Anda di halaman 1dari 37

M

TEMA:

Oleh
Noh Mohd. Lazim
Tigkatan 6 Atas Adil
SMK Batu Kikir (Model
Khas)
2010
Soalan 1

Hasilkan sebuah karya yang bertemakan ‘Dunia


Teknologi Digital dan Nilai
Kemanusiaan”.Persembahan karya hendaklah
dalam bentuk dua dimensi (2D) atau tiga dimensi
(3D).hasil karya hendaklah menggunakan bahan
yang sesuai dengan tema.
BAB 1: PERMASALAHAN TEMA
Permasalahan tema yang saya kaji adalah Filem Animasi
dan Nilai Kemanusiaan. Melihat potensi filem-filem animasi yang
mampu melintasi batas-batas usia, jantina , kaum hingga negara;
tidak syak lagi tema ini dapat dimanfaatkan untuk menyentuh tema-
tema yang ‘tidak biasa’ malah mampu menimbulkan gejolak rasa
dengan tema-tema kemanusiaan.
Saya memilih animasi kartun dan , filem ‘Transformers’
sebagai bahan kajian saya. Siri kartun Transformers dan filemnya
mengisahkan perang konflik di antara puak protagonis Autobots dan
puak antigonis Decepticons di bumi. Kedua-dua puak itu datang dari
planet Cybertron iaitu tempat tinggal asalnya. Puak Autobots yang
diwakili dengan watak Optimus Prime , Bumblebee , Jazz ,
Ironhide , Ratchet mempunyai hubungan yang istimewa dengan
manusia terutama watak Sam Witwicky. Yang menariknya, autobots
ini mempunyai NILAI KEMANUSIAAN yang tinggi di dalam diri
mereka walaupun mereka hanyalah sebuah mesin!
Fenomena masyarakat kini yang semakin hilang nilai kemanusiaan,
filem-filem animasi seperti ini dapat mengangkat persoalan-
persoalan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai satu potret
yang jujur terhadap apa yang sedang terjadi dalam masyarakat kita.
PENGARUH KARYA:

Bagi menghasilkan karya akhir, saya telah


membuat kajian terhadap aliran/gaya senilukis
beberapa pelukis terkenal. Saya tertarik dengan gaya
Pop Art terutama hasil karya dari pelukis Andy Warhol.

Andy Warhol menggunakan imej-imej pop dalam


karya beliau . Selain daripada itu, beliau juga
menggunakan teknik cetakan sutera saring foto ;
bermaksud beliau telah mengaplikasi teknologi digital
dalam karya-karya beliau.

Dapatan daripada kajian saya juga mendapati


terdapat pelukis-pelukis di Malaysia yang mendokong
gaya Pop Art dengan aplikasi teknik sutera saring foto
ini iaitu Bahaman Hashim dan Jamil Mat Isa.
PENGARUH KARYA:
KARYA-KARYA ANDY WARHOL
DEFINISI CATAN
CETAKAN SUTERA SARING DALAM KARYA SENI
BAB 2: KAJIAN SUMBER ILHAM
Dalam Sumber Ilham, saya mengkaji watak-watak dalam tilem
Transformers mewakili imej teknologi digital manakala kanak-kanak pula
mewakili imej kemanusiaan.
lai kemanusiaan, filem-filem animasi seperti ini dapat mengangkat persoalan-persoalan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai satu potret yang juju
BAB3: KAJIAN
PERKEMBANGAN IDEA
LAKARAN AKHIR
Lakaran Akhir menunjukkan pertentangan atau kontradik imej
Teknollogi dan kemanusiaan. Bagaimanapun, melalui nilai
Kemanusiaan, kedua-dua watak ini dapat mempunyai
Huungan yang harmoni
KAJIAN WARNA DAN
KAJIAN MEDIA TEKNIK
Saya merangkumkan Kajian Warna dan Kajian Media Teknik kerana
saya telah pelbagaikan beberapa teknik dan media mewarna.
Di antaranya, saya menggunakan warna akrilik untuk latar dan
Teknik cetakan sutera saring untuk imej robot dan
kanak-kanak.
BAB 4: PROSES PENGHASILAN

KARYA AKHIR