Anda di halaman 1dari 58

BAB 1 PSM

Pekerjaan Pengurusan Sumber Manusia

• Proses pengurusan
Lima fungsi asas perancangan, penganjuran,
kakitangan, peneraju, dan pengawalan.
Pekerjaan Pengurusan Sumber Manusia

• Pengurusan Sumber Manusia (HRM)


• Dasar dan amalan yang terlibat dalam
melaksanakan aspek "orang" atau sumber
manusia dari kedudukan pengurusan,
termasuk merekrut, latihan, menilai dan
memberi ganjaran.
Aspek HR Daripada Kerja Pengurus
• Mengendalikan analisis pekerjaan
(menentukan sifat kerja setiap pekerja)
• Merancang keperluan tenaga kerja dan
merekrut calon pekerjaan
• Memilih calon pekerjaan
• Berorientasi dan melatih pekerja baru
Aspek HR Daripada Kerja Pengurus
• Menguruskan gaji dan gaji (memberi
pampasan kepada pekerja)
• Menyediakan insentif dan faedah
• Prestasi penilaian
• Berkomunikasi (menemuramah, kaunseling,
mendisiplinkan)
• Membina komitmen pekerja
Aspek HR Daripada Kerja Pengurus
• Memahami undang-undang pekerjaan
• Mengetahui masalah kesihatan dan
keselamatan pekerja
• Mengendalikan rungutan dan hubungan
pekerjaan
Kesalahan kakitangan
• Sewa orang yang salah untuk pekerjaan itu
• Mengalami perolehan yang tinggi
• Rakyat anda tidak melakukan yang terbaik
• Masa buang dengan wawancara yang tidak
berguna
• Adakah syarikat anda didakwa atas tindakan
diskriminasi
Kesalahan kakitangan
• Adakah syarikat anda didenda kerana amalan
yang tidak selamat
• Sesetengah pekerja berfikir gaji mereka adalah
tidak adil dan tidak adil berbanding dengan
orang lain dalam organisasi
• Benarkan kekurangan latihan untuk menjejaskan
keberkesanan jabatan anda
• Berikan apa-apa amalan pekerjaan yang tidak
adil
Konsep HR Asas
• Mendapatkan hasil
• Garis bawah pengurusan
• HR menciptakan nilai dengan melibatkan diri
dalam aktiviti-aktiviti yang menghasilkan
tingkah laku pekerja syarikat perlu mencapai
matlamat strategiknya.
Aspek Line dan Staf HRM
• Kuasa
• Hak untuk membuat keputusan, mengarahkan
kerja orang lain, dan memberi perintah.
• Pihak berkuasa kakitangan (Penasihat)
• Pihak berkuasa memberi hak kepada pengurus HR
untuk menasihati pengurus atau pekerja lain.
• Pihak berkuasa garisan (Superior-Subordinate)
• Kuasa pengurus untuk mengarahkan orang di
jabatannya sendiri.
Aspek Line dan Staf HRM
• Pengurus baris (Line Authority)
• Seorang pengurus yang diberi kuasa untuk
mengarahkan kerja bawahan dan
bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas
organisasi.
• Pengurus Staf (Pihak Berkuasa)
• Seorang pengurus yang membantu dan
menasihati pengurus baris.
Tanggungjawab HRM Pengurus Talian

• Letakkan orang yang betul pada pekerjaan


yang betul
• Orientate pekerja baru
• Melatih pekerja untuk pekerjaan yang baru
kepada mereka
• Meningkatkan prestasi kerja setiap orang
• Dapatkan kerjasama kreatif dan membangun
hubungan kerja yang lancar
Tanggungjawab HRM Pengurus Talian

