Anda di halaman 1dari 12

PSK 3103

KAEDAH PENGAJARAN PSK

TAJUK:
PEMBELAJARAN
KONTEKSTUAL
DISEDIAKAN OLEH:
AIDA NORFARAHIMAH BT ISHAK

NOR ATIKAH BT AZMIDI


PENGENALAN
Kenapa kita perlu belajar tentang
kemudahan awam? Anda mungkin perlukannya suatu
hari nanti
APAKAH KONTEKSTUAL??
Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi
kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan.
Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti
hands – on dan minds – on.

Pengalaman Harian Individu

Persekolahan Kehidupan Masyarakat

Alam Pekerjaan
KONSEP

Pengetahuan sedia ada

Pengetahuan baru

Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau


pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka.
Budaya

Konteks yang
Pelbagai
Fizikal Sosial

Psikologi

Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan


dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid.
KEPENTINGAN
Mengapa perlunya pendekatan secara kontekstual
dalam pengajaran dan pembelajaran?
• Individu mengekalkan
maklumat dengan lebih
berkesan melalui pengalaman

sendiri.

• Pembelajaran
• Individu memiliki
kontekstual mengambil
kira pelbagai gaya
pelbagai jenis pembelajaran.
kecerdasan.
Kaedah
Relating Belajar dalam konteks
R (Menghubungkait) menghubungkaitkan
pengetahuan baru dengan
pengalaman hidup

E Experiencing
(Mengalami)
Belajar dalam konteks
penerokaan,
penemuan dan reka cipta

Belajar dalam konteks


A Applying
(Mengaplikasi)
bagaimana pengetahuan atau
informasi boleh digunakan
dalam situasi lain.

Belajar dalam konteks


C Cooperating
(Bekerjasama)
bekerjasama, memberi
maklum balas dan
berkomunikasi

Belajar dalam konteks


T Transfering
(Memindahkan)
pengetahuan sedia ada
dengan menggunakan atau
membina daripada apa
 
yang telah diketahui
 

strategi
 
 
 
 
 
 
 
Dalam pendekatan kontekstual, pengajaran dan pembelajaran mesti memenuhi
 
  keperluan strategi berikut:
 
 
  MOTIVASI
 
 
   Pengenalan
 
   Isu PEMAHAMAN
  perbincangan  Penerangan
 
 
 Alat bantu konsep dan
  mengajar perbincangan
 
  kelas
   Bacaan dan KEMAHIRAN
 
  melakukan APLIKASI
   Contoh kajian
  IMBASAN
   Aktiviti
KEMBALI DAN
  Hands- PENILAIAN
 
  On
   Penyelesaian  Ingat kembali
 
  masalah fakta utama
   Penilaian
kemajuan
kepentingan
Murid

Faedah
Pembelajaran
Kontekstual
Kepada :

Guru
Contoh 1
KENALI KELUARGA
PSK TAHUN 4, TEMA 2 (SAYANGI KELUARGA)

TAJUK : Salasilah Keluarga


TUJUAN: Untuk mengenali salasilah keluarga
AKTIVITI: Pelajar bekerja secara individu untuk membina
rajah salasilah keluarga asas dan keluarga
kembangan mereka. Kemudian, berdasarkan
rajah tersebut, pelajar diminta menyatakan
hubungan antara anggota keluarga di sebelah ibu
dan bapa
Contoh 2
PERJUANGAN TOKOH-TOKOH KEBANGGAAN NEGARA
PSK TAHUN 6, TEMA 5 (MALAYSIA NEGARAKU)

TAJUK: Tokoh Berjasa, Nama Terpelihara


TUJUAN: Menceritakan riwayat hidup perjuangan tokoh
kemerdekaan dan sumbangannya
AKTIVITI: Pelajar bekerja dalam kumpulan kecil untuk memilih
seorang tokoh kemerdekaan yang mereka tahu.
Seterusnya, mendapatkan maklumat mengenai tokoh
tersebut serta menganalisis riwayat hidup, ciri-ciri
peribadi yang ada padanya kemudian
membentangkannya di dalam kelas
SEKIAN

TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai