Anda di halaman 1dari 62

PENGENALAN

RANGKAIAN
PENGENALAN RANGKAIAN
 Dalam masyarakat era informasi, faktor
jarak dan masa tidak lagi menjadi
penghalang untuk mencapai sesuatu
maklumat. Oleh yang demikian rangkaian
komputer menjadi sangat penting untuk
membantu dalam memperolehi dan
memberikan maklumat atau data dalam
masa yang singkat. Rangkaian komputer
membolehkan penggunanya mendapat
maklumat dengan komputer peribadi melalui
rangkaian setempat ( LAN ) sehingga ke
rangkaian antarabangsa (Internet).
DEFINISI RANGKAIAN
 Rangkaian komputer bermaksud
sambungan dua atau lebih perkakasan
komputer yang terpisah secara fizikal
tetapi disambungkan secara operasinya.
KEPENTINGAN RANGKAIAN KOMPUTER DAN
KOMUNIKASI

1. Berkongsi fail

 Pengguna komputer yang lain dapat berkongsi fail antara satu


sama lain.

2. Berkongsi perkakasan

 Dalam rangkaian yang sama, pengguna boleh berkongsi


perkakasan seperti pencetak dan pengimbas.

3. Berkongsi sambungan internet berkelajuan tinggi

 Dengan adanya rangkaian komputer, talian internet dapat dikongsi


oleh semua komputer dalam rangkaian.
4. Komunikasi yang lebih baik.

 Selain daripada penggunaan telefon untuk proses komunikasi,


internet menawarkan pelbagai kemudahan komunikasi seperti e-
mail, ruang sembang (chat room), laman web sosial dan yang
lain lain.

5. Berkongsi program

 Memudahkan pengguna untuk berkongsi program aplikasi


seperti Word, Lotus, Access dll. Dengan ini ia dapat
mengurangkan kos dan memudahkan instalasi perisian.
FUNGSI RANGKAIAN

• Melalui rangkaian, pengguna boleh berkongsi


menggunakan perisian serta fail. Perkongsian,
penyalinan serta penghantaran perisian serta
fail dapat dilaksanakan secara talian.
MODEL OPEN SYSTEM INTERCONNECTION
(OSI)

• DEFINISI

- Model OSI adalah satu model bagi


singkatan nama Open System
Interconnection ialah penerangan berlapis
abstrak untuk reka bentuk komunikasi dan
protokol rangkaian komputer yang
dibangunkan sebagai sebahagian dari
inisiatif OSI.
7 LAPISAN MODEL OSI

1. Fizikal – lapisan paling asas dalam sesebuah rangkaian.


Berkomunikasi menggunakan kombinasi bit (0 dan 1) dan
bergerak dari satu node (PC atau peranti komunikasi
lain) ke node yang lain.

2. Pautan data – kerangka kombinasi bit dan bergerak dari


satu hope (perhentian sesebuah node) ke hope yang lain.

3. Rangkaian – kombinasi beberapa kerangka dalam


sesebuah paket dan berkomunikasi antara sumber dan
alamat.

4. Pengangkutan – penghantaran mesej iaitu komunikasi


secara terus antara sesuatu proses dengan proses yang
lain.
5. Sesi – isytihar, urus dan padam segala komunikasi dalam
rangkaian.

6. Persembahan – menterjemah dan


mengenkripsi/menyulitkan maklumat atau data yang
dihantar dari sebuah PC ke PC yang lain.

7. Aplikasi – Membenarkan sesebuah rangkaian


berkomunikasi antara satu sama lain.
KABEL RANGKAIAN

•Kabel rangkaian adalah satu perantaraan untuk


menggabungkan pengguna komputer dengan komputer lain
untuk membuat  pehantaran data, membuat rangkaian
setempat (LAN) serta rangkaian luar (WAN).  Kabel juga
adalah satu peranti yang amat penting kepada pengguna
komputer untuk berhubung.  Ia juga mempunyai beberapa
jenis kabel serta fungsi pehantaran yang berbeza. 

Unshielded Twisted-Pair Shielded Twisted-Pair Cable


JENIS-JENIS KABEL RANGKAIAN

1.Twisted-Pair Cable - Kabel Pasangan berlingkar atau Twisted


pair adalah kabel yang digunakan di dalam rangkaian komputer.
Twisted pair juga digunakan untuk sambungan ethernet. RJ45 adalah
penyambung kepada kabel twisted pair.
i. Unshielded twisted pair (UTP) - Kabel UTP adalah medium yang
sering kali digunakan dalam rangkaian computer. Modem Ethernet
adalah salah satu peralatan yang digunakan bagi menyalurkan data
rangkaian.yang terdiri daripada tembaga yang berpintal.
ii. Shielded twisted pair(STP) - Shielded Twisted Pair (STP)ialah
kabel Twisted Pair yang mempunyai pelindung/shield. Ia tidak sesuai
digunakan untuk persekitaran yang dikelilingi oleh peralatan elektrik. Ia
juga sering digunakan untuk rangkaian yang menggunakan Token Ring
Topology.
ALAT RANGKAIAN

1. Modem -  Perkakasan yang menukar


isyarat digital kepada isyarat analog
dan sebaliknya.
• 2. Kad Antarmuka Rangkaian -  Ketika penghantaran
maklumat di antara dua buah komputer dilakukan,
maklumat yang akan dihantar akan melalui proses
pengendalian. Kad rangkaian bertanggungjawab
melakukan proses ini.
• 3. Hub -  Berperanan untuk menghubungkan
setiap komputer di dalam LAN.
4. Kabel-  Talian sambungan di
antara setiap peranti di dalam
rangkaian merupakan kabel dan
memainkan peranan sebagai
perantara dalam penghantaran
maklumat.
• 5. Repeater- Adalah sebuah alat yang
menerima isyarat daripada media
penghantaran, menguatkan semula isyarat
tersebut dan menghantar semula isyarat
berkenaan ke destinasinya.
• 6. Routers-  Alat yang menyambungkan
beberapa rangkaian termasuk rangkaian
yang menggunakan protokol yang berbeza.
7. Gateways-  Untuk menyamungkan rangkaian yang
menggunakan protokol yang berbeza.
• 8. File server- File server merupakan jantung
bagi semua rangkaian.
• 9. Workstation- Semua komputer yang
bersambung dengan file server dipanggil
workstation.
Pelaksanaan Crimping dan menguji kabel UTP

• Lakukan crimping terhadap kabel UTP


menggunakan konektor RJ-45 supaya dapat
digunakan untuk menghubungkan hardware
komputer.

• Masukan semua hujung kabel (konektor RJ-45)


ke port masing-masing yang tersedia pada Cable
Tester, nyalakan dan pastikan semua lampu LED
menyala sesuai dengan urutan kabel.
2. MELAKSANAKAN SAMBUNGAN
RANGKAIAN.
1. Siapkan alat dan bahan.

2. Ukur dan potong kabel sesuai keperluan.

3. Kupas pelindung luar kabel dengan

stripper.
4. Susun warna sesuai jenis kabel dan luruskan kabel, lalu

samakan panjangnya dengan memotong hujung kabel.


5. Pasangkan kabel ke penyambung RJ-45 dengan

kedudukan bahagian penyambung yang terdapat tembaga

berada di atas. Urutan kabel bermula dari kiri ke kanan.


6. Pastikan semua kabel lurus mengikut urutan dan

krimping sampai ada bunyi `klik’.


7. Selepas itu boleh uji dengan kabel tester. Bila kabel

straight maka nombor yang muncul pada kedua sisi lampu

penunjuk akan menyala berturut-turut dan pada nombor

yang sama.
Straight Cable
• Hujung A • Hujung B
1. Putih Orange 1. Putih Orange
2. Orange 2. Orange
3. Putih Hijau 3. Putih Hijau
4. Biru 4. Biru
5. Putih Biru 5. Putih Biru
6. Hijau 6. Hijau
7. Putih Coklat 7. Putih Coklat
8. Coklat 8. Coklat
Straight Cable
CROSSOVER CABLE

• Hujung A • Hujung B
1. Putih Orange 1. Putih Hijau
2. Orange 2. Hijau
3. Putih Hijau 3. Putih Orange
4. Biru 4. Biru
5. Putih Biru 5. Putih Biru
6. Hijau 6. Orange
7. Putih Coklat 7. Putih Coklat
8. Coklat 8. Coklat
CROSSOVER CABLE
RJ-45
• Penyambung RJ45 adalah penyambung
tempat dimana kabel-kabel yang ada pada
kabel UTP di tempatkan.
CRIMPING TOOL
• Memotong kabel
• Memasang konektor
STRIPPER
CABLE
• Fungsi dari kabel UTP
digunakan sebagai kabel
jaringan LAN (Local Area
Network) pada sistem jaringan
komputer.
CABLE TESTER
• Untuk menguji sama
ada pemasangan kabel
betul atau tidak.
JENIS RANGKAIAN SAMBUNGAN