• Mentafsirkan dasar dan prosedur syarikat


• Kos kawalan
• Membangunkan kebolehan setiap orang
• Mengekalkan semangat
• Melindungi kesihatan dan keadaan fizikal
pekerja
Fungsi Pengurus Sumber Manusia
• Melaksanakan 3 fungsi yang berbeza: -
• Fungsi garis
• Fungsi koordinasi
• Fungsi kakitangan
Fungsi Pengurus Sumber Manusia
• Fungsi garis
• Pengurus Sumber Manusia mengarahkan
aktiviti orang ramai di jabatannya sendiri dan
di kawasan perkhidmatan yang berkaitan
(seperti kafeteria tumbuhan).
Fungsi Pengurus Sumber Manusia
• Fungsi penyelarasan
• Pengurus HR juga menyelaraskan aktiviti
kakitangan, tugas yang sering dirujuk sebagai
kawalan fungsi.
Fungsi Pengurus Sumber Manusia
• Fungsi kakitangan (membantu dan memberi
nasihat)
• Membantu dan menasihati pengurus baris
adalah pusat kerja pengurus SDM.
Saiz Jabatan HR
• Bergantung pada saiz syarikat
• Syarikat Kecil:
• Hanya beberapa kakitangan
• Syarikat besar:
• Pelbagai pakar HR untuk setiap fungsi yang
berbeza
Saiz Jabatan HR
• Contoh jabatan HR dalam syarikat kecil:
Saiz Jabatan HR
• Contoh jabatan HR dalam syarikat besar:
Tugas Pakar HR
• Pakar Latihan
• Merancang, menganjurkan dan mengarahkan
latihan
• Nasihatkan pengurus tentang latihan
• Penganalisis Pekerjaan
• Kumpulkan maklumat mengenai pekerjaan
• Sediakan penerangan kerja
Tugas Pakar HR
• Perekrut
• Kumpulkan maklumat mengenai pekerjaan
• Temu bual dan mencadangkan calon yang
sesuai
• Penyelaras EEO (Peluang Pekerjaan Sama)
• Menyiasat rungutan EEO
• Perhatikan amalan HR untuk kemungkinan
pelanggaran
Tugas Pakar HR
• Pengurus Pampasan
• Buat rancangan pampasan
• Mengendalikan program faedah pekerja
• Pakar hubungan pekerjaan
• Nasihatkan pengurus mengenai isu ER
• Berunding dengan kesatuan
Pengurusan Koperasi dan Pengurusan
Sumber Manusia
• Membezakan tugas HR yang akan dijalankan
oleh pengurus baris dan pengurus HR:
• Tiada peraturan standard untuk semua
organisasi
Pengurusan Koperasi dan Pengurusan
Sumber Manusia
• Beberapa amalan biasa:
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Pengurus HR mesti dapat bertindak balas
terhadap perubahan yang berlaku setiap hari
• Perubahan atau trend utama seperti berikut:
• Globalisasi
• Kemajuan teknologi
• Perubahan sifat kerja
• Perubahan demografi tenaga kerja
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Globalisasi
• Kecenderungan syarikat untuk memperluaskan
jualan, pemilikan, atau pengeluaran ke negara lain
• Lebih banyak persaingan  lebih banyak tekanan
untuk menjadi "kelas dunia"  Menurunkan kos
dan meningkatkan produktiviti pekerja
• Cth. Toyota menghasilkan kereta di China,
Thailand dan banyak negara lain
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Kemajuan teknologi
• Penggunaan internet dan teknologi
komunikasi maklumat (ICT) untuk
meningkatkan daya saing dalam perniagaan
• Perniagaan yang diaktifkan untuk
menyalurkan aktiviti bukan teras kepada
negara lain di mana kos lebih rendah
• Menyebabkan perubahan sifat kerja
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Perubahan sifat kerja
• Disebabkan oleh kemajuan teknologi juga
• Dari kerja-kerja perkilangan untuk pekerjaan
perkhidmatan
• Penggunaan pekerja "bukan tradisional" 
kakitangan yang memegang pelbagai
pekerjaan, atau kakitangan sambilan
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Perubahan demografi tenaga kerja
• Tenaga kerja yang berlainan  kakitangan yang
bekerja adalah kaum, agama, kewarganegaraan,
jantina, umur dan budaya yang berlainan
• Cabaran untuk pengurus HR
• Cth. Pekerja dari Bangladesh, China, India,
Indonesia, Pakistan dan Thailand dalam sektor
pembinaan Singapura
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Perubahan persekitaran  Pengurus HR
mengambil tanggungjawab baru
• Fungsi HR lebih strategik
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Perancangan strategik
• Rancangan jangka panjang syarikat untuk mengimbangi
