Anda di halaman 1dari 12

TAKLIMAT

PENILAIAN
DAN
PENTAKSIRAN
MENGIKUT OBE
APA ITU OBE ?

OUTCOME BASED EDUCATION

Proses PENDIDIKAN BERASASKAN HASIL


HASIL APA ?

HASIL SIAPA ?
MAKSUD HASIL
HASIL PEMBELAJARAN

ERTINYA, STANDARD YANG PERLU DICAPAI

OLEH PELAJAR MELALUI PENDIDIKAN ATAU

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN


CONTOH HASIL PEMBELAJARAN
PROGRAM TEKNOLOGI SISTEM
KOMPUTER DAN RANGKAIAN

UNTUK MELAHIRKAN GRADUAN YANG


INOVATIF, KREATIF, BERETIKA,
BERTANGGUNGJAWAB DAN
PROFESIONAL UNTUK MENYOKONG
ASPIRASI MALAYSIA MENJADI SEBUAH
NEGARA INDUSTRI
CONTOH HASIL PELAJAR
PENULISAN ESEI
FOLIO
KUIZ
TUGASAN MINGGUAN
DOKUMENTASI PERSEMBAHAN VIDEO
PEMBENTANGAN LISAN
HASIL KERJA BENGKEL
SEGALA HASIL PEMBELAJARAN
PELAJAR PERLU DIKUMPUL SEBAGAI
BUKTI PENCAPAIAN PELAJAR

(PORTFOLIO)
KONSEP PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN DALAM OBE
BERPUSATKAN PELAJAR
i. GURU SEBAGAI PEMUDAH CARA
ii. BERPUSATKAN PELAJAR. PELAJAR
BERTANGGUNGJAWAB UNTUK
MENDAPATKAN ILMU DARI PELBAGAI
SUMBER

• PENEKANAN KEPADA HASIL


PEMBELAJARAN PELAJAR
MEMENTINGKAN KEMAHIRAN
INSANIAH SEPERTI

◦ KEBOLEHAN PELAJAR UNTUK BERFIKIR


SECARA KREATIF DAN KRITIS
◦ DISIPLIN
◦ PENGURUSAN MASA
◦ BERDIKARI
◦ KEPIMPINAN
◦ KESOPANAN
MENGAMALKAN KONSEP PENTAKSIRAN
BERTERUSAN BERTUJUAN UNTUK
MENGUKUR TAHAP PENCAPAIAN
PELAJAR SEPANJANG SESUATU KURSUS
ATAU MODUL KE ARAH MENYOKONG
PENCAPAIAN HASIL PEMBELAJARAN
PROGRAM
ADA PEPERIKSAAN AKHIR UNTUK
MENGUKUR KUALITI, DAN TAHAP
PENCAPAIAN AKHIR BAGI SESUATU
KURSUS ATAU MODUL DALAM SESUATU
PROGRAM

ADA PTA YANG


MEMERLUKAN PELAJAR
MENGHASILKAN PRODUK ATAU
PERKHIDMATAN BERDASARKAN HASIL
PEMBELAJARAN SELAMA 2 TAHUN
ADA OJT.LATIHAN DI INDUSTRI UNTUK
MELATIH PELAJAR MENGAPLIKASI
HASIL PEMBELAJARAN SEPERTI
PENGETAHUAN, KEMAHIRAN DAN SIKAP
YANG BAIK.