Anda di halaman 1dari 9

PERANCANGAN AKTIVITI PSV

BAGI PENTAKSIRAN ASPEK


KOGNITIF, AFEKTIF DAN
PSIKOMOTOR

Disediakan oleh : Lai Tsin Hiung


• Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bukan hanya melibatkan
pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan.
Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan
kefahaman kognitif, psikomotor dan afektif mereka.
Kognitif

Pentaksrian
PSV

Afekti Psikomotor
f
• Aspek kognitif
meliputi kefahaman tentang unsur seni, prinsip rekaan, pengetahuan
tentang alat serta teknologi bahan, bentuk gubahan serta kemasan dan
pemahaman dan penghargaan.
• Aspek psikomotor
melibatkan penilaian proses dalam penghasilan bahan.
• Aspek afektif
dijalankan melalui pemerhatian, sikap dan perlakuan murid yang
direkod.
Pentaksiran Kognitif

• Melalui pemerhatian yang aktif


Aspek ini melibatkan sensitiviti deria. Semasa menyediakan aktiviti,
perhatian diberi kepada perkara berikut:
 pengetahuan sedia ada murid;
 benda yang konkrit;
 minat, kecenderongan dan latar belakang murid;
 bahan, bunyi, pergerakan, dan aksi; dan
 mencetus idea dan imaginasi
Pentaksiran Afektif
• Murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang
wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Ini termasuklah
memelihara dan memulihara alam sekitar, nilai patriotisme, nilai
kebersihan dan kepekaan. Dengan ini murid akan dapat membuat
pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan
Melalui proses apresiasi ;
•  penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya;
 perasaan, penghargaan dan refleksi diri; dan
 penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan
kandungan
Pentaksiran Psikomotor
•  Melalui kemahiran yang diperolehi murid seperti kemahiran
memanipulasi bahan, alat dan teknik, mengaplikasi disiplin seni
visual, menggunakan teknologi bahan dan perkakasan.
• Penilaian kepada aspek psikomotor juga merujuk kepada keupayaan
murid memanfaatkan alatan dan bahan khusunya dalam teknik
melukis, mencatan dan membuat binaan.
• Perkembangan motor halus dan kasar pada otot murid
mempengaruhi pentaksiran psikomotor ini.
Sekian Terima Kasih