• LOCAL AREA NETWORK (LAN) / RANGKAIAN KAWASAN


SETEMPAT

• METROPOLITAN AREA NETWORK (MAN)/ RANGKAIAN


KAWASAN METROPOLITAN

• WIDE AREA NETWORK (WAN)/ RANGKAIAN KAWASAN


LUAS

• WIRELESS ACCESS POINT (WAP)


LOCAL AREA NETWORK

• Rangkaian kawasan setempat (local area


network-LAN) adalah rangkaian
komputer yang merangkumi kawasan
fizikal yang kecil, seperti rumah, pejabat,
atau sekumpulan kecil bangunan seperti
sekolah atau lapangan terbang.

CIRI-CIRI
• Kadar pemindahan data yang tinggi

• Kawasan geografi lebih kecil

• Tidak memerlukan talian suwa


KELEBIHAN KELEMAHAN

• Lebih mahal berbanding


• LAN membolehkan pengguna
dengan sistem berasingan.
mengkongsikan sumber
komputer dan perisian.
• Sekiranya sesuatu sumber • Sistem yang dikongsi juga
rosak, pengguna juga dapat mestilah dapat menampung
mencapai sumber yang lain tahap kegunaan daripada
berbilang pengguna.
yang mungkin terdapat pada
komputer lain dalam LAN
tersebut.
•  OS dan perisian yang
• Penghantaran data melalui digunakan mestilah diperbaiki
LAN adalah lebih tinggi. (upgraded) dari masa ke
semasa 
METROPOLITON AREA NETWORK

• MAN (Metropolitan Area Network) lazim


meliputi suatu kawasan geografi yang
agak luas berbanding dengan LAN. 
Rangkaian MAN biasanya beroperasi di
bandar-bandar, gabungan beberapa buah
sekolah ataupun sesebuah daerah.
CIRI-CIRI
• Informasi dapat disebarkan dengan
meluas, cepat dan berkesan
• Lingkungan susun atur geografi yang besar

• Mempunyai komputer hos yang


disambungkan secara mikro ke kerangka
utama.
KELEBIHAN KELEMAHAN
•Server pejabat pusat dapat • Kos operasi mahal.
Pemasangan infrastrukturnya
berfungsi sebagai pusat tidak mudah.
data dari pejabat
cawangan. • Jika sebuah komputer
peribadi digunakan sebagai
•Maklumat dapat terminal, memindahkan fail
disebarkan dengan lebih (file transfer software)
meluas, cepat dan membenarkan pengguna
bermakna. untuk mengambil file
(download) dari hos ataupun
•Komunikasi antar pejabat menghantar data ke hos
boleh menggunakan e-mel, (upload).
berbual dan Video • Rumit jika berlaku trouble
Conference (Vicon). rangkaian (network trouble
shooting).
WIDE AREA NETWORK

•Rangkaian Kawasan Luas (Wide Area


Network, WAN) merupakan rangkaian
komputer jarak jauh dan teknologi yang
biasanya digunakan untuk
menyambungkankomputer yang berada pada
lokasi yang berbeza seperti
(negeri, negara & benua).
- Ciri-ciri
•boleh disambungkan bersama-sama
•menggunakan alat-alat seperti
bridges, router, atau getways, yang
membolehkan mereka untuk
berkongsi data.
Wireless Access Point

• Titik akses wayarles (AP


atau WAPs) khas
dikonfigurasi peranti pada
wayarles rangkaian kawasan
tempatan (WLAN). Pusat
akses bertindak sebagai
pemancar dan penerima
isyarat radio tanpa wayar,
termasuk Wi-Fi pusat. AP
yang lazim digunakan untuk
menyokong hotspot Internet
awam dan juga di rangkaian
3. DEFINISI TOPOLOGI RANGKAIAN

• Topologi rangkaian merujuk kepada cara susunan atau


konfigurasi fizikal computer dengan komputer yang lain
atau dengan peranti lain di dalam sesuatu rangkaian kawaan
setempat (LAN). Terdapat tiga topologi yang biasa ditemui.

• TIGA JENIS TOPOLOGI RANGKAIAN

- Topologi Cincin (Ring topology)

- Topologi Bus (Bus topology)

- Topologi Bintang (Stat topology)


2 CIRI-CIRI TOPOLOGI RANGKAIAN

•TOPOLOGI FIZIKAL
- Paparan sebenar alat-alat yang disambungkan kepada
rangkaian, termasuk tempat dan pemsangan kabel.

