Anda di halaman 1dari 12

Guru Arus

PK P.Khas/ Setiausaha Guru P.Khas Perdana


Penyelaras PPI (Guru (Guru
PPKI Pendamping) Subjek Kelas

PERANAN DAN
PPI)

Pengetua/
Guru
TANGGUNGJAWAB
Guru
Besar Kelas

JPKS SEKOLAH Guru


Bimbingan
&
Kaunseling

Guru Guru Guru


PIBG
PPM SPBT Pemulihan Disiplin
Sekolah Khas
PENGETUA/
GURU BESAR

Mengurus PCG bagi kegunaan


MBK yang mengikuti PPI Merancang, menubuhkan
secara inklusif separa / inklusif dan mempengerusikan JPKS
penuh
Bantu pihak
Kenal pasti MBK Pastikan aktiviti
pentadbiran
yang berpotensi ke pelaksanaan PPI
laksanakan
PPI dan pantau didokumentasikan.
mesyuarat JPKS.
perkembangan murid.

Sediakan Laporan
Kenalpasti guru Tempoh Percubaan 3
pendamping dan PK PENDIDIKAN dan analisis
tetapkan jadual waktu pencapaian MBK.
KHAS/
PENYELARAS
PPKI
Pastikan keperluan
murid di kelas
Merancang dan inklusif dan
menyelaras LDP laksanakan proses
transisi.
Sediakan data
Bentangkan calon
murid PPI untuk
murid PPI dalam
keperluan JPN/
PPD Mesyuarat JPKS.
Dilantik dalam
kalangan guru
pendidikan khas
(hadir kursus PPI)

Sediakan
urusan surat Mendokumentasi
menyurat pelaksanaan PPI
JPKS SETIAUSAHA PPI

Bantu laksanakan
PPI
Kenalpasti murid PPI dan lengkapkan
borang pencapaian berdasarkan SSKI

MBK “bersedia” - laksanakan


pentaksiran akademik Sediakan RPI, pelaporan dan pantau
MBK ‘kurang bersedia’- rujuk perkembangan pencapaian MBK.
pasukan pelbagai disiplin GURU
PENDIDIKAN
KHAS (GURU
PENDAMPING)
Lengkapkan borang cadangan dan surat Bimbing MBK semasa PdP
penempatan MBK ke kelas inklusif dan bantu guru subjek
rancang RPH

Tetapkan perjumpaan ibu


bapa/ penjaga
GURU ARUS PERDANA (GURU SUBJEK KELAS PPI)
Menjadi ahli JPKS.

Terima kehadiran dan jaga kebajikan MBK.

Bekerjasama dengan guru pendamping rancang RPH.

Lapor pencapaian akademik MBK.

Tingkatkan pengetahuan dengan menghadiri latihan.

Berbincang dengan guru kelas dan guru pendidikan khas bagi


pemilihan rakan inklusif untuk MBK.
GURU KELAS
Menjadi ahli JPKS.

Kemas kini data dan profil MBK dalam APDM Merekod


kehadiran MBK di PPI.

Pastikan kebajikan MBK dijaga.

Bekerjasama dengan S/U peperiksaan untuk daftar MBK sebagai


calon berkeperluan khas (CBK).

Sediakan laporan prestasi MBK.

Berbincang dengan guru subjek dan guru pendidikan khas bagi


membuat pemilihan rakan inklusif untuk MBK.
Laksanakan program
bersama-sama guru
arus perdana / guru
pendidikan khas untuk
MBK

Memberi
kaunseling GURU Bekerjasama
kepada MBK menjaga
dan ibu bapa/
BIMBINGAN & kebajikan MBK
penjaga KAUNSELING

Sediakan laporan
setelah
melaksanakan
kaunseling
GURU GURU PPM
DISIPLIN GURU SPBT
PEMULIHAN
SEKOLAH
KHAS • Menghantar dan
• Bekerjasama mengambil MBK
• Kenalpasti MBK
dengan guru PPKI • Mengurus yang mengikuti
tentang masalah yang berada di inklusif separa
pesanan,
tingkah laku MBK kelas arus perdana • Membantu
pengagihan dan
direkodkan
• Sediakan laporan/ pemulangan buku menyediakan
sebagai murid
maklumat teks SPBT MBK keperluan MBK
inklusif.
berkaitan disiplin
murid
JAWATANKUASA
PERSATUAN IBU BAPA DAN
PENDIDIKAN KHAS
GURU (PIBG)
SEKOLAH (JPKS)

• YDP PIBG menjadi ahli JPKS • Rancang pelaksanaan PPI


• Tingkatkan kerjasama antara pihak sekolah • Cadang kelas ikut tahap murid
dalam pelaksanaan PPI • Laksanakan taklimat kepada ibu bapa dan
• Menyebar luas maklumat PPI kepada guru terlibat
masyarakat • Laksanakan mesyuarat sekurang-kurangnya
• Tingkatkan penglibatan ibu bapa, komuniti 2 kali setahun
dan sektor swasta • Pengerusi - PGB sekolah. (kehadiran
• Laksanakan Sukarelawan dalam Kelas sekurang-kurangnya 5 ahli yang lain)
(SdK)
JAWATANKUASA PENDIDIKAN KHAS SEKOLAH (JPKS)
(SEKOLAH RENDAH)
JAWATANKUASA PENDIDIKAN KHAS SEKOLAH (JPKS)
(SEKOLAH MENENGAH)