Anda di halaman 1dari 15

TEORI PEMEROLEHAN

TEORI KOGNITIF
KONSEP
DEFINISI
PERANAN

TEORI KOGNITIF
( JEAN PIAGET )
PELOPOR
KAITAN DENGAN
PERKEMBANGAN
BAHASA KANAK-KANAK

CONTOH-CONTOH
•Manusia mempunyai peringkat otak dan saraf
yang tinggi - berkebolehan mempelajari
pelbagai perkara
•P&P adalah proses mental bukan mekanis
•Kanak-kanak menyerap dan menyesuaikan
pengetahuan sedia ada dalam otaknya dengan
data-data yang diperoleh daripada persekitaran
Definisi kognitif
• Berkaitan dengan kognisi, iaitu
aktiviti / proses peroleh ilmu
secara taakulan/ pemikiran
melalui deria.
• Perkembangan kognitif
bergantung kepada perkembangan
otak, sensori-motor( fizikal) dan
perkembangan sosial.
PELOPOR
-Jean Piaget yang merupakan seorang Profesor
Sastera dalam bidang Sejarah dan berminat
tentang ilmu alam.
-Beliau memulakan kariernya sebagai penulis
pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun.
-Meminati Psikologi apabila beliau terpilih
menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti
Jeneva dan dilantik sebagai ketua "Swiss Society
for Psychologist."
-Jean tidak berminat melihat hasil jawapan betul
yang diberikan oleh kanak-kanak, tetapi lebih
berminat melihat pola-pola perlakuan yang
ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka
memberikan jawapan yang salah.
-Pola-pola perlakuan memberikan petunjuk bagi
pengetahuan bagaimana proses pembentukan
pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak.
-Teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan
kepada perkembangan kognitif kanak-kanak.
KONSEP-KONSEP TEORI
KOGNITIF

SKEMA AKOMODASI

ASIMILASI ADAPTASI
SKEMA

-merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri


manusia untuk melakukan sesuatu 
dengan cara tertentu. 
Contoh :
bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan
pantulan yang dikenali sebagai skema (gerakan
menghisap, memandang, mencapai, merasa, 
memegang, serta menggerakkan tangan dan kaki).
-contoh skema (memegang), kandungan
skemanya adalah memegang benda yang tidak
menyakitkan.
-bayi cenderung memegang benda-benda yang
tidak menyakitkan seperti  jari ibu.
-Skema yang ada pada bayi akan menentukan
bagaimana bayi bertindakbalas dengan 
persekitarannya.
ASIMILASI

-Merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang


baru diperolehi dengan skema sedia ada.
-Proses asimilasi membolehkan manusia mengikuti
sesuatu modifikasi skema daripada pengalaman baru.
-Contoh: seorang kanak-kanak yang pertama kali melihat
sebiji epal (objek yang baru diperolehi) dan menggunakan
skema memegang (skema sedia ada) lalu merasanya.
Kanak-kanak tersebut mendapat pengetahuan baru 
berkenaan "sebiji epal".
AKOMODASI
-Suatu proses di mana struktur kognitif mengalami
perubahan.
-Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat
mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran
baru yang belum lagi berada dalam perolehan
kognitif kanak-kanak.
-Merupakan suatu proses pembelajaran.
Kaitan Dengan Pemerolehan
Bahasa Kanak-Kanak
Pemerolehan Bahasa - Piaget
• Berasaskan perkembangan kognitif pusat
• Kecekapan diperolehi kanak-kanak melalui
pengalaman dalam interaksi persekitaran
Peringkat Perkembangan Bahasa
Peringkat deria motor - Perkembangan bahasa bermula
18 bulan hingga 2 tahun
• Kanak-kanak secara aktif meneroka persekitaran
yang akhirnya membentuk pola-pola tindakan yang
dinamakan skema atau struktur kognitif
• Struktur kognitif membentuk ilmu pengetahuan
• Hasil pembentukan skema dapat menggambarkan
pengetahuannya dalam pelbagai bentuk simbolik,
lukisan, gambaran mental, bahasa dll
Peringkat Praoperasi Konkrit: 2 – 7 Tahun
• Bahasa makin berkembang akibat tindakannya
dengan persekitaran
• Dapat menguasai pola-pola tindakan yang kompleks
seperti hukum pengekalan (conservation rules),
konsep hubungan (relational concepts), pemasukan
kelas (class inclution) dan persirian (seriation)
• Dapat memperkembangkan pengetahuan mereka
tentang objek-objek dalam persekitaran