Anda di halaman 1dari 4

Bacaan

Bergred
KVKKVK
posmen
•Ini posmen.
•Posmen ini bawa beg.
•Dalam beg posmen ada surat.
• Posmen hantar surat kakak.
• Kakak suka hati dapat surat.
Penilaian: Isi tempat kosong.

posmen
•Ini _____.
•Posmen ini ____ beg.
•Dalam ____ posmen ada ____.
• Posmen _____ surat kakak.
• Kakak ________ dapat surat.
Bina ayat mudah berdasarkan perkataan yang diberi.

posmen
___________________________

beg
___________________________

suka hati
___________________________