Anda di halaman 1dari 15

INSTITUT PENDIDIKAN GURU (IPG)

KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN


KUALA LIPIS, PAHANG.

PRA 3113: Penyelidikan Tindakan 1


Pensyarah: Dr Hj Mohamad Azhar Mat Ali
Ahli Kumpulan
• FARHANA BINTI ABU ZAKI
• NAZURAH BINTI KASMIAN
• AIZA HUSNA BINTI A. RAHIM

Unit PISMP Prasekolah 2


Semester 7, 2011
(Ambilan Januari 2008)
MODEL
KAJIAN
TINDAKAN
JACK WHITEHEAD
LATAR BELAKANG

• Jack Whitehead
• Dari University Bath, U.K
TEORI
• Guru memainkan peranan utama.

• Guru melaksanakan kajian ke atas kualiti


P&P.

• Menekankan penilaian kendiri secara


menyoal diri sendiri sahaja tentang
masalah pendidikan guru itu sendiri.
Pendapat Jack Whitehead terhadap
Teori Kemmis & Elliot:
• Teori Kemmis & Elliot tidak memberi
gambaran situasi pendidikan yang praktikal
• Ini kerana, teori mereka merupakan satu
kajian penyelidikan yang deskriptif biasa /
laporan perkembangan pendidikan sahaja
** Whitehead (1989) merumuskan kitaran
refleksi tindakan menggunakan pernyataan-
pernyataan seperti:
Skema Penyelidikan Tindakan
Jack Whitehead

1) Amalan apakah yang perlu saya


berikan perhatian/apakah yang ingin
saya perbaiki?
- Pendekatan P&P yang saya gunakan tidak
mendapat respon yang menggalakkan
2) Apakah yang akan saya lakukan
mengenainya?

- Saya membuat refleksi untuk mengatasi


masalah tersebut. Mungkin saya boleh gunakan
pendekatan yang lebih bersesuaian seperti
pembelajaran koperatif atau soal jawab.

- Saya sediakan bahan yang mampu ransang


murid dan bahan-bahan tersebut bersesuaian
dengan pendekatan yang ingin diguna.
3) Data apakah yang saya perlukan untuk
membolehkan saya membuat
justifikasi ke atas keberkesanan
amalan?

4) Bertindak dan mengumpul data


5) Penilaian keberkesanan

- Saya membuat penilaian terhadap respon


murid-murid melalui pendekatan yang saya
gunakan sama ada mendatangkan hasil
positif/negatif
6) Modifikasi amalan yang diberikan
perhatian, idea dan tindakan

- Saya sediakan perancangan baru dengan


mengambil kira masalah yang timbul
7) Menyerahkan penerangan dan
penjelasan tentang “Bagaimana saya
perbaiki amalan saya” yang dibuat
kepada sekumpulan manusia yang
akan mengesahkannya
KELEBIHAN, KEKURANGAN & ASPEK YANG MENARIK:
MODEL PENYELIDIKAN OLEH JACK WHITEHEAD
KELEBIHAN KEKURANGAN ASPEK YANG
MENARIK
Guru sendiri harus Tidak mendapat komen Menyediakan skema
memainkan dan pandangan dari jawapan berbentuk
peranan utama pihak luar ungkapan
dalam kajian tindakan

Fokus kepada rasa ingin Mengambil masa yang Dapat mempertingkatkan


tahu berbentuk agak panjang kerana taraf sosial pendidikan
penyoalan seperti “How percuban demi dalam kehidupan
do I improve?” “What I percubaan perlu manusia akan datang
am doing?” untuk dilakukan.
memperoleh banyak
maklumat berguna
tentang masalah
pendidikan yang
dihadapi diri sendiri
…sambungan
KELEBIHAN KEKURANGAN ASPEK YANG
MENARIK
Membantu guru lebih Terlalu bergantung Masalah diselesaikan
memahami diri sendiri kepada menggunakan proses
dan perkembangan tahap komitmen guru penilaian kendiri
profesional dirinya

Menghasilkan guru yang Guru harus peka kepada Langkah yang mudah
lebih berintegriti dan setiap tingkah laku dan iaitu
berkualiti. peristiwa yang berlaku tidak menggunakan
kepada murid untuk banyak
mendapatkan maklumat. langkah - langkah yang
rumit.

Menghasilkan suasana Guru dan murid akan


PNP yang lebih menarik saling
dan bermakna. berinteraksi dan
berhubung komunikasi 2
hala
Sekian,
Terima Kasih.

Anda mungkin juga menyukai