kekuatan dan kelemahan dalamannya dengan peluang
dan ancaman luarannya untuk mengekalkan kelebihan
daya saing.
• 3 soalan dalam perancangan strategik
• Kedudukan perniagaan semasa
• Kedudukan perniagaan masa depan dijangka
• Bagaimana untuk menjangkakan kedudukan perniagaan
masa hadapan
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• HRM Strategik
• Merangka dasar HR dan memperkenalkan
amalan yang menghasilkan kecekapan dan
tingkah laku kakitangan yang syarikat perlu
mencapai matlamat strategiknya.
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• HRM Strategik
• Pengurus HR hari ini lebih terlibat dalam
bekerjasama dengan pengurus atas mereka
dalam merancang dan melaksanakan strategi
syarikat mereka
• Pengurusan puncak mahu melihat, dengan
tepat, bagaimana perancangan pengurus SDM
akan menjadikan syarikat lebih berharga.
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Aktiviti HR Sumber Luar
• Sistem berasaskan komputer mudah untuk
menyumber keluar aktiviti HR dengan
menyediakan akses kepada pembekal
perkhidmatan kepada pangkalan data
maklumat HR syarikat
• Cth. Program Gaji, Faedah, Kesejahteraan dan
Latihan Pekerja
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Sistem Kerja Prestasi Tinggi (HPWS)
• Satu set dasar dan amalan HRM yang bersatu
yang menghasilkan prestasi kakitangan yang
unggul
• Perlu memberi tumpuan kepada prestasi
• Tiada peraturan perkara tetap yang merangkumi
HPWS tetapi hendaklah termasuk:
• Keselamatan pekerjaan
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Sistem Kerja Prestasi Tinggi (HPWS)
• Tiada peraturan perkara tetap yang
merangkumi HPWS tetapi harus termasuk
(cont):
• Pengambilan selektif
• Latihan meluas
• Pasukan yang diurus sendiri dan membuat
keputusan yang terdesentralisasi
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Sistem Kerja Prestasi Tinggi (HPWS)
• Tiada peraturan perkara tetap yang merangkumi
HPWS tetapi harus termasuk (cont):
• Mengurangkan perbezaan status di kalangan
pengurus dan pekerja
• Perkongsian maklumat di kalangan pengurus
• Ganjaran bayar untuk prestasi
• Penekanan pada kerja berkualiti tinggi
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Sistem Kerja Prestasi Tinggi (HPWS)
• Faedah HPWS
• Menjana lebih banyak pemohon kerja
• Calon skrin lebih berkesan
• Memberi latihan yang lebih dan lebih baik
• Pautan membayar lebih jelas kepada prestasi
• Menyediakan persekitaran kerja yang lebih
selamat
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Sistem Kerja Prestasi Tinggi (HPWS)
• Faedah HPWS (cont)
• Menghasilkan lebih banyak pemohon yang layak
setiap posisi
• Lebih ramai pekerja disewa berdasarkan ujian
pemilihan yang disahkan
• Memberi lebih banyak jam latihan untuk pekerja baru
• Peratusan pekerja yang lebih tinggi menerima
penilaian prestasi yang kerap.
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Mengukur Prestasi Pasukan HRM
• Kakitangan mengharapkan pasukan HR
memberi bukti yang dapat diukur tentang
keberkesanan program mereka
• Memerlukan langkah-langkah kuantitatif
• Metrik dan Skor Kad HR digunakan
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Mengukur Prestasi Pasukan HRM
• Metrik
• Satu set ukuran prestasi kuantitatif yang digunakan
oleh pengurus HR untuk menilai operasi mereka
• Cth. Metrik HR
• Kadar Ketidakhadiran
• [(Bilangan hari tidak hadir dalam bulan) ÷ (Purata
bilangan pekerja semasa mo.) × (bilangan hari
bekerja)] × 100
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Mengukur Prestasi Pasukan HRM
• Metrik
• Cth. Metrik HR (cont)
• Kos setiap Sewa
• (Pengiklanan + Yuran Agensi + Rujukan Pekerja
+ Kos perjalanan pemohon dan kakitangan +
Kos penempatan semula + Bayaran dan faedah
perekrut) ÷ Bilangan Hir
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Mengukur Prestasi Pasukan HRM
• Metrik
• Cth. Metrik HR (cont)
• Kos Penjagaan Kesihatan bagi setiap Pekerja
• Jumlah kos penjagaan kesihatan ÷ Jumlah Pekerja

• Faktor Perbelanjaan HR
• Perbelanjaan HR ÷ Jumlah perbelanjaan operasi
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Mengukur Prestasi Pasukan HRM
• Kad skor HR
• Mengukur keberkesanan dan kecekapan
fungsi HR dalam menghasilkan kelakuan
pekerja yang diperlukan untuk mencapai
matlamat strategik syarikat
• Sistem pengukuran ringkas dan ringkas
Persekitaran Menukar? Pengurusan Sumber
Manusia
• Mengukur Prestasi Pasukan HRM
• Kad skor HR
• Gunakan untuk mengukur:
• Aktiviti HR (ujian, latihan, pampasan dan
keselamatan)
• Tingkah laku pekerja akibat aktiviti tersebut
• Hasil organisasi tingkah laku pekerja tersebut
(prestasi tinggi, dan keuntungan syarikat)
Pengurus Sumber Manusia Baru
• Kemahiran Baru
• Kemahiran HR
• Kemahiran perniagaan
• Kemahiran Kepimpinan
• Penguasaan pembelajaran
Pengurus Sumber Manusia Baru
HRM dan Profesionalisme
• Pensijilan HR
• HR semakin profesional.
• Institusi profesional
• Pensijilan
• Kemahiran dan kepakaran yang ditingkatkan
• Pandangan pertukaran
• Menyumbang kepada komuniti
HRM dan Profesionalisme
• Adakah HR adalah profesion?
• Untuk melihat kriteria Profesion
HRM dan Profesionalisme
• Institut Profesional
• Latihan dan pendidikan
• Pengetahuan dan maklumat terkini
• Mengekalkan hubungan dengan organisasi
serupa di negara lain
• Aktif dalam persatuan serantau
• Persidangan antarabangsa
• Kuasa untuk menentukan kelayakan anggota
Nilai HR dan kebudayaan
• Confucianism
• Hubungan harmoni
• Kewajipan bersama
• Hierarki
• Perintah sosial
• Seni Perang Sun Tzu
• Menjelaskan teori organisasi, perancangan,
kepimpinan dan strategi
• Kepentingan latihan, disiplin dan kesetiaan
Nilai HR dan kebudayaan
• Han Fei Tzu: Ganjaran dan Hukuman
• Seorang pemimpin harus:
• Cari bawahan yang berbakat
• Sediakan sistem peraturan
• Jelaskan peraturan ini kepada orang bawahan
• Masa dan tempat yang sesuai untuk
menangani masalah
• Sebenarnya mentadbir ganjaran dan hukuman
Nilai HR dan kebudayaan
• Han Fei Tzu: Ganjaran dan Hukuman
• Peranan pemimpin (diringkaskan)
Nilai HR dan kebudayaan
• Pendekatan lain
• Thailand: Pendekatan Buddha
• Nilai budaya Malaysia
• Nilai negara:
• Indonesia: Pancasila
• Malaysia: Rukunegara
• Singapura: Nilai Bersama Kebangsaan
Nilai HR dan kebudayaan
Rancangan Buku Ini: Tema Asas
• Pengurusan HR adalah tanggungjawab setiap pengurus - bukan
hanya di jabatan HR.
• Pengurus HR mesti bersedia mempertahankan rancangan dan
sumbangan mereka dalam terma yang boleh diukur.
• Prestasi Jabatan HR diukur dengan relatif untuk mencapai
matlamat strategik syarikat.
• Pengurus HR semakin bergantung kepada IT untuk membantu
menyokong matlamat strategik syarikat.
• Hampir setiap pengurus keputusan yang berkaitan dengan HR
membuat implikasi undang-undang.
• Globalisasi dan kepelbagaian adalah isu HR penting hari ini.
Strategi dan Proses HR Asas