Anda di halaman 1dari 34

KULIAH 3

LOGIK DAN METODOLOGI


DISEDIAKAN OLEH
AZIZAH ZAKARIA
OUTLINE
3.1 DEFINISI LOGIK
3.2 KEPENTINGAN ILMU LOGIK
3.3 KEDUDUKAN LOGIK DARI SUDUT
KLASIFIKASI ILMU (KERANGKA EPISTEMOLOGY)
SAMBUNGAN
Umumnya, tokoh-tokoh falsafah Islam
• 3.1
berpendapat dari segi status
epistemologinya, ilmu logik hendaklah
dianggap sebagai ilmu alat, tetapi alat
yang sungguh istimewa. Dengan kata lain,
ilmu logik/mantik ini boleh menjadi alat
untuk memahami semua ilmu.
3.4 KATEGORI LOGIK BERDASARKAN
METODOLOGI
• 4.1 Logik klasik
• Terkenal dengan metod deduksi dan silogisme.
• Dinamakan logik klasik kerana muncul ditangan
tokoh-tokoh falsafah Yunani. (Socrates, Plato
dan Aristotle).
• Penaakulan logi klasik memfokus terhadap
metod deduksi dan silogisme sebagai asas
metodologi. Ia bersifat teori yang benar bukan
praktikal.
3.5 HURAIAN METOD DEDUKSI DAN
SILOGISME
CONTOH PENGHUJAHAN SILOGISME

Formula penghujahan
Premis 1: Premis major/mukaddimah
kubra
Premis 2: Premis minor/mukaddimah
sughra
Premis 3: Kesimpulan/natijah
SYARAT UTAMA PENGHUJAHAN
SILOGISME
Premis utama adalah pernyataan a priori
untuk mendapat kesimpulan yang benar. Jika
semua premis adalah benar, maka
penghujahan adalah sah.

Premis 1: Semua manusia mati


Premis 2: Socrates manusia
Kesimpulan: Socrates mati
•Premis 1: Semua yang
memabukkan haram
•Premis 2: Arak memabukkan
•Kesimpulan: Arak haram
KEISTIMEWAAN KAJIAN DEDUKSI
MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM
• Penaakulan dalam metod deduktif adalah kajian sempurna dan
menghasilkan perumusan yang benar dan meyakinkan. Justeru itu,
tokoh-tokoh ilmuan Islam mengguna metod ini dan dan disesuaikan
dalam metod al-qias dan gunapakai dalam ilmu usul al-Fiqh dalam
mengangani kes-kes yang baru muncul yang tidak didapati dalil dalam al-
Qur’an.
• Selain itu, kaedah ini boleh memantap hujah-hujah metafizik. Al-Ghazali
mengaplikasi kaedah deduksi al-qias ini dalam merungkai perdebatan di
antara Nabi Ibrahim dan Namrud dalam surah al-Baqarah :258
CONTOH SILOGISME/QIAS AL-GHAZALI

• Dipetik dari surah al-Baqarah:258 yang bermaksud:


• “Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka
(jika engkau tuhan) terbitkanlah matahari dari barat.”
• Al-Ghazali kemudian merungkainya dalam bentuk Burhan
dengan kaedah silogisme.
• Premis 1: Setiap yang mampu menerbitkan matahari adalah Tuhan
• Premis 2: Allah mampu menerbitkan matahari
• Kesimpulan: Allah Tuhan.

