Anda di halaman 1dari 8

Peringkat

Perkembangan
Guru
Disediakan oleh:
Nur Siti Aishah Binti Mohd Shah
2

Peringkat Perkembangan Guru

Teori-teori Peringkat Perkembangan Guru

Lima Peringkat Enam Peringkat


Teori Keprihatinan
Perkembangan Guru Perkembangan Guru
Guru (Fuller, 1969)
(Trotter, 1986) (KPM, 2016)
3

Teori Keprihatinan Guru (Fuller, 1969)


a) Peringkat
keprihatinan
terhadap
diri/
kemandirian
diri

b) Peringkat
keprihatinan c) Peringkat
terhadap impak
tugas
4

-Guru berasa -Guru memberi -Guru melihat

Peringkat Impak
Peringkat Tugas
Peringkat kemandirian diri
bimbang tentang tumpuan pelajarnya
kemampuan diri terhadap cara sebagai individu
untuk mengawal memperbaik yang mempunyai
kelas dan apa- pengajarannya pelbagai
apa jua yang serta menguasai keperluan.
akan isi kandungan
diperkatakan mata pelajaran.
oleh ibu bapa
serta guru-guru
lain

Memerlukan sokongan emosi, sosial dan fizikal pada setiap peringkat.


Turut dipengaruhi oleh perubahan persekitaran seperti perubahan kurikulum
5

Lima Peringkat Perkembangan


Guru (Trotter, 1986)
Tahun Mengajar

15 Peringkat pakar

10 Peringkat mahir

5 Peringkat cekap
3 Peringkat novis lanjutan
1 Peringkat novis
6
-Mula - Tambah dan -Ada kelayakan -Mahir dalam -Guru yang

Novis Lanjutan

Pakar
Cekap

Mahir
mempelajari mantapkan ikhtisas bidangnya gemilang dan
cara-cara kefahaman -Lebih fokus -Golongan yang terbilang
mengajar fakta, konsep, kepada diingati dan -mempunyai
prinsip pembelajaran disanjungi oleh gaya
-Mempelajari murid. bekas
fakta, konsep tentang pdp. pembelajaran
-Memahami pelajarnjya
yang lancar
dan peraturan -Pengalaman prinsip dan -Gaya lancar
asas awal kepada konsep dan spontan -Berautoriti
pengajaran amalan bilik pembelajaran yang dalam
darjah dalam pelbagai membolehkann profesionnya
-Belum dapat situasi ya membuat
menangani membantu -Idea dan
membina -Mempunyai keputusan kemahirannya
tugas harian pelbagai mengikut intuisi dapat
guru keyakinan diri
strategi -Kaya dengan mempengaruh
-PISMP / -Perlu pengajaran pengalaman i polisi-polisi
DPLI bimbingan mengikut -Kreatif dan berkaitan
mentor. keperluan unik pengendalian
pelajar yang pengajaran di
-PBS dan berbeza.
praktikum bilik darjah
7
Enam Peringkat Perkembangan Guru
(KPM, 2016) Berwawasan
Pemikir JU
Holistik SA

Pemikir DG
Strategis Strategik 54

Peneraju DG
Profisien Perubahan 52

Pembimbing
Kompeten & Mentor

DG DG
Beraspirasi Penggerak 44 48

DG
Permulaan Pelaksana
41

Model kerangka latihan dan pembangunan berasaskan pertumbuhan (Khair, 2007)


8

Tamat.
Terima Kasih