1) Sejarah Sekolah 2) Visi Sekolah 3) Misi Sekolah 4) Moto Sekolah 5) Logo Sekolah 6) Gambar Sekolah 7) Pelan Sekolah (externior & internior) 8) Carta Organisasi Sekolah 9) Perkembangan Fizikal & Infrakstui Sekolah 10) Pencapaian Sekolah 11) Peraturan Sekolah .

.

.

SMK (P) St. George akan menjadi antara sekolah terbilang di ASEAN dengan menjana pembelajaran lestari menjelang tahun 2010 .

.

1) Sistem tadbir urus yang telus dan berkesan 2) Beramanah. 3) Budaya kerja berkualiti. 5) Menerapkan budaya kecemerlangan akademik dan kokurikulum serta pembentukan keperibadian yang sempurna. . iltizam dan bertanggungjawab 4) Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebihkondusif dan harmoni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful