Anda di halaman 1dari 9

GEJALA

PONTENG
SEKOLAH DAN
KELAS
DEFINISI
PONTENG
SEKOLAH
Ponteng mengikut takrifnya
adalah meninggalkan tugas
tanpa kebenaran.
*Ponteng merupakan satu
perbuatan salah laku dan
melanggar peraturan sekolah
Menurut Kamus Dewan, ponteng
didefinisikan sebagai lari
daripada tanggungjawab atau
tugas tanpa kebenaran.
Ponteng juga merujuk kepada
pelajar yang menghadiri sekolah
tetapi tidak menghadiri kelas,
sama ada salah satu kelas,
beberapa kelas, ataupun
kesemua kelas dalam satu-satu
hari tersebut.
KATEGORI PONTENG
SEKOLAH
 Ponteng sekolah dengan  Ponteng sekolah TANPA
kebenaran kebenaran
Lazimnya dikaitkan apabila Ponteng sekolah tanpa kebenaran
didapati seorang pelajar yang tidak ialah situasi pelajar yang tidak
menghadirkan diri ke sekolah hadir ke sekolah tanpa
disebabkan oleh sesuatu yang menyertakan sebarang apa jua
tidak dapat dielakkan dan di luar bentuk penyataan sama ada
bidang kawalan sama ada secara secara bertulis atau
sengaja atau tidak. Dengan syarat pemberitahuan lisan.
pelajar tersebut mestilah membuat
kenyataan sama ada dalam bentuk
bertulis iaitu melalui surat atau
pemberitahuan secara lisan.
LOKASI
 Rumah sendiri
 Pusat-pusat permainan dan siber kafe
 Bangunan kosong
 Bawah jambatan
 Pinggir hutan dan semak samun
 Pusat membeli belah
Kepincangan Institusi Keluarga
a) Ibu bapa bersikap materialistik dan individualistik
sehingga jarang meluangkan masa bersama anak-anak.
b) Anak-anak jarang ditegur dan dididik sehingga anak-
anak tidak dapat membeza baik dan buruk sesuatu
perkara seperti kata pepatah tidak bijak membeza
antara kaca dan permata.
c) Ibubapa jarang menekankan pendidikan agama di
rumah sehingga anak-anak tidak mengenal halal dan
haram serta pahala dan dosa sesuatu perkara.
Kemunculan Pusat Hiburan
d) Kemunculan pusat-pusat hiburan bagai cendawan
tumbuh selepas hujan.
e) Kafe siber yang begitu banyak di kawasan bandar
termask pekan-pekan kecil sering dijadikan medan
pertemuan.
f) Pelajar-pelajar kita yang digosokkan dengan wang saku
berlebihan oleh ibubapa mendorong mereka menunjungi
kafe siber.
Hilang minat belajar
g) Pelajar-pelajar yang lemah dalam pelajaran
menangguhkan kerja sekolah dan tidak membuat
sebarang persediaan untuk pelajaran yang akan datang.
h) Keadaan ini menyebabkan mereka banyak ketinggalan
dalam pelajaran dan berasa bosan berada di dalam
kelas.
i) Pada masa yang sama, mereka sering dimarahi oleh
guru dan dikenakan tindakan disiplin kerana gagal
menyudahkan kerja sekolah ataupun tidur di dalam
kelas
KESAN-KESAN
Ke atas negara


Kerajaan terpaksa menanggung kos yang tinggi.

Menjejaskan proses pembangunan dan produktiviti negara.

Negara akan kehilangan pemimpin yang berwibawa pada masa akan datang.

Ke atas diri remaja


Masa hadapan menjadi gelap-gelita

Boleh membahayakan keselamatan dan kesihatan diri kerana terlibat dalam penagihan dadah, lumba haram dan gengsterisme.

Gagal menguasai pendidikan dalam usia yang muda.

Ke atas keluarga dan masyarakat


Mencemari imej keluarga dan bangsa.

Tindakan remaja sebegini menjadi contoh yang kurang baik kepada adik-adik.

