Anda di halaman 1dari 41

PUSAT TEKNOLOGI KOMUNIKASI & PEMBANGUNAN INSAN

(PTKPI)

DUW233: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN


ASIA

DISEDIAKAN OLEH:
PUAN SITI AISYAH MOHD NOR
BAB 1
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN
ISI KANDUNGAN:
1.Pengenalan
2.Pengajian Ketamadunan.
3.Definisi dan Ciri-ciri Tamadun.
4.Agama Asas kepada Pembinaan Tamadun.
5.Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan
Tamadun.
Pengenalan:
- Displin pengajian tamadun adalah utk
memberi satu gambaran dan kepentingannya
dalam mencorakkan kehidupan manusia
yang berkebudayaan tinggi.

- Menjadi satu landasan utk membentuk satu


kerangka pembinaan negara yang
bersesuaian dgn ltr blakang masyarakat,
sistem kepercayaan agama dan
kepelbagaian budaya.
Samb…

- Selain itu, faktor-faktor kelahiran,


perkembangan dan kemerosotan juga perlu
diberi perhatian kerana ia mempunyai nilai-
nilai tertentu seperti teori, kriteria, ketahanan
dan cabaran yg dihadapi.
- Nilai-nilai ini mesti dipelihara dgn sebaik
supaya ia tidak dipandang sbg bhn sejarah
sahaja, tetapi mesti dihayati oleh
masyarakat sekarang terutama sekali
generasi muda yg byk terdedah dgn nilai &
budaya kebaratan.
Pengajian Ketamadunan:
• Secara umumnya pengajian ketamadunan
merujuk kpd satu disiplin ilmu yg
memfokuskan tentang teori, konsep asas ,
sifat2 dan ciri2 dlm sesebuah tamadun.
• Kajian ketamadunan ini juga menekankan
aspek2 pembangunan kemanusiaan dan
gelagat t/laku yg mberi gambaran kpd cara
hidup yg berbudaya tinggi.
Samb…
• W/bagaimanapun, pengajian ketamadunan jg
mengkaji tentang sejarah silam manusia,
kedudukan masy.masa kini & perkembangan
pd masa akan datang.
• Oleh itu, dpt disimpulkan bhw kajian
ketamadunan bukanlah hanya berkisar kpd
kajian sejarah shj, malah melibatkan
kepelbagaian displin ilmu.
Definisi & Ciri-ciri Tamadun:
• Secara umumnya, tamadun bermaksud pencapaian
kemajuan dlm aspek kerohanian dan jasmani sesuatu
masyarakat yg mberi fokus dr sudut ilmu & fizikal.
• Definisi secara bahasa :
1)Civilization (English) : bermakna bandar (merujuk kpd
budaya manusia yg kompleks yg memiliki sains &
teknologi serta mmpunyai pengkhususan pekerjaan.
2)Madaniyyah, tamadun, hadarah dan umran (Bhs
Arab) = - Umran : penempatan yg didiami,tempt
tinggal, subur dan bekembang maju
• .
Samb...
• - hadarah = tanah yg diusahakn,kampung,
kota atau bandar.
• - tamadun (Arab moden) = memenuhi ciri2
kehidupan di bandar bagi menggambarkn
msyrkt yg bertamadun.
• - madaniyyah atau mudun = memiliki ciri2
tamadun
Samb...

Definisi menurut istilah :

1)Ibn Khaldun: menggunakan istilah Umran


yang merujuk kpd penempatan yg didiami,
tmpt tinggal, subur dan berkembang maju.
2)Sayyid Qutb: segala bentuk kemajuan yg
dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat
seperti sosial, pemerintahan, politik, ekonomi
& kebudayaan yg berteraskan syariat Allah,
serta bercirikan nilai-nilai moral Islam.
Samb...
3)Jurji Zaydan : adunan panduan
pencapaian manusia dari segi kerohanian
dan kebendaan

4) Collingwood: tamadun ialah satu proses bg


mencapai satu tahap kehidupan yg lebih
sempurna ataupun satu proses kearah civil yg
mana hasil drpd proses tersebut akan
melahirkan ciri-ciri masyarakat bandar iaitu
masyarakat yg mempunyai kehalusan budi.
Samb...

4) Arnold Toynbee: tamadun merupakan suatu


kehidupan yg unggul yg dipandukan oleh
sistem perundangan, agama, politik &
pentadbiran yg menjamin kemajuan &
keselamatan masyarakat.
5) Edward L. Farmer: tamadun sbg unit
budaya yg besar yg mengandungi unsur-
unsur sosial, tradisi & institut yg dikongsi
bersama & diwarisi dr generasi ke generasi
yg lain.
• Ciri-ciri tamadun
- Menurut Beatty dan Johnson, 1971 dlm
karya mereka “Heritage of Western
Civilization” berpendapat dua ciri
utama/asas utama tamadun ialah
kehidupan kota dan sistem tulisan
- Menurut Redfield, 1957 ciri-ciri tamadun
ialah dgn melihat kpd cara hidup sesuatu
msyrkt.
Samb…
• Ciri-ciri tamadun secara ringkas menurut
(Samuel P. Huntington’s, 1996), (David
Sansone, 2004) dan (Peter Baofu, 2006):
• i-Kemajuan dalam bidang pertanian. Ia
dapat dilihat dengan penggunaan teknologi
dan peralatan yang digunakan bersesuaian
dengan taraf hidup masyarakat dan realiti
semasa.
ii-Pengkhususan pekerjaan berdasarkan
kepada pembahagian pekerjaan dan
kepakaran.
Samb…
iii-Perkembangan negara kota dan
kemajuannya dalam pelbagai bidang seperti
sistem tulisan, sistem pengukuran
(timbangan, kalendar dan sebagainya) dan
sistem perbandaran.
  iv-Sistem perairan yang sistematik untuk
kegunaan domestik bagi keperluan
masyarakat.
v-Sistem agama dan kepercayaan.
Samb…
• Masyarakat yg bertamadun bukan sahaja
maju dlm aspek fizikal, tetapi masyarakat
tersebut juga kaya dengan nilai-nilai
kemanusiaan yg tinggi.
• Kesimpulannya, tamadun bermaksud
kesemua apa yang dihasilkan di kawasan
bandar, yang merangkumi hasil intelektual
dan hasil perindustrian yang bersifat
material.
Agama Asas Kepada Pembinaan
Tamadun:
• Agama merupakan tunjang kpd semua aktiviti
manusia.
• Manusia memerlukan agama utk menyusun &
mengorganisasikan cara kehidupan utk
mencapai kebahagiaan dan ketenangan
hakiki.
• Tanpa agama manusia akan hilang pedoman.
• Oleh itu, manusia sangat memerlukan agama
supaya ia mengetahui matlamat hidupnya dan
bagaimana untuk memenuhi objektif tersebut.
• Para sarjana spt D.H.Gordon (1996),
Morris Jastrow (1898), Geoffrey W.
Conrad dan Arthur A. Demarest (1984)
telah menegaskan bhw agama merupakan
sebahagian drp komponen penting dlm
pembentukan tmdun. Agama berfungsi
sebagai sumber spiritual yg dpt
merangsang manusia utk bergerak maju
ke hdpn.
Kelahiran, Perkembangan &
Kemerosotan Tamadun:
• Proses kelahiran tamadun berlaku apb
manusia berlumba-berlumba bertindak untuk
mencari keselesaan dalam kehidupan.
• Manusia mula meneroka potensi yg ada
pada diri mereka sendiri & mengadaptasi sgl
sumber yg ada utk kelangsungan hidup &
juga generasi mereka akan datang.
• Oleh itu mereka sentiasa memperbaiki tahap
pencapaian & mencipta organisasi serta
sistem pentadbiran yg baik & tersusun.
Samb…
• Peralihan zaman tlh memperbaiki bentuk
penemuan, kaedah pemikiran & tatacara
hidup yg lebih baik.
Faktor-Faktor Kelahiran Tamadun:

i-Kedudukan yang strategik:


