Anda di halaman 1dari 13

EDUP3063 Tutorial M2:

Bagaimanakah seorang guru dapat


meningkatkan keobjektifan dalam
penskoran dan item ujian dalam
pentaksiran di sekolah.
Perbincangan mestilah disertakan hujah
dan contoh yang sesuai.
Nama Ahli: Siew Young Giin
Chang Yun Xi
Definisi Keobjektifan
• Keobjektifan sesuatu ujian merujuk kepada
ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa
skrip jawapan atau ketepatan seseorang
pentaksir memberi skor calon (R. Jeyagobi &
S. Subramaniam, 2007)
Keobjektifan Penskoran
Keobjektifan Penskoran
• Seorang atau banyak pemeriksa yang
berlainan akan mencapai keputusan
yang sama untuk skrip ujian pada
bila-bila masa tanpa ada ralat
peluang
• Elak daripada penghakiman peribadi
Langkah meningkatkan keobjektifan
penskoran dalam pentaksiran

• Skema penskoran perlu disediakan.

• Skema penskoran disemak oleh beberapa


pensyarah yang pakar dalam bidang yang diuji.

• Skema disediakan lebih awal.


Contoh

m/s 13
Keobjektifan Item Ujian
Keobjektifan Item Ujian
• Item yang dikemukakan akan
mempunyai satu jawapan yang tetap
• Item objektif mempunyai
keobjektifan yang tinggi kerana
mempunyai satu respon yang tepat
Langkah meningkatkan keobjektifan item ujian
dalam pentaksiran

1) Menyediakan skema penskoran


yang tepat dari segi sampel
jawapan, kandungan dan
penggredan serta mengadakan
penyelarasan dari segi penskoran
sebelum pemeriksaan dilaksanakan
Contoh

m/s 1
Langkah meningkatkan keobjektifan item ujian
dalam pentaksiran

2) Pemeriksa perlu memeriksa semua


soalan 1 dahulu sebelum beralih ke
soalan 2
- Membantu pemeriksa melaksanakan
pemeriksaan dengan sistematik dan
konsisten
Kesimpulan
• Oleh itu, keobjektifan penting untuk
memastikan pemeriksa mahir dalam memberi
markah yang sama kepada skrip jawapan yang
sama.
• Sekiranya prosedur objektif digunakan,
kebolehpercayaan hasil ujian adalah terjamin.

Anda mungkin juga menyukai