAN DAN PERKAITAN DAN STATISTIK DAN
TAHUN OPERASI GEOMETRI ALGEBRA KEBARANGKALIAN
SK SP SK SP SK SP SK SP
TAHUN 1 21 39 8 21 3 3
TAHUN 2 24 45 10 22 3 3
TAHUN 3 28 58 18 36 2 4 4 4
TAHUN 4 20 48 15 29 4 5 2 3
TAHUN 5 19 38 12 28 4 4 3 3
TAHUN 6 12 20 7 12 4 5 3 4
124 248 70 148 14 18 18 20
JUMLAH
(54.87%) (57.14%) (30.97%) (34.10%) (6.20%) (4.15%) (7.96%) (4.61%)

SK 226
BILANGAN
KESELURUHA SP 434
N
BIDANG PEMBELAJARAN KSSR (Semakan 2017) MATEMATIK

PERATUS BIDANG PERATUS BIDANG


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
(BERDASARKAN SK) (BERDASARKAN SP)

7.96% 4.15% 4.61%


6.20%

34.10%

54.87% 57.14%
30.97%

Nombor dan Operasi


Sukatan dan Geometri
Statistik dan Kebarangkalian
Perkaitan dan Algebra
TEMPLAT PENTAKSIRAN KSSR (Semakan 2017) MATEMATIK

TAHUN 1 DAN
TAHUN 2
TEMPLAT PENTAKSIRAN KSSR (Semakan 2017) MATEMATIK

TAHUN 3 –
TAHUN 6
BILANGAN PENANDAAN
TEMPLAT PENTAKSIRAN KSSR (Semakan 2017)

MATEMATIK TAHUN 1 - 6
MATEMATIK TAHUN 1
HINGGA 6
NOMBOR SUKATAN PERKAITAN STATISTIK DAN
DAN OPERASI DAN GEOMETRI DAN ALGEBRA KEBARANGKALIAN

BILANGAN PENANDAAN
KEMAHIRAN PROSES

SIKAP DAN NILAI

KESELURUHAN
TAHUN NOMBOR
PECAHAN MASA UKURAN KOORDINAT. PENGURUSAN DATA
BULAT DAN
PERPULUHAN WANG DAN DAN RUANG NISBAH DAN DAN
OPERASI
DAN PERATUS WAKTU SUKATAN KADARAN KEBOLEHJADIAN
ASAS

1       6
2       6
3        7
4        7
5        7
6        7
TEMPLAT PENTAKSIRAN KSSR (Semakan 2017)

MATEMATIK TAHUN 1 - 6
Penandaan Kelompok
Tajuk
BIDANG TAJUK TAJUK
PEMBELAJARAN (PENANDAAN) (KEMAHIRAN)
Nombor dan Nombor Bulat dan Operasi • Nombor Bulat
Operasi Asas • Tambah
• Tolak
• Darab
• Bahagi
• Operasi
bergabung
Pecahan, Perpuluhan dan • Pecahan
Peratus • Perpuluhan
• Peratus

Wang • Wang
TEMPLAT PENTAKSIRAN KSSR (Semakan 2017)

MATEMATIK TAHUN 1 - 6
Penandaan Kelompok
Tajuk
BIDANG TAJUK TAJUK
PEMBELAJARAN (PENANDAAN) (KEMAHIRAN)
Sukatan dan Masa dan Waktu • Masa dan Waktu
Geometri
Ukuran, Sukatan dan • Panjang
Ruang • Jisim
• Isi Padu Cecair

• Ruang

Perkaitan dan Koordinat, Nisbah dan • Koordinat


Algebra Kadaran • Nisbah
• Kadaran

Statistik dan Pengurusan Data dan • Pengurusan Data


Kebarangkalian Kebolehjadian • Kebolehjadian

Anda mungkin juga menyukai