Anda di halaman 1dari 9

-PELARASAN

SEMENTARA-
TETAP
SEMENTARA

 Dilakukan apabila
alat mengalami
 Dilakukan setiap PELARASAN kerosakan dan
kali alat didirisiap ALAT perlu dibaiki
di atas stesen. TOTAL STATION  Jika alat berkeadaan
 Untuk memastikan baik, pelarasan
paksi tegak alat dilakukan secara
berada tepat di atas berkala.
titik stesen trabas.  Biasanya dijalankan
 Perlu 3 proses dimakmal.
penting.

next
PELARASAN
SEMENTARA

PANGARASAN
MENDIRISIAPKAN (LEVELLING) PEMFOKUSAN
ALAT & (FOCUSSING)
PEMUSATAN •Menghilangkan bezalihat
(CENTERING

back
Mendirisiapkan alat aras

Mendirisiapkan alat aras amat penting bagi memastikan paksi


alat aras berada tegak di atas stesen yang diduduki. Kejituan
dalam pemusatan alat adalah bergantung kepada jenis alat yang
digunakan dan keadaan tempat kerja ukur.

Langkah-langkah mendirisiapkan alat aras ialah :

Mendirikan kaki tiga dengan ketinggian yang sewajarnya dengan


plat atas berada dalam keadaan mendatar.
Pasangkan alat aras di atas plat kaki tiga.
Tekan kaki tiga ke dalam tanah.
Mengaras alat aras
 Tujuan utama mengaras alat aras ialah bagi memastikan bahawa alat berada
dalam keadaan mendatar pada satah mendatar, iaitu paksi alat aras bersudut
tepat dengan paksi gelembung.
Langkah-langkah untuk mengaras alat aras ialah:

Halakan teleskop selari dengan Pusing teleskop 90° atau selari dengan
mana-mana dua skru kaki (2 & 3). skru kaki no. 1. Pusingkan skru kaki
Pusing kedua-dua skru kaki serentak pelaras no.32 (Jangan pusing skru 2 &
pada arah berlawanan sehingga 3) sehingga gelembung aras berada
gelembung aras berada di tengah- ditengah-tengah
tengah seperti rajah di atas
RAJAH C RAJAH D

Pusing teleskop 90° atau selari


Pusing teleskop 90 atau selari
dengan skru kaki (2 & 3) tetapi
dengan skru kaki no. 1 (berlawanan
berlawanan arah dengan langkah
arah dengan langkah 2). Pusingkan
1 seperti rajah c. Pusing kedua-
skrukaki pelaras no. 1 sehingga
dua skru kaki serentak pada arah
gelembung aras berada di tengah-
berlawanan sehingga gelembung
tengah. Jangan pusing skru 2 & 3
aras berada di tengah-tengah.
(lihat rajah D).
 
Pusing teleskop 90 dan kembali ke kedudukan asal. Sepatutnya
gelembung aras berada di tengah-tengah pada mana-mana arah.
 
Sekiranya gelembung udara masih tidak berada di tengah-tengah,
langkah 1 hingga 5 perlu diulang semula.

Rajah 3(a) dan rajah 3(b) menunjukkan kedudukan gelembung udara sebelum
dan selepas pelarasan alat aras.

Rajah 3(a) Keadaan sebelum pelarasan Rajah 3(b) Keadaan sebelum pelarasan
Memfokus alat aras
Memfokus alat aras amat penting bagi menghilangkan bezalihat
sebelum cerapan dilakukan dengan mendapatkan imej tali
rerambut yang terang dan objek yang jelas.
 
Langkah-langkah untuk memfokus alat aras ialah:
 
Teropong dihalakan ke langit supaya garisan tenang dapat
dilihat dengan lebih terang.
Teropong kemudiannya dihalakan ke sasaran dan skru fokus
dipusingkan sehingga objek menjadi terang. Pada keadaan ini,
imej objek dan tali rerambut seharusnya berada di dalam satah
yang sama supaya apabila mata digerakkan ke sisi tiada
bezalihat yang terjadi.
Ulangi langkah di atas jika masih terdapat bezalihat.

Anda mungkin juga menyukai