Keluarga dan bangsa bukan sahaja menaggung malu tetapi menanggung kos pelajaran, perubatan dan pemulihan remaja yang tidak berakhlak.
LANGKAH-LANGKAH
Peranan keluarga Peranan sekolah Peranan kerajaan
Peranan keluarga
Ibu bapa sendiri harus menjadi
Peranan
Wargasekolah
pendidik sendiri Peranan kerajaan
Kerajaan harus mengadakan
Ibu bapa sendiri
suri teladan yangharus menjadi
paling Warga
menjadi pendidik
model dan sendiri
teladan Kerajaan haruskempen
mengadakan
pelbagai jenis untuk
suri teladan yang pelbagai
paling hal menjadi model dan teladan pelbagai
sempurna dalam yang paling sempurna memberi keinsafan danuntuk
jenis kempen
sempurna dalam pelbagai hal yang paling sempurna memberi
dan perkara kepada anak-anak. kepada pelajar. kesedarankeinsafan dan
kepada generasi muda
dan perkara
Ibu bapa kepada
harus anak-anak.
mencurahkan kepada pelajar. dan kesedaran kepada generasi muda
Unit Bimbingan agar menghargai diri dan masa.
Ibu bapa harus mencurahkan
kasih sayang dan sentiasa Unit Bimbingan dan agar menghargai
Kerajaan diri dan masa.
harus menguatkusakan
kasih sayang dan terhadap
sentiasa Kaunseling harus Kerajaan harus menguatkusakan
mangambil berat Kaunseling
mengadakan harus
banyak program
undang-undang dan
mangambil berat terhadap
kebajikan dan keselamatan undang-undang
menjatuhkan hukumandan yang
mengadakan banyakmotivasi,
khas seperti kursus program
kebajikan
anak-anak.dan keselamatan menjatuhkan hukuman yang
lebih berat terhadap golongan
anak-anak.
khas seperti
dan kem jati kursus motivasi,
diri kepada lebih berat terhadap golongan
Ibu bapa memberikan pelbagai dan kem jati diri kepada muda yang bersalah.
Ibu muda yang bersalah.
jenisbapa
ilmumemberikan
dan pendidikanpelbagai pelajar-pelajar.
pelajar-pelajar.
Kerajaan harus mengadakan
jenis ilmu dan pendidikan Pihak sekolah harus Kerajaan harus mengadakan
lebih banyak operasi, sekatan
kepada anak-anak seperti
kepada anak-anak seperti Pihak sekolah harusperaturan
menguatkuasakan lebih banyak operasi,
jalan raya dan tangkapan sekatan
pendidikan keagamaan,
pendidikan keagamaan, menguatkuasakan
dengan tegas untuk peraturan jalan raya dan
sepanjang tahuntangkapan
untuk
pendidikan keselamatan jalan
pendidikan keselamatan jalan dengan tegas untuk sepanjang tahun
mencegah jenayah untuk
dalam
raya, pendidikan kepenggunaan mengurangkan masalah mencegah jenayah dalam
raya, pendidikan
dan sebagainya. kepenggunaan mengurangkan
disiplin pelajar. masalah kalangan generasi muda.
dan sebagainya. disiplin pelajar. kalangan generasi muda.
KESIMPULAN
 Kita perlu menerima realiti bahawa masalah ponteng sekolah dan kelas di negara
kita memang menampakkan lonjakan drastik yang bukan sahaja merimaskan
masyarakat malah turut mencemaskan pemimpin-pemimpin negara.
 Walau bagaimanapun, tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa masalah ponteng
sekolah dan kelas di negara kita masih rendah dan terkawal jika dibandingkan
dengan negara-negara lain di dunia khususnya di Eropah dan Asia.
 Malahan, kita mengakui bahawa masalah ponteng sekolah di negara kita masih
berada di peringkat kulit dan belum lagi menyerang urat dan isi.
 Dengan yang demikian, adalah menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk
institusi keluarga, institusi agama, masyarakat, media massa, swasta dan pihak
kerajaan untuk menggembleng tenaga bagi membanteras masalah ponteng
sekolah dan kelas dari bumi Malaysia kerana bertepuk sebelah tangan tidak
akan berbunyi.
SEKIAN,
TERIMA KASIH
DAN APAKAH PERTANYAAN ANDA?