Keadaan muka bumi, sempadan geografi
dan kedudukan yang strategik mendorong
kepada manusia untuk mengasaskan
penempatan dan akhirnya mewujudkan
sesebuah tamadun. Cth: tamadun China,
tamadun India & tamadun Mesir.
Samb…
ii-Orientasi Keagamaan & Kerohanian:
-elemen keagamaan & kerohanian merupakan
kekuatan dalaman manusia utk mendokong nilai
mulia & kebaikan dlm seluruh aspek kehidupan.
-masyarakat yg berpegang teguh kpd ajaran agama
akan sentiasa memelihara diri mereka drp perlakuan
& budaya songsang yg menyalahi fitrah manusia.
-natijah drp penghayatan keagamaan akan
melahirkan individu & masyarakat yg
bertanggungjawab, bersatu padu & menjadi rakyat
yg menyumbang kpd kepentingan negara.
Samb…
iii-Rangsangan Ilmu dan Pembudayaan Nilai-
Nilai Murni:
-ilmu pengetahuan merupakan sebahagian
daripada makanan jiwa manusia. Menurut (Barry
Allen, 2004) dalam penulisannya “Knowledge and
Civilization” menyatakan bahawa tokoh ilmuan
pada zaman silam Socrates, Plato dan Aristotle
serta para sarjana dalam zaman pasca
modernisme seperti Friedrich Nietzse, Michel
Foucault dan Richard Rorty meletakkan ilmu pada
kedudukan yang tinggi dalam sesebuah tamadun
manusia
Samb…
• Ilmu menjadi penyuluh kpd manusia utk
memahami kebenaran dan keluar drp unsur-
unsur kejahilan. Oleh itu, penawar kpd
kebodohan manusia adalah dgn meneroka
cabang bidang ilmu yg ada.
• Di zaman kegemilangan tamadun Islam,
tradisi keilmuan merupakan gelanggang utk
para ilmuan dan cendekiawan meneroka
sebanyak mungkin cabang ilmu yg ada.
Samb…
• Cth: kegemilangan peradaban umat Islam
dahulu memperlihatkan bhw pusat-pusat
kebudayaan seperti Baghdad, Cordova,
Qairawan, Basrah dan Kufah telah mencipta
dan mencapai tamadun yang unggul dalam
bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu
falsafah, perubatan, seni bina, sains teknologi
dan sebagainya.
• Masyarakat pada ketika itu dinaungi dalam
lautan keilmuan dan ilmu disusun mengikut
bidang disiplin yang tersendiri yang diiktiraf
oleh masyarakat dunia.
Samb…
iv-Pencapaian Dalam Bidang Teknologi dan
Kemahiran:
-kecanggihan bidang teknologi yg dicapai
oleh masyarakat dahulu byk menyumbang
kpd perkembangan ketamadunan pd ketika
itu.
-pencapaian itu dibuktikan melalui
penciptaan tamadun terdahulu yang telah
diiktiraf sebagai warisan kebudayaan dunia.
Samb…
• Cth: penciptaan 7 benda ajaib di dunia. Ia
dikenang sebagai hadiah istimewa yang
ditinggalkan oleh orang terdahulu untuk
generasi pada masa kini.
Peta Kedudukan 7 Keajaiban
Dunia
Piramid Giza
Taman Tergantung Babylon
Taj Mahal
Tembok Besar China
Candi Borobodur
Menara Pisa
Kuil Artemis Turki
Samb…
v-Interaksi di antara Tamadun Dengan Tamadun
Yang Lain:
-Kegemilangan tamadun dahulu byk dipengaruhi
oleh hubungan interaksi antara satu tamadun dgn
tamadun yg lain.
-Kebanyakkan tamadun dahulu bersifat anjal dan
sentiasa bersedia untuk menerima asimilasi
pengaruhv budaya asing utk diadaptasi dlm proses
perkembangannya.
-cth: tamadun Arab silam sebelum kedatangan
Islam telah memperlihatkan sifat keterbukaannya
yang bersedia untuk menerima pengaruh-pengaruh
luar seperti Rom, Parsi dan Yunani.
Kemerosotan Tamadun:
• Para sarjana mempunyai pandangan
tersendiri tentang faktor-faktor yang
menyebabkan sesebuah tamadun itu runtuh.
• Cth: ibn Khaldun berpendapat kejatuhan
sesebuah tamadun adalah disebabkan oleh
keruntuhan nilai-nilai moral dlm kehidupan
manusia yg terlalu taksub dgn kekayaan
dsbgnya.
Samb…
• Wahbah Zuhayli (1998) melalui penulisannya
“Al-Quran al-Karim, Bunyatuhu al-Tashri`iyyah
wa Khasaisuhu al-Hadariyatuhu”
mengemukakan pendapat bahawa
keruntuhan sesuatu tamadun adalah
disebabkan ketidakseimbangan di antara
aturan fizikal dan spiritual.
Samb…
• Jared Diamond pada tahun 2005 bukunya "
Collapse: How Societies Choose to Fail or S
ucceed
” menerangkan punca-punca yang
menyumbang kepada kejatuhan tamadun.
antara puncanya seperti kerosakan alam
sekitar yang melibatkan penebangan hutan
yang berleluasa dan hakisan tanah. Selain
itu, perubahan iklim seperti bencana juga
boleh menyumbang kepada kejatuhan
tamadun.
Samb…
• Secara keseluruhannya, kejatuhan sesebuah
tamadun itu kebanyakkannya disebabkan oleh
kegagalan manusia untuk berpegang teguh
kepada agama, mengalami kemuflisan moral,
ketidakadilan, tidak bersikap mesra dengan
alam, bencana alam dan penindasan terhadap
rakyat.
• Tidak dinafikan juga faktor-faktor lain seperti faktor
kemunduran dari aspek keilmuan, kemiskinan,
kejatuhan ekonomi dan faktor penyakit juga boleh
menyumbang kepada kemerosotan tamadun.
SEKIAN TERIMA KASIH

Selamat maju jaya..

Anda mungkin juga menyukai