Anda di halaman 1dari 16

Bab 3

Sosiobudaya Masyarakat
Kerajaan Alam Melayu

3.1 BAHASA
&TULISAN
 Perkembangan bahasa berkait rapat dengan perkembangan
sistem tulisan

 Sikap keterbukaan kerajaan Alam Melayu “Funan, Angkor


DLL”membolehkan sistem tulisan berkembang

Let`s start!
1
FUNAN
  BAHASA :
 Bahasa Sanskrit sebg bahasa utama
 Buktinya : penemuan batu bersurat pada
abad ke-2
 TULISAN :
CHAMPA
 Orang Hu menggunakan tulisan orang India

2
BAHASA :
Bahasa Melayu Champa & Sanskrit
Buktinya penemuan batu bersurat
TULISAN

Tulisan Palava & Champa Kuno

3
Bukti : penemuan inskripsi bertarikh
abad ke 6 oleh Raja Sambhuvarman
 ANGKOR
 BAHASA :
 Bahasa Sansktit & Khmer
 Bukti : penemuan inskripsi pada dinding candi
 TULISAN :
 Palava dan Khmer

BAHASA :
Jawi
TULISAN :
MAJAPAHIT

 Bukti : penemuan inskripsi & persuratan aabd


4 

ke-14
 Tulisan pegon untuk menulis Bahasa Jawa
menggunakan huruf Arab
5
SRIVIJAYA
  BAHASA :
 Dipengaruhi bahasa sanskrit
 Bukti : penemuan batu bersurat
di Kedudukan Bukit, Kota Kpaur,
Telaga Batu & Talang Tuwo,
Sumatera bertarikh abd ke 7
 TULISAN :
 Tulisan Palava

KEDAH TUA
 BAHASA :
6 
 Sanskrit
 Bukti : penemuan batu-batu
bersurat
 TULISAN :
 Tulisan Palava
 Bukti : penemuan batu
bersurat di Sg. Mas & Cherok
Tok Kun abad ke 5
3.2 PERSURATAN

Let`s start!

BUKTI KEGIATAN & PERSURATAN  FUNAN


 Penemuan batu bersurat bertarikh
abad kedua

CHAMPA  BUKTI KEGIATAN & PERSURATAN

Penemuan batu bersurat di Kauthara


bertarikh 192 Masihi
Penemuan 206 batu bersurat
Penemuan manuskrip sejak abad ke
13
IDEA Penulisan karya Akayet Inra Patra &
BUKTI KEGIATAN & PERSURATAN 
SRIVIJAYA
 Penemuan batu bersurat di Karang
Brahi & palas Pasemah bertarikh abad
ke 7
 Ia berkaitan pengukuhan kerajaan
terutama tentang kepentingan taat setia
kepada raja  BUKTI KEGIATAN & PERSURATAN

ANGKOR Penemuan batu bersurat Sdok Kok Thom di barat


laut kemboja berkaitan pemerintahn Jayavarman ii
Penemuan inskripsi pada dinding candi berkaitan
aspek keagamaan dan pemerintahan

BUKTI KEGIATAN & PERSURATAN 


MAJAPAHIT
 Penemuan batu bersurat Triwulan bertarikh 1358
 Ia ditulis dalam bahasa jawa kuno & bertulisan jawi
 Penemuan manuskrip karya sejarah
Nagarakertagama karangan Prapanca bertarikh 1356
 Karya lain adalah Pararaton & Tantu Panggelaran

KEDAH TUA  BUKTI KEGIATAN & PERSURATAN

Penemuan batu bersurat di bukit Choras & bukit


meriam bertarikh abad ke 5
Penemuan inskripsi di atas pinggan tanah liat,
kepingan emas dan perak
Ia berkaitan dengan doa dan amalan dalam agama
IDEA buddha.
BATU BERSURAT KARANG BRAHI INSKRIPSI PADA DINDING ANGKOR

HIKAYAT SERI RAMA HIKAYAT NUR MUHAMMAD


3.3 SENI BINA KERAJAAN ALAM MELAYU
KERAJAAN FUNAN:
KERAJAAN CHAMPA :
Membina kapal besar : boleh memuatkan 700
orang & 1000 tan kargo barang  Membina candi : antaranya candi di Lembah
Membina perahu panjang : boleh membawa 100 Mi Son, Dong Duong dan Po Nagar
penumpang
Membina sistem pengairan : mampu mengawal
limpahan air dan mengeluarkan air masin dari
tanah pertanian
Membina candi : berperanan sebagai rumah
ibadat, pusat pendidikan dan pertemuan
masyarakat

KERAJAAN ANGKOR KERAJAAN SRIVIJAYA


 Membina baray : menampung 30 Membina candi : antaranya ialah Candi
juta meter padu air untuk Muara Takus & Candi Muara Jambi di
disalurkan ke sawah Sumatera
 Membina candi : antara yang Membina Kapal : Palembang sebagai
terkenal ialah Angkor Wat & pusat binaan kapal kapal Melayu ( Kun-
Angkor Thom lun –po) yang besar & mampu belayar
 Membina kapal : kegunaan hingga ke Tongkin & tenggara China
perdagangan dan peperangan
KEDAH TUA
Membina candi : candi agama Hindu yang
terkenal terletak di Bukit Batu Pahat & Bendang
Dalam
Candi agama Buddha yang terkenal pula
terletak di Bukit Choras, Bukit Pendiat & Bukit
Meriam

KERAJAAN GANGGA NEGARA


Membina patung Buddha : diperbuat daripada
gangsa & setinggi 18 meter di Tanjung Rambutan
3.4 STRUKTUR SOSIAL

1
GOLONGAN
PEMERINTAH
GOL.
RAJA

BANGSAWAN

RAKYAT
MERDEKA

HAMBA
2
GOLONGAN
DIPERINTAH
Struktur
GOLONGAN
Sosial
PEMERINTAH
RAJA
Status yang tinggi
Terdiri daripada raja dan kerabat
diraja (permaisuri, putera, adik beadik,
ibu bapa & ahli keluarga)
BANGSAWAN
Mendukung sistem pentadbiran
kerajaan
Terdiri drp pembesar, gol. Agama,
pendeta istana & pujangga
GOLONGAN
DIPERINTAH
 RAKYAT MERDEKA :
Berperanan mengukuhkan sistem
beraja
Taat setia & menjana ekonomi
kerajaan
Terdiri drp pekerja istana, askar,
petani,penternak, nelayan, pedagang
dan artisan
HAMBA :
Berperanan berkhidmat dalam sektor
ekonomi
Meningkatkan status pemilik
Terdiri drp tawaran perang, rela
menjadi hamba, dan hamba berhutang