Anda di halaman 1dari 6

BAB 4

KEUNIKAN WARISAN MASYARAKAT


KERAJAAN ALAM MELAYU

KUMPULAN 3 :
 Maidzatul Fea Aleya bt Amran
 Marsya Syazwani bt Mashuri
 Aina Najwa bt A.Rahman
 Nur Syazleen bt Ahmad
PENGENALAN
• Keunikan warisan bermaksud
legasi kebijaksanaan dan
keunggulan yang ditinggalkan
oleh pemerintah dahulu.

Keunikan Warisan
Kerajaan Alam
Melayu

Sistem
Kebijaksanaan Perkembangan
Pemerintahan
Pemerintah Kegiatan ekonomi
Beraja

Perkembangan
Amalan Beragama
Sosiobudaya
SISTEM PEMERINTAHAN
BERAJA
1.PEMILIHAN BERAJA 2.GELARAN PEMERINTAH
 Pengaruh Hindu dan Buddha
 Pemilihan raja berasaskan memasyhurkan gelaran Raja dan
keturunan dan pembesar Maharaja.
mengesahkannya.  Raja juga digelar bagi
 Keturunan diraja dianggap suci menggambarkan kebesaran kuasa
seperti Raja di Gunung dan
dan berdaulat.
Maharaja di Pulau.
 Raja juga boleh dipilih daripada  Terdapat golongan raja yang diberi
golongan tentera seperti dalam mengikut identiti dan keunikan
kerajaan Funan dan Champa. kerajaan.

3.KEDUDUKAN RAJA
 Semasa Hindu dan Buddha
berkembang,raja dianggap sebagai titisan
dewa dan mesti dihormati.
 Memperkenalkan konsep khalifah.
 Raja – raja sentiasa ditaati.
Kebijaksanaan Pemerintah

1.Memilih dan Membangunkan Pusat Pemerintahan


Pemerintah memilih lokasi yang strategik sebagai
pusat pemerintahan ,petempatan,pelabuhan, iaitu di
pesisiran pantai atau lembah sungai.Kebijaksanaan
pemerintah menggunakan alam sekitar dalam :

 Memperkembangkan kegiatan pertanian di kawasan subur


seperti di lembah sungai.Sungai juga berfungsi sebagai
laluan pengangkutan utama.
 Memilih laluan antarabangsa,timur dan barat seperti
pelabuhan Oc Eo di Funan dan Palembang di Srivijaya.
 Memudahkan pedagang singgah di pelabuhan seperti bukit
atau gunung dan teluk.

Kebijaksanaan pemerintah merupakan ciri unik


yang membolehkan kerajaan Alam Melayu
berkembang dengan cepat dan bertahan lama.
2.Menjalinkan Hubungan Diplomatik
Pemerintah menjalinkan hubungan diplomatik yang berterusan bagi
menjamin kemakmuran kerajaan.Kebijaksanaan pemerintah dilihat
melalui bentuk hubungan diplomatik,iaitu :.

 Hubungan persahabatan : Kerajaan Srivijaya mengirimkan utusan persahabatan ke China


pada abad ketujuh.Kerajaan Majapahit menjalinkan persahabatan dengan China pada abad
ke -14.
 Maharaja Chola dari India menghantar bantuan tentera ke Srivijaya untuk menyelesaikan
pemberontakan pada abad ke -11.
 Perkahwinan: Perkahwinan pemerintah Majapahit,Raden Wijaya dengan puteri kerajaan
Singhasari pada abad ke -13.
Hubungan diplomatik penting untuk memelihara kedaulatan
kerajaan,mendapatkan perlindungan,meluaskan jaringan perdagangan
dan memperkukuhkan agama dan budaya.
SOALAN
1.Berapakah Sistem Pemerintahan Beraja
JAWAPAN:3 Sistem Pemerintahan Beraja iaitu
1.Pemilihan Raja
2.Gelaran Pemerintah
3.Kedudukan Raja
2.Berikan 3 contoh Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan
Alam Melayu
JAWAPAN:1.Sistem Pemerintahan Beraja
2.Kebijaksanaan Pemerintah
3.Amalan Beragama