•TOPOLOGI LOGIKAL
- Merujuk kepada cara bagaimana ia beroperasi
(memindahkan data) sebagaimana ia bertentangan
dengan paparan tersebut.
DEFINISI TOPOLOGI RANGKAIAN

• TOPOLOGI BINTANG / STAR


• Topologi bintang/ star adalah suatu cara untuk menghubungkan
antara komputer satu dengan komputer yang lainnya sehingga
dapat membentuk jaringan berupa bentuk bintang (star)
• TOPOLOGI CINCIN / RING
• Topologi Cincin atau yang disebut topologi ring adalah topologi
jaringan yanb bentuknya rangkaian yang masing-masing
tersambung ke dua titik yang lainnya, sehingga bisa membentuk
jalur lingkaran yang menyerupai cincin.
• TOPOLOGI BUS
• Topologi bus adalah sebuah topologi yang media transmisinya
menggunakan kabel tunggal atau kabel pusat  tempat yang
menghubungkan client dan server.
TOPOLOGI CINCIN (RING TOPOLOGY)

• Topologi cincin adalah


topologi rangkaian komputer
di mana setiap nod
disambungkan dengan dua
nod yang lain.

• Apabila komputer atau peranti


menghantar data, data akan
bergerak ke setiap nod hingga
sampai ke destinasinya.

• Data dipindahkan dari satu


nod ke nod lain dalam satu
arah sahaja.
KELEBIHAN KELEMAHAN

• Setiap komputer • Jika satu nod rosak


mempunyai akses seluruh rangkaian akan
yang sama kepada terjejas.
sumber-sumber.
• Penambahan,
• Tidak memerlukan pengurangan nod akan
pelayan rangkaian mempengaruhi rangkaian.
untuk mengawal
• Rangkaian cincin adalah
penyambungan di
antara komputer. lebih perlahan daripada
Ethernet.

• Troubleshooting sukar
dilakukan.
TOPOLOGI BUS (BUS TOPOLOGY)
•Topologi ini adalah antara jenis
topologi yang asas serta mudah
dibangunkan. Ianya selalu
digunakan dalam persekitaran
rangkaian yang menggunakan
wayar koaksial.
•Dihubungkan dengan satu kabel
tunggal (backbone) yang
menghubungkan semua komputer
dan peranti.
•Mempunyai titik pemula dan
penutup (terminator) yang
dipasang pada penghujung awal
dan akhir kabel.
KELEBIHAN KELEMAHAN

• Jika satu nod tidak • Apabila kabel tunggal


berfungsi, nod lain tidak (backbone) gagal berfungsi,
akan terjejas. rangkaian akan terjejas.

• Jika satu nod tidak • Prestasi rangkaian menurun


berfungsi, nod lain tidak apabila banyak komputer
akan terjejas. ditambah pada rangkaian.

• Ia boleh menjadi • Pelanggaran data boleh berlaku


pengganti yang baik apabila dua atau lebih nod
kepada topologi yang adalah menghantar data pada
masa yang sama.
lain.

• Troubleshooting mudah
dilakukan.
TOPOLOGI BINTANG (STAR TOPOLOGY)
• Topologi ini digunakan di dalam
persekitaran rangkaian yang
berasaskan kepada penggunaan
komputer pelanggan – pelayan
(Client  - Server).
• Semua komputer dan
perkakasan dalam rangkaian
dihubungkan pada peranti
pusat iaitu hub atau switch.
• Data bergerak dari satu
komputer ke komputer lain
dengan melalui hub.
KELEBIHAN KELEMAHAN

• Salah satu kerosakan pada • Memerlukan kabel yang


mana – mana komputer banyak untuk
tidak memberi kesan menyambungkan setiap nod
pada hub.
kepada rangkaian
komputer. • Jika hub tidak berfungsi,
seluruh rangkaian akan
• Mudah untuk menambah
terjejas.
atau mengurangkan
bilangan komputer pada • Kos untuk membangunkan
rangkaian. topologi ini adalah mahal
kerana semua kabel
• Troubleshooting mudah rangkaian bermula dari
dilakukan. switch dan ditarik kepada
setiap stesen kerja
4. SISTEM OPERASI RANGKAIAN.

