Anda di halaman 1dari 17

INI SEJARAH KITA!!!

EDISI MUKADIMAH
MUKADIMAH

Hadis


Al-A'raf : 179


Faham dengan hati dan akal


Tujuan hidup manusia


Sunnatullah
Manusia seperti logam

‫ قَالَ رَسُوْلَ ال صلى ال عليه وسلم‬:‫عن أبي هريرة رضي ال عنه‬:


(( .)) ‫ إذا فقهوا‬،‫ خيارهم في الجاهلية خيارهم في السلم‬،‫الناس معادن‬
‫صحيح البخاري‬
“Manusia seperti logam, terpilihnya mereka semasa
jahiliyyah terpilih juga mereka semasa Islam,
sekiranya mereka faham”
FAHAM
Agama

Iman Hukum Akhlak


Kebaikan bagi mereka yang faham

‫ قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬:‫عن أبي هريرة قال‬:


(( ‫ صحيح البخاري ومسلم‬.(( ‫من يرد ال به خيرا يفقهه في الدين‬
“Sesiapa yang Allah mahukan kebaikan baginya, Dia (Allah)
memberikannya kefahaman dalam Ad-Din”

ِ‫ن يَهدِيَ ُه يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلسْلم‬


ْ َ‫ َفمَنْ يُرِدِ الُّ أ‬...

“Maka sesiapa Yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk


kepadanya nescaya ia melapangkan dadanya (membuka hatinya)
untuk menerima Islam…” (Surah Al-An’am 6: 125)
Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari
jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami
dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi)
tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang
mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya
(ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, bahkan
mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai.” (Al-
A'raf 7: 179)

Beza antara faham(otak) dan rasa-
hati(xsempat nak masuk otak pun-x yah
nak diajar)

Ahli falsafah Parsi dan Islam

Manusia bertindak berdasarkan otak dan
hati
FAHAM DAN RASA

SAINS
SAINS SOSIAL SAINS
TULEN
SAINS TULE SOSIA
N L

AKAL
AQAL

HATI
HATI
Contoh : Beza antara faham
dengan rasa


Al-Quran Hati SAINS

Novel SOSIAL
(Sunnah Ijtima'iyyah)


Math SAINS
Otak TULEN

Fizik (Sunnah Kauniyah)
Hati menentukan perilaku manusia

Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu


ada seketul daging yang apabila ia baik,
maka baiklah seluruh jasad. Ketahuilah ia
adalah hati
(Hadith ke-6,Hadith 40 An-Nawawi)
Memahami dengan Al-Quran

Kita baca Al-Quran guna apa, akal ke


hati?Al-Quran merupakan kitab apa?
Sains tulen atau sains sosial?

Apa yang di ajar di dalam Al-Quran

Bagaimana memahami Al-Quran?


Jawapan
Al-Quran dibaca dengan hati maka ia merupakan
sains sosial.

-Mengubah pemikiran dan hati manusia

-Belajar bahasa Arab


  -Belajar tafsir atau sebab turunnya satu ayat
  -Buat apa yang Rasulullah dan   sahabat buat
  -Belajar seerah
Tujuan Hidup Manusia
Ibadah kepada Allah (Az-Zariyat: Khalifah Allah (Al-Baqarah : 30)
56-58)
“Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan
manusia melainkan untuk mereka menyembah “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu
dan beribadat kepadaKu. Aku tidak sekali-
kali menghendaki sebarang rezeki pemberian Berfirman kepada Malaikat;
dari mereka, dan Aku tidak menghendaki "Sesungguhnya Aku hendak
supaya mereka memberi makan kepadaKu.
Sesungguhnya Allah Dialah sahaja Yang menjadikan seorang khalifah di
memberi rezeki (kepada sekalian bumi"…”
makhlukNya, dan Dia lah sahaja) Yang
mempunyai kekuasaan Yang tidak terhingga,
lagi Yang Maha kuat kukuh kekuasaanNya.”

*Kisah robot makan eletrik


Sunnatullah
‫سنّةِ الِّ َتبْدِيل‬
ُ ِ‫ت مِنْ َقبْلُ وَلَنْ تَجِدَ ل‬
ْ َ‫سنّةَ الِّ اّلتِي قَدْ خَل‬
ُ

"Sunnatullah (peraturan Allah) yang telah berlaku semenjak dahulu


lagi; dan engkau tidak akan mendapati sebarang perubahan bagi cara
dan peraturan Allah itu.” (Surah Al-Fath 48: 23)

‫جدُ لِسُ ّنتِنَا َتحْوِيل‬


ِ ‫ك مِنْ رُسُِلنَا وَل َت‬
َ ‫سنّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا َقبَْل‬
ُ

“(Demikianlah) peraturan (Kami yang tetap mengenai) orang-orang yang


telah Kami utuskan sebelummu dari rasul-rasul Kami; dan engkau
tidak akan dapati sebarang perubahan bagi peraturan Kami yang
tetap itu.” (Surah Al-Isra’ 17: 77)
Mereka yang mengubah dunia dengan
SAINS SOSIAL
GUNAOTAK
GUNA OTAK
UNTUK
UNTUK
CAPAI MATLAMAT
OTAK CAPAI
MATLAMAT

UBUDIYYAH
INI UBUDIYYAH
MATLAMAT
KITA!!

KHALIFAH
Apa kata Moshe Dayan