Anda di halaman 1dari 6

http://www.free-powerpoint-templates-design.

com

2020
BAB 5 PERHUBUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN

NILAI DALAM PERHUBUNGAN DAN 01


BATAS PERHUBUNGAN YANG SIHAT

CARA MENJALIN HUBUNGAN DAN


02
MENGEKALKAN BATAS
PERHUBUNGAN YANG SIHAT

MENILAI KEBAIKAN BATAS 03


PERHUBUNGAN SIHAT DALAM
KEHIDUPAN HARIAN
DEFINISI
PERHUBUNGAN
YANG SIHAT

• KOMUNIKASI YANG BERKESAN


BATAS PERHUBUNGAN YANG SIHAT
KESAKSAMAAN
KOMPROMI Tidak bersikap
mementingkan diri sendiri
Tolak ansur diperlukan
dan adil
dalam penyelesaian RASA HORMAT
masalah
Tidak melebihi had dan
batas yang tidak disukai
pasangan
KEJUJURAN
Tidak menipu dan bersikap
jujur dalam apa-apa situasi KEPERCAYAAN
Mempercayai tanpa ada
syak wasangka.
KOMUNIKASI BERKESAN
Berkomunikasi secara
telus, Bahasa yang lembut
SOKONGAN
,suara yang jelas,tidak
mengikut emosi berfikir Bersedia memberi dan menerima
sebelum bercakap dan galakan yang mendatangkan
tidak memaksa pasangan kebaikan
MENGEKALKAN PERHUBUNGAN DAN
PERGAULAN YANG SIHAT
BERKONGSI MASALAH Pergaulan antara lelaki
Tidak merahsiakan dan perempuan
masalah Tidak bebas bergaul

Bersalaman dengan
rakan Pergaulan antara guru
Menjaga hubungan mesra dan murid
Menjaga adab ketika
berhadapan dengan guru
Jalan menunduk di
hadapan orang tua
Sentiasa menghormati Menghormati privasi
orang tua Tidak menceroboh atau
mengganggu hak peribadi orang
lain
KEBAIKAN BATAS PERHUBUNGAN YANG
SIHAT
Hubungan yang sihat
wujud bukan sahaja ketika
Menyokong kejayaan waktu senang tetapi juga
rakannya tanpa prejudis sentiasa berada di sisi
ketika waktu sukar

Seseorang boleh
bekerjasama dan
Mendapat tempat dan berganding bahu sehingga
perhatian masyarakat mencapai matlamat yang
serta sentiasa selesa ditetapkan
menjadi diri sendiri

Mewujudkan suasana harmoni


dan gembira rakan dan keluarga