• Rangkaian Sistem Operasi merujuk


kepada perisian yang melaksanakan
sistem operasi beberapa jenis yang
berorientasikan kepada rangkaian
komputer
WINDOW SERVER
• Windows Server ialah nama penjenamaan untuk sistem
pengendalian server dikeluarkan oleh Microsoft Corporation.
Nama ini yang telah digunakan untuk keluaran perisian berikut:
• Microsoft Servers
• Windows 2000 Server
• Windows Server 2003
• Windows Server 2008
• Windows Server 7
• Windows Small Business Server
• Windows Essential Business Server
• Windows Home Server
• KELEBIHAN

Didalam sistem pengoperasian Microsoft Window terdapat


banyak kelebihan terutamanya dalam Windows XP (SP2).
Windows XP SP2 utamakan aspek keselamatan.

• KELEMAHAN

Terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pengoperasian


Windows antaranya ialah gangguan virus, penggodam, worm,
dan lain-lain.
NOVELL NETWARE
 Netware adalah sistem operasi rangkaian komputer
yang dibangunkan oleh Novell, Inc. Ia pada mulanya
digunakan dalam pelbagai cara untuk berkerjasama
bagi menjalankan pelbagai perkhidmatan pada
komputer peribadi.
• Sharing printer
• Email electronic transfer
• Akses database
• KELEBIHAN

1. Sebagai software rangkaian

2. Pengurusan jaringannya lebih mudah

3. Komunikasi antar PC lebih cepat

4. Memerlukan spesifikasi perkakasan yang besar (Spesifikasi komputer


server)

• KELEMAHAN

1. Berasaskan DOS mode operasinya tidak grafik.

2. Sangat sukar untuk pengguna komputer pemula

3. Tidak banyak sokongan dari komuniti


Unix
• KELEBIHAN
• Sistem operasi percuma.
• Sudah terdapat aplikasi
multimedia dan reka bentuk
• UNIX direka sebagai grafik yang lengkap.
Sistem Operasi yang • Terdedah kepada virus.
mudah alih, Multi- • Paparan desktop yang menarik.
Tasking dan Multi User.
• KELEMAHAN
• Sistem Operasi UNIX • Fail Format sedikit.
lebih menekankan diri • Banyak perisian yang kurang
pada Workstation dan serasi.
• Gambaran kurang menarik
Server.
• Memerlukan memori yang
cukup besar
Linux
• KELEBIHAN
• Merupakan sistem
operasi open source
• Banyak digunakan dalam operasi
rangkaian.
• Linux merupakan sistem • Pengoperasian tidak memerlukan
operasi yang paling lesen.
banyak. • Kemudahan untuk melakukan
upgrade
• Contoh:
• KELEMAHAN
• Debian
• Sokongan vendor pada perkakasan
• Suse
tidak sebaik pada windows
• Redhat(Fedora) • Sokongan aplikasi pada linux tak
• Slackware sebaik pada windows
• Ubuntu • Proses pemasangan lebih rumit
• Backtrack dan lain-lain. berbanding dengan windows
MAC OS APPLE SHARE

• MAC OS atau Macintosh • KELEBIHAN


Operating System adalah • Lebih stabil kerana menggunakan
Sistem Operasi yang dibuat UNIX.
oleh Apple Computer khusus • Boleh mengenal fail format
untuk komputer Macintosh windows.
dan tidak sesuai dengan • Gambaran yang lebih menarik
komputer berasaskan IBM. sehingga bagus untuk graphic design
/ multimedia.
• Sistem operasi yang unggul
• KELEMAHAN
dalam hal grafik ini
• Harga yang terlalu mahal.
memerlukan perkakasan
khusus sehingga tidak boleh • Hanya digunakan untuk graphic
di install / dipasang di designer.
• Kurang sesuai untuk aplikasi server
computer biasa.
dan game
KESIMPULAN
Saya telah mempelajari pelbagai benda tentang
sistem rangkaian. Terima kasih kepada rakan-
rakan saya yang telah menolong saya dalam
mencari maklumat. Tidak juga lupa untuk
mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Azri
yang kami sayangi kerana memberi kesempatan
untuk membuat tugasan ini dan semoga dari
membuat tugasan ini, kami mendapat banyak
ilmu. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan
beribuan terima kasih kepada rakan-rakan dan
cikgu Azri. Sekian, terima kasih.
• NAME: Alvinna Clarissa Anne

• IC: 980421-13 - 6026

• ALAMAT: LOT 4297, DESA SENADIN, JLN MAIGOLD, MIRI.

• KHUSUS: SISTEM KOMPUTER DAN RANGKAIAN

• CIKGU KHUSUS: AZRI BIN SAID