Anda di halaman 1dari 7

LMCP1352

ASAS-ASAS SAINS DATA DALAM


PENGANGKUTAN
SEMESTER 1 SESI 2018/2019

TAJUK : PENGAGIHAN PERJALANAN

DISEDIAKAN OLEH : CLAUDYA LUNCHA ANAK JULIN (A158595)

NAMA PENSYARAH : PROF. DATO' IR. DR RIZA ATIQ ABDULLAH BIN O.K. RAHMAT
JADUAL GUNA TANAH
Luas lantai pejabat
Zon Unit rumah kediaman
(m²)
1
5,500 6,100,000
2
23,000 880,000
3
27,000 415,000
4 Kadar Pengeluaran = 2.2
21,000 725,000
Kadar Penarikan = 3.4
5
22,000 410,000
6
25,000 670,000
7
25,000 1,200,000
8
15,000 1,100,000
9
40,000 950,000
JUMLAH PENGELUARAN DAN PENARIKAN
Zon Pengeluaran Penarikan
Formula
1 12, 100 207, 400
1) Kadar pengeluaran = (unit rumah
2 50,600 29,920 kediaman x 2.2)

3 59,400 14,110 2) Kadar penarikan = (Luas lantai pejabat


x 3.4 ) ÷ 100
4 46,200 24,650

5 48,400 13,940

6 55,000 22,780
Purata = (447700 + 423300) ÷ 2
7 55,000 40,800
= 435 500
8 33,000 37,400

9 88,000 32,300

Jumlah 447,700 423, 300


JUMLAH PENGELUARAN = JUMLAH PENARIKAN
Zon Pengeluaran Penarikan

1 11, 770 213,378

2 49,221 30,782

3 57,781 14,517
Purata = (435 500 + 435 500) ÷ 2
4 44,941 25,360

5 47,081 14,342 = 435 500

6 53,501 23,437

7 53,501 41,976

8 32,101 38,478

9 85,602 33,231

Jumlah 435,500 435,500


METRIKS AGIHAN PERJALANAN ASALAN-
Zon 1 2 3
TUJUAN
4 5 6 7 8 9 Jumlah

1 5767 832 392 685 388 633 1134 1040 898 11,770

2 24116 3479 1641 2866 1621 2649 4744 4349 3756 49221

3 28311 4048 1926 3365 1903 3110 5569 5105 4409 57781

4 22019 3177 1498 2617 1480 2419 4332 3971 3429 44941

5 23068 3328 1569 2742 1550 2534 4538 4160 3593 47081

6 26213 3782 1783 3116 1762 2879 5157 4727 4082 53501

7 26213 3782 1783 3116 1762 2879 5157 4727 4082 53501

8 15728 2269 1070 1869 1057 1728 3094 2836 2449 32101

9 41942 6051 2853 4985 2819 4607 8251 7563 6532 85602

Jumlah 213378 30782 14517 25360 14342 23437 41976 38478 33231 435500
SEKIAN, TERIMA
KASIH