Anda di halaman 1dari 4

Sejarah Pendidikan

untuk Kefahaman
Sejagat (EIU)
Sejarah EIU

 Idea ini tercetus semasa Persidangan Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa


Bersatu (PBB) sesi ke-18 yang bertempat di Paris pada 17 Oktober - 23
November 1974.

 Asia-Pasifik Centre of Education for International Understanding


(APCIEU) memainkan peranan penting dalam mempromosikan EIU
Tujuan EIU

 menanam budaya perdamaian yang meliputi individu, masyarakat, antarabangsa /


sistem global dan hubungan yang berterusan antara manusia dan alam sekitar.

 EIU didasarkan oleh Four Pillars of Education.


Fokus EIU

 Pendidikan Hak Asasi manusia/ Human Rights Education

 Pendidikan Alam Sekitar /Environmental Education

 Pendidikan Perdamaian/Peace Education

 Kesetaraan Gender/Gender Equality