• Premis 1: Setiap yang tidak mampu menerbitkan matahari bukan


tuhan
• Premis 2: Namrud tidak mampu menerbitkan matahari
• Kesimpulan: Namrud bukan tuhan.
• 4.2 Logik Moden
• Terkenal dengan metod induksi yang lebih mendekati kajian
sains dan eksprimental.
• Digelar sebagai logik moden kerana ia muncul di zaman moden
era sains dengan metod induksi sebagai metodologi asas.
Penaakulan secara induksi dimulai daripada kes-kes khusus
hingga meningkat kepada perumusan kesimpulan secara
umum. Metod kajian induksi adalah dalam bentuk mengkaji
sebahagian fakta atau sampel yang tertentu sahaaja yang
boleh dikaji, kemudian penaakulan kesimpulan dibuat secara
menyeluruh dengan meliputi objek yang dikaji atau tidak dikaji.
• Metod ini adalah berasaskan “empirical studies” atau dalam
bentuk “a postriori”.
KAJIAN INDUKSI MEMPUNYAI PELBAGAI METOD
PENYELIDIKAN, ANTARANYA IALAH:
CONTOH-CONTOH KAJIAN INDUKSI
• Contoh 1
• Pengkaji memerhati dan meneliti sebahagian jenis
binatang yang makan dan didapatinya menggunakan
rahang bawah ketika mengunyah makanan, maka
dibuat kesimpulan bahawa semua binatang
menggerakkan rahang bawah ketika makan. Kaedah ini
boleh dianalogi seperti berikut:
• Kucing ketika makan menggerakkan rahang bawah
• Kambing ketika makan menggerakkan rahang bawah
• Lembu ketika makan menggerakkan rahang bawah
• Unta ketika makan menggerakkan rahang bawah
• Keldai ketika makan menggerakkan rahang bawah
• Harimau ketika makan menggerakkan rahang bawah
• Kesimpulannya, semua binatang menggerakkan
rahang bawah ketika makan.
CONTOH 2

• Pernyataan bahawa matahari terbit dari Timur menerusi pemerhatian sejak


dari dahulu kala. Sehingga kini pernyataan itu benar. Walau bagaimana pun
mengikut pegangan seseorang Muslim bahawa pernyataan ini tidak menjamin
proses yang sama akan berlaku pada masa akan datang. Oleh itu bagi
seseorang pengkaji Muslim ,mereka menemukan titik penemuan di antara
hasil kajian dengan berita-berita dari langit, iaitu al-Qur’an dan al-Sunnah.
CONTOH FALASI KERELEVANAN

• 1. FALASI PENYIMPULAN TIDAK RELEVAN (FALSE CAUSE)


 
• PENYIMPULAN YANG DIKEMUKAKAN MENYIMPANG DARI
TUJUAN

• CONTOH: MASALAH PENGANGGURAN DALAM NEGARA


DISEBABKAN MASALAH EKONOMI DUNIA.
2. FALASI SERANGAN PERIBADI
•MENGALIH HUJAHAN DENGAN ISU PERIBADI, BUKAN
PENDAPAT ATAU PRINSIP.
 
•CONTOH: PENDAPAT ALI BENAR DISEBABKAN CARA
PEMAKAIANNYA YANG BAIK
• 
3.FALASI SERANGAN SITUASI PERIBADI
•CONTOH: HUJAHAN ALI TIDAK BENAR SEBAB DIA DARI
KELOMPOK MUSUH
 
4. FALASI KEJAHILAN
•HUJAHAN DIANGGAP BENAR KERANA PIHAK LAWAN GAGAL
MEMBUKTIKANNYA SALAH
• 
•CONTOH: DISEBABKAN ALI GAGAL MEMBUKTIKAN RUH ITU
WUJUD, MAKA RUH TIDAK WUJUD.
• 5. FALASI MENAGIH SIMPATI
 
• SOKONGAN KEPADA HUJAHAN DENGAN MENAGIH SIMPATI
 
• CONTOH: KITA PATUT PERTAHANKAN PENDAPAT ALI KERANA
DIA YATIM LAGI PIATU
• 6. FALASI MERUJUK KEPADA AUTORITI
• 
• KEBENARAN HUJAHAN DISANDARKAN KEPADA AUTORITI
PENGARUH SESEORANG
•  
• CONTOH: TINDAKAN ALI MELETAKKAN PALANG DIPINTU
MASUK PEJABAT ADALAH BENAR KERANA DIA ORANG
PALING BERPANGKAT DISINI
• 7. FALASI MENOLAK AKIBAT KERANA SEBABNYA TIDAK
BERLAKU
•  
• HUJAHAN YANG MENGANDAIKAN SESUATU ITU TIDAK
BERLAKU KERANA TIADA SEBAB YANG LAZIM BERLAKU
•  
• CONTOH: HARI INI TIDAK AKAN HUJAN KERANA CUACA
TIDAK MENDUNG
KULIAH 5 METAFIZIK
DEFINISI METAFIZIK
CIRI-CIRI KAJIAN METAFIZIK
KATEGORI KAJIAN METAFIZIK

Anda mungkin juga menyukai